Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Megújuló energia

Hagyományos és megújuló energiarendszerek

Hagyományos és megújuló energiarendszerek

Könyvünkben az energia-előállítás és -felhasználás leglényegesebb területeit - egyeseket elméleti, másokat gyakorlati szempontokból is - tárgyaljuk. Foglalkozunk a hő- és villamosenergiát előállító berendezésekkel, a megújuló energiaforrásokkal, a legjellemzőbb átalakítási módokkal. Bemutatjuk általában az energiatermelést, a települések energiaellátásában fontos energiagazdálkodást, az energiamegtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit.

Eredeti ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 600 Ft

Gazdaságos zöldenergia

Gazdaságos zöldenergia

Könyvünkben sokoldalúan bizonyítjuk, hogy már ma is gazdaságos a zöldenergia, vagyis az energetikai biomassza tüzeléses hasznosítása. A jelenlegi piaci árak mellett a leggazdaságosabb a szalma, amelynek ára mindössze 0,42 Ft/MJ, ezt követi a faapríték 0,86 Ft-tal, majd a lignit következik 1,08 Ft-tal. A negyedik helyen lévô feketeszén már 5,2-szer drágább, mint a szalma, és 2,5-szer kerül többe MJonként, mint a faapríték. Fûtési célra hazánkban legnagyobb mennyiségben földgázt használunk, amelynek egységnyi energiára, vagyis 1 MJ-ra jutó kiskereskedelmi ára 5,7-szerese a szalmáénak és 2,8-szerese a faaprítékénak. Ugyan a lignit ára viszonylag kedvezônek tûnik, azonban ha az általa elôidézett környezetrombolást és szennyezést is figyelembe vesszük, akkor a kép igen kedvezôtlenné válik, hiszen amíg a szalma hamutartalma 4–6%, a fáé 3–6%, addig a lignité 45–55%. Amíg a fában nincs, a szalmában alig kimutatható a kéntartalom, addig a lignitben 2,5–4% van. Kutatási tevékenységünket az a meggyôzôdés vezeti, hogy sok-sok indokolatlan késedelem után be kell következnie végre a megújuló energiák és az ezek között is kiemelt helyen lévô zöldenergia hazai hasznosításának.

Eredeti ár: 5 100 Ft
Kedvezményes ár: 4 080 Ft

Kistérségi energiarendszerek

Kistérségi energiarendszerek

"Hazánkban kiemelkedô jelentôsége van a leszakadt társadalmi csoportok, a szegények és a többszörös hátránnyal sújtott térségek jövôje szempontjából annak, hogy a megújuló energiák és fôként ezek közül a zöldenergia helyi termelése és helyi hasznosítása döntô jelentôségre tehet szert a felemelkedésükben. Ezt az teszi lehetôvé, hogy amíg a fosszilisenergia-rendszer túlkoncentrált és túlmonopolizált, addig a zöldenergia termelése és hasznosítása jellegzetességeinél fogva alapvetôen monopolizálatlan és dekoncentrált lehet. Könyvemben bemutatom azt, hogy a zöldenergia helyi termelése és (fôként) helyi hasznosítása alapvetô szerepet kaphat a tartós foglalkoztatás révén a (mély)szegénység csökkentésében, de csak abban az esetben, ha a termelés és a hasznosítás is a helyi lakosok bevételét és hasznát növeli." Lukács Gergely Sándor

Eredeti ár: 5 800 Ft
Kedvezményes ár: 4 640 Ft

A szélenergia hasznosítása

A szélenergia hasznosítása

A megújuló energiaforrások közül a szélnergia az, amelynek ipari méretű hasznosítása már ma is gazdaságos, de helyi energiaforrásként is számos esetben előnyösen felhasználható. Ez a könyv elsősorban a felsőoktatás különböző szakjain energetikai tanulmányokat folytató hallgatók számára készült, de minden olyan érdeklődőnek ajánlható, aki a szélenergia hasznosításának műszaki kérdéseiről kíván tájékozódni.

Eredeti ár: 2 960 Ft
Kedvezményes ár: 2 368 Ft

Falufűtőmű

Falufűtőmű

A szerző könyvével azt a célt kívánja szolgálni, hogy elősegítse a hazai megújuló energiatermelés, hasznosítás térnyerését, mégpedig egy eddig elhanyagolt területen, a falufűtőművek, a vegyes hasznú kiserőművek terén. Ez egy új, életszemléletbeli, életmódbeli, energetikai és vidékfejlesztési paradigmát jelent, amelynek lényege, hogy a nagy energiatermelő és -ellátó rendszerek helyett létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló, túlnyomórészt helyben található erőforrásokat hasznosító, sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt nagy hatóerejű megújulóenergia-termelő, -szállító, -elosztó és -fogyasztó rendszerek. Hazánk számos gondja-feladata között kiemelkedő jelentősége van a leszakadt társadalmi csoportok, a szegények és a többszörös hátránnyal sújtott térségek felemelésének. A megújuló energia helyi termelése és (főként) helyi hasznosítása alapvető szerepet kaphat a tartós foglalkoztatás révén a (mély)szegénység csökkentésében. E két feladatkör, a helyi energiaellátás önerőből történő megoldása, valamint a munkanélküliek foglalkoztatása és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása csaknem minden helyi önkormányzat gondja. A kötet szerzője közel három évtizede foglalkozik a megújuló energiatermelés, -hasznosítás, a regionális gazdaság és a vidékfejlesztés kutatatásával. Kötetében így gazdag tapasztalataira támaszkodva veszi sorra az önkormányzatok számára szóba jövő megújulóenergia-modelleket és gazdasági számításokkal támasztja alá azok létjogosultságát. A kötet bemutat több olyan, már megvalósult, működő külföldi és hazai helyi energiaellátó rendszert is, amelyek példát adhatnak a helyi önkormányzatoknak elképzeléseik megvalósításában.

Eredeti ár: 5 000 Ft
Kedvezményes ár: 4 000 Ft

Megújuló energia és vidékfejlesztés

Megújuló energia és vidékfejlesztés

A szerző célja ezzel a könyvvel, hogy elősegítse az új energiahordozó előállítási és hasznosítási paradigma térnyerését, amelynek az a lényege, hogy a nagy energiatermelő és ellátó rendszerek mellett - és egyre inkább helyettük - létrejönnek a helyi igényeket kiszolgáló, túlnyomórészt helyben található erőforrásokat hasznosító sokpólusú, egyenként kis kapacitású, ám együtt nagy hatóerejű megújuló energia termelő-szállító-elosztó-fogyasztó rendszerek.

Eredeti ár: 4 000 Ft
Kedvezményes ár: 3 200 Ft

A biogáz

A biogáz

A könyv szerzői arra törekedtek, hogy az olvasóknak átadják a biogázzal kapcsolatos ismereteket, foglakozzanak a téma technológiai, mikrobiológiai és -kiemelten - gazdasági jellemzőivel egyaránt.

Eredeti ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 600 Ft

Zöldenergia és vidékfejlesztés

Zöldenergia és vidékfejlesztés

A szerző célja, hogy hozzájáruljon az új energiahordozó előállítási és hasznosítási paradigma térnyeréséhez. A könyv részletesen tárgyalja a zöldenergia helyzetét, az egyéves és évelő szántóföldi, valamit fás szárúak energetikai célú termelésének és hasznosításának termőhelyi, természeti, termesztési, betakarítási jellemzőit és feltételeit. Kifejti a program jogi, közgazdasági és finanszírozási feltételeit, valamint több fejezeten keresztül olvashatunk arról, hogy a zöldenergia-hasznosítás milyen lehetőséget rejt magában a vidékfejlesztés szempontjából.

Eredeti ár: 4 400 Ft
Kedvezményes ár: 3 520 Ft

A biomassza felhasználása

A biomassza felhasználása

A biomassza energetikai felhasználása már a múltban sem volt ismeretlen és jelenleg is számos országban aknázzák ki a benne rejlő lehetőségeket. Hazánkban a romló közgazdasági feltételek, a szűkösen található energiaforrások egyre aktuálisabbá teszik a megújuló energiahordozókból, ezen belül az élelmiszergazdaságban képződő, illetve a kommunális jellegű biomasszából nyerhető energia szélesebb körű elterjedését.

Eredeti ár: 5 000 Ft
Kedvezményes ár: 4 000 Ft

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk