Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Agrárvállalkozás

A termőföldforgalom és -használat jogi szabályozása, Adásvétel - haszonbérlet - öröklés

A termőföldforgalom és -használat jogi szabályozása, Adásvétel - haszonbérlet - öröklés

A könyv elsősorban az agrárágazatban működő kis- és középvállalkozások, őstermelők és családi gazdálkodók, illetve mezőgazdasági tevékenységet végezni szándékozó fiatal vállalkozók számára készült. A kötet célja, hogy átfogó képet nyújtson a mezőgazdasági ingatlanjog legfontosabb szabályairól, ezen belül is kiemelten a termőföldekre vonatkozó, 2014-től módosuló előírásokra, valamint a földhasznosítás és a gazdálkodáshoz közvetlenül kapcsolódó beruházások megvalósításának ingatlanjogi kérdéseire. Részletesen szól a termőföld-tulajdon, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésének szabályairól, amelyhez szervesen kapcsolódnak az ingatlan-nyilvántartásról, a földvédelem és földhasznosítás kérdéseiről, valamint a főbb mezőgazdasági vállalkozási formák áttekintésérőt szóló fejezetek.

Eredeti ár: 6 645 Ft
Kedvezményes ár: 5 316 Ft

Farmgazdálkodás

Farmgazdálkodás

Sokak számára egy gazdálkodástudománnyal kapcsolatos mû alapelvárásokat feltételez. A könyv ezen elvárásokat is próbálja kielégíteni az alapfogalmi, és kalkulációs ismeretek közreadásával. A farmgazdálkodás viszont feltételezi a változó világ elvárásait. Ma már nehezen képzelhetô el a fenntarthatóság elvének alkalmazása a biogazdálkodás nélkül. Szintén furcsa lenne a modern világ a falusi turizmus említése nélkül, vagy az is hihetelen lenne, hogy a szaktanácsadás nélkülözhetô eleme az EU gazdálkodásának. Mi ezeket a területeket is felhasználva ötvöztük egybe az ismereteket a legújabb farmgazdálkodással kapcsolatos könyvünkben. Nem titkolt szándékunk, hogy ez a könyv egy új sorozat része lehet. Már csak azért is, mert külön fejezetben tárgyaljuk a jövô EU-s politikáját, annak kézzel fogható változásait, amelyek a következô években is módosulhatnak. A 2011-ben készült írás a most fellelhetô ismereteket foglalja magába. Vélhetô, hogy a változó világ újabb kihívásokat teremt. A jövô céljai nem valósulhatnak meg a jelen ismerete nélkül. Elméleti alapjaink segítenek a formálódó gazdasági kérdések eligazodásában, az újabb kérdések megválaszolásában.

Eredeti ár: 5 500 Ft
Kedvezményes ár: 4 400 Ft

A mezőgazdaság és élelmiszeripar üzemi szerkezete

A mezőgazdaság és élelmiszeripar üzemi szerkezete

mezőgazdaságunk a rendszerváltás során radikális átalakuláson ment keresztül. Tulajdonviszonyai, üzemi szerkezete, piaci kapcsolatai, sőt termelési szerkezete is átalakult, nem is beszélve a foglalkoztatottak nagyarányú csökkenéséről. A termelés kisebb-nagyobb üzemekben folyik. a 2007. évi adatok szerint a mezőgazdaság termelését 619 ezer egyéni gazdaság és 7400 gazdasági szervezet állítja elő. Az üzemek tehát igen differenciáltak mind nagyságuk, teljesítőképességük, jövedelmezőségük, mind pedig perspektívájuk alapján. Mindenféle stratégiai terv kialakításához elengedhetetlen, hogy megismerjük a hazai mezőgazdasági üzemek legfontosabb jellemzőit, erőállapotukat, leterheltségüket és jövőben várható helyzetüket. A magyar élelmiszeripar válságos éveit éli. Pedig a magyar élelmiszereknek nemzetközi hírnevet és piacot szerzett ágazatra nagyon oda kellene figyelni, eljelentéktelenedése, bukása ugyanis magával ránthatja a mezőgazdaságot is. Ez a mulasztás pedig nagy felelőtlenség volna. A folyamat megfordítása nem tűr halasztást, minden szinten cselekedni kell. Ehhez azonban jobban meg kell ismerni az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó szervezetek környezetét, magukat a vállalatokat, azok struktúráját, fontosabb jellemzőit.

Eredeti ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 200 Ft

Vállalkozásvezetés a mezőgazdaságban

Vállalkozásvezetés a mezőgazdaságban

Mit jelent a vállalkozásvezetés? Hogyan határozzuk meg a vállalkozásfilozófiát és az összesített célt? Milyen módon lehet a feladatokat körülhatárolni és teljesíteni? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ ebből a szakmai kisfüzetből.

Eredeti ár: 1 100 Ft
Kedvezményes ár: 880 Ft

Sikeres vállalkozások

Sikeres vállalkozások

A menedzsment tudományának is egyik központi kérdése a sikeres vállalkozások definiálása. A könyv remélhetőleg hasznos lehet a vállalkozások vezetői számára, a nagyobb cégek különféle szintű vezető munkatársainak, a közszférában dolgozóknak éppúgy, mint az agráriumban vagy a szolgáltatásokban érdekelteknek.

Eredeti ár: 2 000 Ft
Kedvezményes ár: 1 600 Ft

Új utak - új lehetőségek az agrártermelésben

Új utak - új lehetőségek az agrártermelésben

A szerző ebben a művében megvilágítja azokat a szerkezeti és szemléleti változásokat, amelyek az elmúlt években a kisüzemi mezőgazdasági termelés területén bekövetkeztek. Tájékoztatást ad a beszerző, értékesítő és forgalmazó szövetkezetek kialakulásának és fejlődésének történetéről, napjainkban betöltött szerepéről, fontosságáról. Bemutatja mindazokat a segélyprogramokat, amelyek az átalakulást elősegítik.

Eredeti ár: 1 400 Ft
Kedvezményes ár: 1 120 Ft

Hogyan alapítsunk szövetkezetet?

Hogyan alapítsunk szövetkezetet?

Az ezredfordulón eljött a gazdasági szerveződések kialakításának ideje, amely a hazai agrártársadalom érdekében a szövetkezések korszakát jelenti. Hasznos gyakorlati segítséget kapnak az agráriusok a különböző típusú szövetkezések szervezéséhez. E szerveződésekkel minden bizonnyal javítható a gazdák esélye az eredményesebb gazdálkodásra.

Eredeti ár: 2 100 Ft
Kedvezményes ár: 1 680 Ft

Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája

Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája

A technológia megválasztásától az értékesítésig terjedő termelési és értékképző folyamat tudatos ökonómiai szemléletű szabályozását segíti ez a könyv. Tagoltsága és közérthetősége alkalmassá teszi, hogy a vállalkozó mintegy kézikönyvként használja munkája során.

Eredeti ár: 5 400 Ft
Kedvezményes ár: 4 320 Ft

Családi farmgazdaság

Családi farmgazdaság

Családi farmgazdaság, farmgazdálkodás, családi gazdaság, családi mezőgazdasági vállalkozás? A fogalmak keverednek a hazai gyakorlatban, mert nagyon sokáig nem is használtuk a kifejezéseket. A könyv az említettekkel foglalkozik. Differenciálja a farmgazdaság fogalmát, meghatározza tevékenységi köreit, működését. Nyugat-európai, amerikai, ausztráliai példákon keresztül teszi szemléletessé a farmgazdaság szereplőinek feladatait, jogait és kötelességeit.

Eredeti ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 720 Ft

Alternatív vidéki vállalkozások szervezése

Alternatív vidéki vállalkozások szervezése

Hogyan tegye eredményesebbé, színesebbé vállalkozását? Mit tegyen, versenyképes legyen az EU piacán is? Könyvünk az alternatív gazdálkodás lehetőségeivel segít Önnek.

Eredeti ár: 6 900 Ft
Kedvezményes ár: 5 520 Ft

A Hegyköz földművelése

A Hegyköz földművelése

Az értékelt gazdaságtörténeti és néprajzi anyagból kiderül, hogy a Hegyköz klímája, földje földművelésre kevéssé alkalmas. A történeti adatok is arról tanúskodnak, hogy az erdő hasznán kívül az állattartás és a gyümölcstermesztés biztosított itt szerény megélhetést a lakosságnak.

Eredeti ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 600 Ft

Mezőgazdasági szaktanácsadás

Mezőgazdasági szaktanácsadás

Magyarországon a mezőgazdasági szaktanácsadásnak olyan szolgáltatásnak kell lennie, mely hatékony kommunikációs módszerek alkalmazásával segíti a vidéken élőket az általuk adaptálható legújabb ismeretek megszerzésében. A mezőgazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége miatt a vidék folyamatosan elveszti munkaerő-megtartó képességét. A vidékfejlesztés egyik célja a mezőgazdasági munkaerő megtartása. Ehhez azonban meg kell találni mindazokat a lehetőségeket, melyek ebbe a tőkeszegény rétegbe könnyen és gyorsan adaptálhatók.

Eredeti ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 200 Ft

« »
Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk