Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Finanszírozás

Forgótőke-gazdálkodás

Forgótőke-gazdálkodás

A könyv ismeretanyagának középpontjában a forgótőke és elemeinek új megközelítésben való értelmezése áll. A kapcsolódó kérdések tárgyalása rendszerszemléletű megközelítésben, a vállalati gazdálkodás, a vállalat és környezete rendszerébe ágyazva történik, a vállalati stratégiai integrált felfogásban való értelmezésének keretei között. Egyes kérdések tárgyalásánál – amelyeket az új értelmezések nem módosítanak – csak utalás történik a szakirodalomban fellelhetô módszerekre, tervezési algoritmusokra.

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 3 680 Ft

A mezőgazdasági műszaki fejlesztés gazdasági vonásai

A mezőgazdasági műszaki fejlesztés gazdasági vonásai

A mezôgazdaságban a mûszaki fejlesztés évezredes múltra tekint vissza és örökzöld feladatnak tekinthetô. Amióta az ember egy kis „tudatosságot” vitt a mezôgazdálkodásba, egyre kiterjedtebben használja mindazt, amit ma a komplex mûszaki fejlesztés elemi között tartunk számon. Az idôk során a mezôgazdálkodás cél-, eszköz- és feltételrendszere sokat változott. A tudomány és a gazdálkodási gyakorlat fejlôdése a növénytermelésben új fajták és technológiai megoldások sokaságát eredményezte. Az állattartásban a nomád gazdálkodásról fokozatosan áttértek a háziasított tartásra és ezen a területen sem múlt el nyomtalanul a tudomány és a technika fejlôdése. A mai értelemben vett mezôgazdasági termelést a mûszaki fejlesztésben integrálódó biológiai, kémiai és technikai tényezôk segítik az ökológiai adottságok és a humán tényezôk egyidejû figyelembevétele mellett. Fontos, hogy az említett tényezôk a gyakorlati megvalósítás során megfelelô harmóniában legyenek egymással, ellenkezô esetben egy sajátos „minimumtörvény” következtében a legalacsonyabb szinten jelen lévô komponens fogja meghatározni a fejlesztés végsô eredményét. Ezért fontos a komplexitás érvényesítése a mezôgazdálkodást szolgáló mûszaki fejlesztésben. Husti István munkáját azoknak ajánlom, akik komolyan érdeklôdnek a mezôgazdasági mûszaki fejlesztés kérdései iránt. Kiemelendônek tartom, hogy a könyv a mûszaki fejlesztés gazdasági vonásaira helyezi a hangsúlyt. Ezzel a felhasználók, a mezôgazdasági termelésben érdekeltek járhatnak jól, hiszen a gyártók, forgalmazók részérôl meglehetôsen sok technokrata megközelítéssel találkozunk, amikor egyre bôvülô kínálatukat reklámozzák. A gazdálkodó számára megfelelô megoldás kiválasztásához célszerû a mûszaki-technológiai jellemzôk mellett a gazdasági szempontok figyelembevétele is. Így nagyobb biztonsággal hozhatók olyan fejlesztési döntések, amelyeket késôbb nem kell megbánni, mert „többet nyerhetünk a réven, mint amennyit veszítünk a vámon”.

Eredeti ár: 5 800 Ft
Kedvezményes ár: 4 640 Ft

Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek

Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek

ÚJRA KAPHATÓ! Ez a könyv egyszerre funkcionálhat gyakorlati szakemberek szakkönyveként, ugyanakkor a felsőoktatás különböző, a kereskedelem- és/vagy tőzsdetechnikát oktató, nemzetközi ügyletekkel foglalkozó képzései számára tankönyvként.

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 3 680 Ft

Vállalkozások finanszírozása a mezőgazdaságban

Vállalkozások finanszírozása a mezőgazdaságban

E kiadványban a vállalkozások finanszírozásának, azaz a vállalkozás működtetéséhez szükséges pénzmennyiség biztosításának legfontosabb kérdéseit ismertetjük.

Eredeti ár: 1 000 Ft
Kedvezményes ár: 800 Ft

Tőzsdei ismeretek mezőgazdasági vállalkozóknak

Tőzsdei ismeretek mezőgazdasági vállalkozóknak

A könyv a gabonatőzsdéket és intézményrendszerüket mutatja be egy sajátos, a mezőgazdaság speciális erőforrásainak kapcsolatában vizsgálva tevékenységüket, segítve az optimális döntési helyzetek kialakítását. A gabonatermelői stratégiák fejezete a termelők számára nyújt széleskörű döntési alternatívákat.

Eredeti ár: 3 700 Ft
Kedvezményes ár: 2 960 Ft

Európai uniós projektek pénzügyi menedzsmentje

Európai uniós projektek pénzügyi menedzsmentje

A könyv pénzügyi menedzsmenttel foglalkozó részénél alapvetőnek tekintjük az elméleti ismeretek áttekintését. Ezt részben képletek, ill. formulák, részben grafikus ábrák formájában végezzük el, amelyeket szövegesen magyarázunk. Több esetben példákkal mutatjuk be az egyes formulák alkalmazásának módját, ill. megjegyzéseket fűzünk ezekhez a kérdésekhez. A nagyobb összefüggések jobb megértését esettanulmányok bemutatásával segítjük elő. Az egyes pontok végén pedig önellenőrző kérdésekkel segítjük a felkészülést. Ne feledjük, hogy minden elméleti ismeret annyit ér, mint amennyivel elő tudjuk segíteni a jobb gyakorlatot. A gyakorlat ismertetésére helyezzük a hangsúlyt és bátorítjuk az olvasót, hogy kövesse nyomon a feladatok megoldását, és önállóan is oldjon meg pénzügyi feladatokat.

Eredeti ár: 4 400 Ft
Kedvezményes ár: 3 520 Ft

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk