Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

A mezőgazdaság és élelmiszeripar üzemi szerkezete

A mezőgazdaság és élelmiszeripar üzemi szerkezete

Szerző: Dr. Takács József

Leírás: mezőgazdaságunk a rendszerváltás során radikális átalakuláson ment keresztül. Tulajdonviszonyai, üzemi szerkezete, piaci kapcsolatai, sőt termelési szerkezete is átalakult, nem is beszélve a foglalkoztatottak nagyarányú csökkenéséről. A termelés kisebb-nagyobb üzemekben folyik. a 2007. évi adatok szerint a mezőgazdaság termelését 619 ezer egyéni gazdaság és 7400 gazdasági szervezet állítja elő. Az üzemek tehát igen differenciáltak mind nagyságuk, teljesítőképességük, jövedelmezőségük, mind pedig perspektívájuk alapján. Mindenféle stratégiai terv kialakításához elengedhetetlen, hogy megismerjük a hazai mezőgazdasági üzemek legfontosabb jellemzőit, erőállapotukat, leterheltségüket és jövőben várható helyzetüket. A magyar élelmiszeripar válságos éveit éli. Pedig a magyar élelmiszereknek nemzetközi hírnevet és piacot szerzett ágazatra nagyon oda kellene figyelni, eljelentéktelenedése, bukása ugyanis magával ránthatja a mezőgazdaságot is. Ez a mulasztás pedig nagy felelőtlenség volna. A folyamat megfordítása nem tűr halasztást, minden szinten cselekedni kell. Ehhez azonban jobban meg kell ismerni az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó szervezetek környezetét, magukat a vállalatokat, azok struktúráját, fontosabb jellemzőit.

Terjedelem: 138 oldal

ISBN: 9789639935396

Méret: B5

Súly: 275 gramm

Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Eredeti ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 200 Ft
Megtakarítás: 20 %

Olvasson bele: 6.5. Következtetések a mezőgazdasági társaságok jövőjére A mezőgazdasági gazdasági társaságok helyzetének áttekintése után nem térhetünk ki annak a kérdésnek a megválaszolása... Bővebben »

A könyv tartalomjegyzéke: Tartalom A mezőgazdaság üzemi szerkezete Bevezető Összefoglaló 1. A gazdasági folyamatok főbb jellemzői 2. A mezőgazdaság helyzete 2.1. A mezőgazdaság termelési értékének alakul... Bővebben »

Megosztás másokkal:

Idézet a könyvből:

6.5. Következtetések a mezőgazdasági társaságok jövőjére


A mezőgazdasági gazdasági társaságok helyzetének áttekintése után nem térhetünk ki annak a kérdésnek a megválaszolása elől, hogy a 2007. évi eredményeik alapján milyen fejlődési pálya várható ezekre a szervezetekre. Számos ismerettel rendelkezünk, miután megvizsgáltuk őket, az árbevétel nagysága, a foglalkoztatottak száma az eladósodottság mértéke és a jövedelmezőség szerint. Ezen ismérvek szerint ábrázolt színvonal-skálán a szervezetek itt is különböző és gyakran egymással ellentétes helyre, csoportokba kerültek. Ha azonban ezen ismérvek alapján a gazdasági társaságokat a egy kombinatív táblázatban helyezzük el, akkor nemcsak jelenlegi helyzetüket, de a jövőben várható lehetőségüket, mozgásirányukat is meghatározhatjuk. Ezeket elvégeztük és arra a következtetésre jutottunk, hogy 2007-ben mérleget készítő 5296 gazdasági társaságból

• 2850—2900 szervezet, vagyis a gazdasági társaságok mintegy fele, 50—55%-a gyenge adottságokkal és ingatag gazdasági alapokkal rendelkezik. Ezek általában kiskapacitású szervezetek, alacsony jövedelmezőségűek és túlzottan eladósodtak. Többségük vegetáló, vagyonfelélő életmódot folytat. A szektor kapacitásának cca. 18—20%-a felett rendelkeznek. A dolgozóknak is mintegy 18—20%-át foglalkoztatják. Nehézségeik ellenére is nagy szívóssággal rendelkeznek, mert az esetek nagy részében a család egyetlen megélhetési lehetősége. Sok közöttük a kényszervállalkozás. Évenként közülük sokan tönkremennek, és helyükbe mások lépnek. Igen problematikus csoport, közülük kevesen lesznek a piac megbízható szereplői. Szívósságuk miatt viszont nem lehet számuk lényeges csökkenésére számítani. Ezen tulajdonságok miatt egy részük a magasabb kategóriába léphet. A piaci viszonyok rendeződése és a munkahelyek számának bővülése esetén sokan feladnák jelenlegi vállalkozásukat — szívesebben választanák a biztonságosabb munkahelyet. Mivel erre még sokáig kell várni, így lényeges csökkenésükre nem lehet számítani. Az ide tartozó gazdaságok száma tavaly óta 16%-kal nőtt. Mintegy 1400—1450 gazdasági társaság adottságai, lehetőségei alapján közepes színvonalúnak minősíthető. Ezek a szektor gazdaságainak több mint a negyedét (26—28%-át) képviselik. A piac rugalmas, gyors alkalmazkodásra képes szervezetei lehetnének, amennyiben adósságterhük csökkenne, jövedelmezőségük tovább javulna. Egy részük olyan problémákkal küszködik, és olyan terheket cipel, hogy az alsóbb kategóriákba sodródnak, vagyonukat felélik, majd kirostálódnak a piaci versenyben. Az alsóbb kategóriákból viszont a kihullók helyébe újak lépnek. Többségük azonban nemcsak megkapaszkodhat a piaci életben, de néhány százalékuk feljavulva, magasabb kategóriába kerülhet. Közülük mintegy 1 100—1200-an megélik a következő tíz évet. A szektor kapacitásának közel a felét — 40—45%-át — működtetik, a dolgozóknak pedig 40—45%-át foglalkoztatják. Az egyedi adósságrendezés vagy kedvezményes hitelezés nagy lendületet adhatna fejlődésüknek.
• Mintegy 1000 gazdasági társaság jelenlegi kapacitása, jövedelmezősége, adósságállománya alapján már most is gyorsabb fejlődésre volna képes. Ezek a szektor gazdaságainak mintegy ötödét (18—20%-át) képviselik. Közöttük találhatók a korábbi állami gazdaságok, a nagy mezőgazdasági termelőszövetkezetek és szolgáltató társaságok utódszervezetei. A jövőben az integráció szervezésében, a termelés mennyiségi-minőségi javításában nagy szerepet játszhatnak. Szerepük a jövőben várhatóan nőni fog, a termelés, a jövedelem és az eszközök egyre nagyobb tömegét vonzzák magukhoz. Jelenleg a szektor kapacitásának, mintegy 38—40%-át birtokolják. A dolgozóknak is mintegy 40%-át foglalkoztatják. Számuk a közgazdasági, piaci és politikai viszonyoktól függően változik, ami azt is jelenti, hogy a gazdasági stabilitás még ezeknél a jó gazdaságoknál sem teljesen szilárd, egy részük könnyen megingatható.

Mindezeket összefoglalva látható, hogy a mezőgazdasági társaságok sajátos szerveződések, ahol a kiskapacitású családi vállalkozástól a több százmilliós értékét produkáló szervezetekig minden megtalálható. Többségüket szívósságuk, rugalmasságuk a piac kedvezőtlen hatásaival szemben is edzetté tette, ezért 4500—5000 körüli különböző nagyságú szervezettel a következő évtizedben is számolni lehet.

Ebben a kategóriában ajánlott további könyveink:

A Hegyköz földművelése

A Hegyköz földművelése

Az értékelt gazdaságtörténeti és néprajzi anyagból kiderül, hogy a Hegyköz klímája, földje földművelésre kevéssé alkalmas. A történeti adatok is arról tanúskodnak, hogy az erdő hasznán kívül az állattartás és a gyümölcstermesztés biztosított itt szerény megélhetést a lakosságnak.

Eredeti ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 600 Ft

A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei

A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei

Könyvünk az agrárképzési területen induló szakok gyakorlati oktatásához kíván tananyagot biztosítani legyen szó akár növénytermesztésről, kertészetről, állattenyésztésről, illetve mindezek gépesítéséről. Mindezeken felül az olvasó részletes ismereteket szerez a minőségbiztosítással, a munkabiztonsággal, valamint a vállalatgazdálkodással kapcsolatban is.

Eredeti ár: 5 100 Ft
Kedvezményes ár: 4 080 Ft

A termőföldforgalom és -használat jogi szabályozása, Adásvétel - haszonbérlet - öröklés

A termőföldforgalom és -használat jogi szabályozása, Adásvétel - haszonbérlet - öröklés

A könyv elsősorban az agrárágazatban működő kis- és középvállalkozások, őstermelők és családi gazdálkodók, illetve mezőgazdasági tevékenységet végezni szándékozó fiatal vállalkozók számára készült. A kötet célja, hogy átfogó képet nyújtson a mezőgazdasági ingatlanjog legfontosabb szabályairól, ezen belül is kiemelten a termőföldekre vonatkozó, 2014-től módosuló előírásokra, valamint a földhasznosítás és a gazdálkodáshoz közvetlenül kapcsolódó beruházások megvalósításának ingatlanjogi kérdéseire. Részletesen szól a termőföld-tulajdon, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésének szabályairól, amelyhez szervesen kapcsolódnak az ingatlan-nyilvántartásról, a földvédelem és földhasznosítás kérdéseiről, valamint a főbb mezőgazdasági vállalkozási formák áttekintésérőt szóló fejezetek.

Eredeti ár: 6 645 Ft
Kedvezményes ár: 5 316 Ft

Vissza a főoldalra »