Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Szépséghibás könyvek

Magyar-angol közgazdasági fogalom-és példatár

Magyar-angol közgazdasági fogalom-és példatár

(Szépséghibás példány) Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági változásai Magyarországon is felfokozott érdeklődést váltottak ki a közgazdasági kérdések tanulmányozása iránt. Ennek nyomán számos helyen szerveződtek közgazdaságtani kurzusok, amelyek a piacgazdasági alapfogalmak egyszerű megismertetésétől a közgazdasági összefogások magasszintű elemzéséig nyújtanak különböző szintű ismereteket. A nagyszámú érdeklődő és résztvevő között ugyanakkor egyre nagyobb arányban találkozunk az angol nyelvet legalább középszinten beszélő és tudásukat a szaknyelv irányába továbbfejleszteni akaró fiatalokkal. Ez annál is inkább örvendetes és egyben kívánatos, mivel a közgazdasági diszciplínák ma érvényesülő nemzetközi nyelve elsősorban az angol. Jelen kétnyelvű fogalom- és példatárral szerzői kollektívánk e két tendencia összekapcsolásához kíván segítséget nyújtani egy alapfokúnak tekinthető mikro- és makroökonómiai tananyag szókészletének, fogalmainak és összefüggéseinek értelniezésén és gyakoroltatásán keresztül. Könyvünket ezért elsősorban a közgazdaságtant szervezett keretek között tanulóknak ajánljuk (középfokú és felsőfokú oktatás), de természetesen haszonnal forgathatja mindenki, akinek munkája, vállalkozása közgazdasági ismereteket és nemzetközi kapcsolatokat igényel. A fogalom- és példatár az agrár-felsőoktatás számára írt „Közgazdaságtan” tankönyv felépítését követi (Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1993., Szerk.. Molnár József), de lényegesen nem tér el a mai Magyarországon leggyakrabban használt tananyagokétól. Köszönetet mondunk a Soros Alapítványnak, amely pénzügyileg finanszírozta a könyv létrejöttét.

Eredeti ár: 2 100 Ft
Kedvezményes ár: 800 Ft

Kétezer év szerzetessége I-II.

Kétezer év szerzetessége I-II.

(Szépséghibás példányok - borító fénye kopott) ELŐHANG Még néhány lépés az Idő országútján és elérkezünk a 2000. év határvonalához. Tarsolyunkban értéket s lim-lomot hordozunk vegyesen. Az egyik könnyíti járásunkat, a másik lehúz, görnyeszt És fáraszt. Évezredes értékeink kőbe, ércbe vésve, papirusz- vagy hártyalapokon avagy már CD lemezen rejlenek, beleszőve életünkbe, álmainkba, egész kultúránkba és történelmünkbe. Ezen értékek mentén ismerjük meg önmagunkat, a világot, az ember „embert végtelenül meghaladó” (Pascal) lehetőségeit, távlatait, hivatását: múltunkat és jövőnket. Egyetemes históriánk igazi, legbensőbb vonulata az Isten-vezette zarándok-nép, vagyis az Egyház története. S ezen belül húzódik, immár kétezer éve azoknak a megkeresztelt nőknek és férfiaknak története, akik elfogadva egy váratlan hívást, próféták, tanítványok, szüzek, remeték és vértanúk voltak, illetve ma ezek közvetlen utódai. Szerzetesnek szokták őket hívni. Arról azonban, hogy voltaképp KIK ők, miben áll hivatásuk, évezredek óta mily sokszínű adottságot testesítenek meg, a társadalom alkotta kép elég homályos, ha éppen nem karikatúra. Legfeljebb karizmájukat kifejező szolgálatukat vesszük észre: betegágynál, iskolákban, a társadalom kivetettjei mellett, esetleg az újságot lapozva olvasunk erőszakos halálukról. Pedig elsősorban nem láthatóan „hasznos” szolgálatuk a fontos. Létük maga a kiáltó jel: Van Isten! Isten maga az üdvözítő szeretet! Ezt az örömhírt kell „életükkel kiáltaniuk” (Charles de Foucauld), nem többet, de nem is kevesebbet. Az Egyház, a társadalom szívében kell őket keresnünk: amint rejtetten, észrevétlenül éltetik e titokzatos test tagjait. Életük — saját maguk számára is — misztérium. Egyetlen kielégítő magyarázata, téveszthetetlen útja és kizárólagos célja Isten, a Személyes Szeretet. Életük és tevékenységük leírható eseményeivel, dokumentumaival a szerzetességtörténet, érintőlegesen viszont számos más tudományág foglalkozik. Beletartoznak az irodalom, az építészet, a képzőművészet, a vallás, a misztika. a természettudományok, a csillagászat, a bölcselet, a tömegkommunikáció — s folytathatnánk a felsorolást történetébe. A szerzetesek milliói kétezer év szellem- és műveltségtörténetébe írták be nevüket, s ma is legbelülről alakítják történelmünker: nem elismerést avagy dicsőséget keresve, hanem a szolgálat egyszerű gesztusával. A jubileumi 2000. év előestéjén e szolgálat szellemében született ez az évezredes értékekből válogató kötet. Lapjain anachoréták, remeték, vértanúk, alapítók, monachusok és monachák, egyszóval szerzetesek számolatlan serege jelenik meg. Útmutatóink lehetnek a III. évezred kapujában.

Eredeti ár: 6 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 600 Ft

Biokémiai praktikum

Biokémiai praktikum

(Szépséghibás könyv) Összefoglaló gyüjtemény a proteinek biológiai folyamatokban játszott szerepéről. Modern kutatási módszerek áttenkinthető tárháza már a a elméleti alapokkal rendelkező olvasók számára is.Kísérletek melyek lehetővé teszik az alapszintű elsajátítását a gyákorlati munkának is, kezdő kutatók és a felsőoktatási intézmények hallgatatóinak.

Eredeti ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 1 000 Ft

A korszerű prémesállat-tenyésztés gyakorlata

A korszerű prémesállat-tenyésztés gyakorlata

(Szépséghibás példány, borító fénye megkopott) A tökéletes prémek előállításához elengedhetetlen a megfelelő szakértelem. Hazánkban az ilyen irányú szakirodalom hiányos és elavult, így az új kötet végre korszerű információkat nyújt az érdeklődőknek a csincsilla, nutria, sarki róka, ezüst róka, prémgörény, vadászgörény, nyestkutya, mosómedve és a coboly tenyésztéséről, a szaporítástól a takarmányozáson keresztül az egészségvédelemig minden részletre kiterjedően.

Eredeti ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 1 700 Ft

Gazdaságos zöldségtermesztés, problémafelvetések, megoldások

Gazdaságos zöldségtermesztés, problémafelvetések, megoldások

(Szépséghibás példány) A könyv szerzőinek célja, hogy hazai és nemzetközi példák a lapján, felkutassák és bemutassák a korszerű és gazdaságos mezőgazdasági tevékenység lehetőségeit, a jövedelmező zöldségtermesztés feltételeit és követelményeit. Ezen körülményeket figyelembe véve, néhány fontosabb zöldségfaj termeléséhez konkrét technológiát is kidolgoztak, sikeres hasznosításuk reményében.

Eredeti ár: 5 700 Ft
Kedvezményes ár: 3 420 Ft

Virágkötészet

Virágkötészet

Szépséghibás példány A könyv fejezeteinek áttanulmányozása lehetőséget nyújt a többéves, esetleg évtizedes gyakorlattal rendelkező virágkötő számára is tudásának kiegészítésére, elmélyítésére. Az általános és speciális fogalmakat, a tevékenységi területekhez tartozó alapvető és újabb ismereteket rendszerbe foglalva találhatja meg az olvasó.

Eredeti ár: 2 700 Ft
Kedvezményes ár: 1 620 Ft

Belsőégésű motorok szerkezete és működése

Belsőégésű motorok szerkezete és működése

Könyvünket a motor- és a járműtechnikai szakismereteket igénylőknek és hasznosítóknak, gépészmérnököknek, rendszerszervező és üzemeltető szakembereknek, hallgatóknak ajánljuk.

Eredeti ár: 6 300 Ft
Kedvezményes ár: 3 780 Ft

A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei

A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei

(Szépséghibás példány) Könyvünk az agrárképzési területen induló szakok gyakorlati oktatásához kíván tananyagot biztosítani legyen szó akár növénytermesztésről, kertészetről, állattenyésztésről, illetve mindezek gépesítéséről. Mindezeken felül az olvasó részletes ismereteket szerez a minőségbiztosítással, a munkabiztonsággal, valamint a vállalatgazdálkodással kapcsolatban is.

Eredeti ár: 5 100 Ft
Kedvezményes ár: 3 060 Ft

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk