Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Szépséghibás könyvek

Versenyképes brojlerhizlalás

Versenyképes brojlerhizlalás

A magyar élelmiszer-gazdaság beleértve a baromfiszektort is részese az európai globalizáció folyamatainak. A koncentráció és a nagy európai baromfis cégek terjeszkedése a jövőben is folytatódni fog, a kihívásokhoz pedig alkalmazkodnunk kell. Ehhez nem elég csak ismerni a globális trendeket, megfelelő stratégiával is kell rendelkeznünk, ha Magyarországon a baromfihús-termelés versenyképességét "rendbe akarjuk rakni". A brojlerhizlalás versenyképességének fenntarthatósága megköveteli a teljesítmények (fajlagos mutatók) állandó javítását. A brojlerfajták genetikai képessége és ez által teljesítménye évről évre javul. Ennek kiszolgálására egyre magasabb tudásszint, egyre finomabb technológiai szabályzás és menedzsment-támogatás szükséges. A sikeres brojlerhizlalás egyre inkább csapatmunka, amely nem nélkülözheti egy működőképes vertikális integráció támogatását sem. Ez a könyv ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy megmutassa, mely területeken, milyen eszközökkel lehet és kell feltárni a tartalékokat, javítani a hozamokat. Fontos célja, hogy rámutasson a korszerű tudás alkalmazása esetén a várható eredményekre, a kapcsolódó közgazdasági összefüggésekre, az ok-okozati összefüggések feltárására és azok megértésének fontosságára.

Eredeti ár: 13 830 Ft
Kedvezményes ár: 6 910 Ft

Versenyképes kocatartás és malacnevelés

Versenyképes kocatartás és malacnevelés

Napjainkban Magyarországon a mezőgazdasági termelés értékének legfeljebb egyharmadát (34 % - át) teszi ki az állattenyésztés, míg Nyugat-Európában ez több mint 50 százalék. Az elmúlt évtizedben a sertésállományban is jelentős visszaesés volt tapasztalható: 2002-ben még több mint 5 millió sertés volt Magyarországon, jelenleg viszont 3 millió alatti az állomány létszáma. A kocák száma most 205 ezerre tehető, míg tíz éve 38l ezer volt. Magyarországon kisebb a sertésszaporulat, lassú a tömeggyarapodás, később lesznek vágásérettek a sertések, gyenge a takarmányhasznosítás. A gazdaságos sertéstenyésztés és sertéshús-előállítás egyik alapja a szaporulat, amely az iparszerű üzemi viszonyok mellett a kisgazdaságokban is igényli a modern és szakszerű szaporodásbiológiai ellátást. A hazai gyakorlati és tudományos életben ismert szakemberek segítségével összeállított könyv a kocatartás és a malacnevelés témakörében összefoglalja az elmúlt évtizedekben megjelent újabb kutatási eredmények ismeretanyagát a magyarországi tapasztalatokra alapozva. A könyv hiányt pótló információs anyaga segítséget nyújthat a gyakorló szakemberek számára a mindennapi döntéseik meghozatalában is. A szerzők közös célja, hogy a jövőben olyan minőséget állítsunk elő a magyar sertéságazatban, amely a hazai és exportpiacokon is megállja a helyét.

Eredeti ár: 13 630 Ft
Kedvezményes ár: 6 910 Ft

Versenyképes almatermesztés

Versenyképes almatermesztés

A kertészeti szektorban EU-csatlakozásunk óta jelentősen élesedett a versenyhelyzet. A hosszú távon fennmaradni szándékozó almatermesztő vállalkozásoknak évről évre egyre többet kell teljesíteniük ugyanazért az eredményért és a szinten maradásért. Ez feltételezi korszerű, versenyképes termelést biztosító művelési rendszerek és fajták alkalmazását, az almaültetvények magas színvonalú termesztés-technológiáját, magába foglalja a termésbiztonság szellemi és technikai megalapozását, valamint ezek ökonómiai hitelességét egyaránt. A kötet szerzői tudományos megalapozottsággal, de gyakorlatias megközelítésben ismertetik a művelési rendszer, a fajtahasználat és a termesztéstechnológia legfontosabb elemeinek helyzetét és perspektíváit, az időjárási káresemények elleni védekezés vagy elhárítás lehetőségeit, mindezeket kiegészítve azok ökonómiai megfontolásaival. Ilyen komplex, azaz a termesztést és a termésvédelmi technológiákat, valamint ezek gazdasági vonatkozásait is bemutató munka hazánkban egyetlen gyümölcsfaj esetében sem készült még.

Eredeti ár: 14 060 Ft
Kedvezményes ár: 7 030 Ft

Gazdálkodás belvizes és aszályos területeken

Gazdálkodás belvizes és aszályos területeken

Az aszály és belvíz évszázadokon keresztül a magyar gazdák rettegett ellenfelei voltak. Napjainkban az átlagember a média híradásait hallgatva talán úgy érzi, hogy ezek a csapások mintha még gyakrabban fordulnának elő. Ugyanakkor azoknak az ismereteknek a tára is jelentősen bővült, amelyek ezen jelenségek ok-okozati kapcsolatait segítenek megérteni. Amennyiben világossá válik, hogy az adott termőhelyen mivel és milyen gyakorisággal kell szembenézni, a következő lépés annak kidolgozása, hogy mit lehet tenni. Az eszköztár igen széles, számos új informatikai és műszaki-biológiai megoldás létezik. Azonban, hogy ezekből mit választ a termelő, az jelentős mértékben függ a költség-hozam viszonyoktól is. Ezeknek a kármegelőzési és -csökkentési módszereknek most van itt az idő kidolgozni az alkalmazási feltételeit, megtanulni az alkalmazásukat, majd bevezetni őket a gyakorlatba.

Eredeti ár: 8 415 Ft
Kedvezményes ár: 4 200 Ft

Magyar-angol közgazdasági fogalom-és példatár

Magyar-angol közgazdasági fogalom-és példatár

(Szépséghibás példány) Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági változásai Magyarországon is felfokozott érdeklődést váltottak ki a közgazdasági kérdések tanulmányozása iránt. Ennek nyomán számos helyen szerveződtek közgazdaságtani kurzusok, amelyek a piacgazdasági alapfogalmak egyszerű megismertetésétől a közgazdasági összefogások magasszintű elemzéséig nyújtanak különböző szintű ismereteket. A nagyszámú érdeklődő és résztvevő között ugyanakkor egyre nagyobb arányban találkozunk az angol nyelvet legalább középszinten beszélő és tudásukat a szaknyelv irányába továbbfejleszteni akaró fiatalokkal. Ez annál is inkább örvendetes és egyben kívánatos, mivel a közgazdasági diszciplínák ma érvényesülő nemzetközi nyelve elsősorban az angol. Jelen kétnyelvű fogalom- és példatárral szerzői kollektívánk e két tendencia összekapcsolásához kíván segítséget nyújtani egy alapfokúnak tekinthető mikro- és makroökonómiai tananyag szókészletének, fogalmainak és összefüggéseinek értelniezésén és gyakoroltatásán keresztül. Könyvünket ezért elsősorban a közgazdaságtant szervezett keretek között tanulóknak ajánljuk (középfokú és felsőfokú oktatás), de természetesen haszonnal forgathatja mindenki, akinek munkája, vállalkozása közgazdasági ismereteket és nemzetközi kapcsolatokat igényel. A fogalom- és példatár az agrár-felsőoktatás számára írt „Közgazdaságtan” tankönyv felépítését követi (Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1993., Szerk.. Molnár József), de lényegesen nem tér el a mai Magyarországon leggyakrabban használt tananyagokétól. Köszönetet mondunk a Soros Alapítványnak, amely pénzügyileg finanszírozta a könyv létrejöttét.

Eredeti ár: 2 100 Ft
Kedvezményes ár: 800 Ft

Kétezer év szerzetessége I-II.

Kétezer év szerzetessége I-II.

(Szépséghibás példányok - borító fénye kopott) ELŐHANG Még néhány lépés az Idő országútján és elérkezünk a 2000. év határvonalához. Tarsolyunkban értéket s lim-lomot hordozunk vegyesen. Az egyik könnyíti járásunkat, a másik lehúz, görnyeszt És fáraszt. Évezredes értékeink kőbe, ércbe vésve, papirusz- vagy hártyalapokon avagy már CD lemezen rejlenek, beleszőve életünkbe, álmainkba, egész kultúránkba és történelmünkbe. Ezen értékek mentén ismerjük meg önmagunkat, a világot, az ember „embert végtelenül meghaladó” (Pascal) lehetőségeit, távlatait, hivatását: múltunkat és jövőnket. Egyetemes históriánk igazi, legbensőbb vonulata az Isten-vezette zarándok-nép, vagyis az Egyház története. S ezen belül húzódik, immár kétezer éve azoknak a megkeresztelt nőknek és férfiaknak története, akik elfogadva egy váratlan hívást, próféták, tanítványok, szüzek, remeték és vértanúk voltak, illetve ma ezek közvetlen utódai. Szerzetesnek szokták őket hívni. Arról azonban, hogy voltaképp KIK ők, miben áll hivatásuk, évezredek óta mily sokszínű adottságot testesítenek meg, a társadalom alkotta kép elég homályos, ha éppen nem karikatúra. Legfeljebb karizmájukat kifejező szolgálatukat vesszük észre: betegágynál, iskolákban, a társadalom kivetettjei mellett, esetleg az újságot lapozva olvasunk erőszakos halálukról. Pedig elsősorban nem láthatóan „hasznos” szolgálatuk a fontos. Létük maga a kiáltó jel: Van Isten! Isten maga az üdvözítő szeretet! Ezt az örömhírt kell „életükkel kiáltaniuk” (Charles de Foucauld), nem többet, de nem is kevesebbet. Az Egyház, a társadalom szívében kell őket keresnünk: amint rejtetten, észrevétlenül éltetik e titokzatos test tagjait. Életük — saját maguk számára is — misztérium. Egyetlen kielégítő magyarázata, téveszthetetlen útja és kizárólagos célja Isten, a Személyes Szeretet. Életük és tevékenységük leírható eseményeivel, dokumentumaival a szerzetességtörténet, érintőlegesen viszont számos más tudományág foglalkozik. Beletartoznak az irodalom, az építészet, a képzőművészet, a vallás, a misztika. a természettudományok, a csillagászat, a bölcselet, a tömegkommunikáció — s folytathatnánk a felsorolást történetébe. A szerzetesek milliói kétezer év szellem- és műveltségtörténetébe írták be nevüket, s ma is legbelülről alakítják történelmünker: nem elismerést avagy dicsőséget keresve, hanem a szolgálat egyszerű gesztusával. A jubileumi 2000. év előestéjén e szolgálat szellemében született ez az évezredes értékekből válogató kötet. Lapjain anachoréták, remeték, vértanúk, alapítók, monachusok és monachák, egyszóval szerzetesek számolatlan serege jelenik meg. Útmutatóink lehetnek a III. évezred kapujában.

Eredeti ár: 6 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 600 Ft

Biokémiai praktikum

Biokémiai praktikum

(Szépséghibás könyv) Összefoglaló gyüjtemény a proteinek biológiai folyamatokban játszott szerepéről. Modern kutatási módszerek áttenkinthető tárháza már a a elméleti alapokkal rendelkező olvasók számára is.Kísérletek melyek lehetővé teszik az alapszintű elsajátítását a gyákorlati munkának is, kezdő kutatók és a felsőoktatási intézmények hallgatatóinak.

Eredeti ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 1 000 Ft

A korszerű prémesállat-tenyésztés gyakorlata

A korszerű prémesállat-tenyésztés gyakorlata

(Szépséghibás példány, borító fénye megkopott) A tökéletes prémek előállításához elengedhetetlen a megfelelő szakértelem. Hazánkban az ilyen irányú szakirodalom hiányos és elavult, így az új kötet végre korszerű információkat nyújt az érdeklődőknek a csincsilla, nutria, sarki róka, ezüst róka, prémgörény, vadászgörény, nyestkutya, mosómedve és a coboly tenyésztéséről, a szaporítástól a takarmányozáson keresztül az egészségvédelemig minden részletre kiterjedően.

Eredeti ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 1 200 Ft

Mezőgazdasági gépszerkezettan

Mezőgazdasági gépszerkezettan

A mezőgazdasági gépek a természeti folyamatokat jól ismerő és értő mérnöki alkotó elme szülöttei, a konstruktőri tehetség és a hosszú idő alatt összegyűlt gépfejlesztési tapasztalat gyümölcsei. A Mezőgazdasági gépszerkezettan könyv nem kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy az összegyűlt igen gazdag gépfejlesztési tapasztalatból kiválogassa a legújabb és maradandó ismereteket. A gépeket a mezőgazdasági munkák sorrendjében tárgyalja, az állattartás berendezéseit pedig a Magyarországon legelterjedtebb állatfajok, illetve tartásuk műveleteihez kötődően veszi sorra. Mindenütt kitér az agrotechnikai, az állattenyésztési követelményekre, bemutatja a gép vagy berendezés kialakítására vonatkozó korszerű elméleti és kísérleti eredményeken alapuló megfontolásokat, valamint részletezi a szerkezeti kialakítás és a méretezés legfőbb tudnivalóit.

Eredeti ár: 8 300 Ft
Kedvezményes ár: 4 150 Ft

Elektronika és automatika a mezőgazdaságban

Elektronika és automatika a mezőgazdaságban

(Szépséghibás példány)A mezőgazdasági technológiai folyamatok gépesítéséhez az utóbbi időben egyre inkább kötődik a magas szintű elektronizáció. Egyre több szó esik az ún. precíziós mezőgazdaságról, amely nem más mint elektronikus érzékelőkkel felszerelt berendezések, munkagépek sokasága, amelyeket számítógépek irányítanak, s az adatátvitelben egyre inkább segítségül hívják a Föld körül keringő szatelliteket. Ennek egyik gyakorlatban is megjelenő példája a termésmeghatározás, vagy a színképelemzés alapján végzett növényvédelem és tápanyag kijuttatás. Mindezekért egy, a témaköröket jól rendszerező és kellő áttekintést adó tankönyv, szakkönyv megírása, közreadása a tárgyak oktatóinak és a hallgatóknak is meghatározó segítséget nyújt. A könyv megírását a tárgyak oktatását végző szakemberek végzik, akik az oktatáson túl részt vesznek a témakörök kutatásában és fejlesztésében is.

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 2 760 Ft

Gazdaságos zöldségtermesztés, problémafelvetések, megoldások

Gazdaságos zöldségtermesztés, problémafelvetések, megoldások

A könyv szerzőinek célja, hogy hazai és nemzetközi példák a lapján, felkutassák és bemutassák a korszerű és gazdaságos mezőgazdasági tevékenység lehetőségeit, a jövedelmező zöldségtermesztés feltételeit és követelményeit. Ezen körülményeket figyelembe véve, néhány fontosabb zöldségfaj termeléséhez konkrét technológiát is kidolgoztak, sikeres hasznosításuk reményében.

Eredeti ár: 5 700 Ft
Kedvezményes ár: 3 420 Ft

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek

A piacgazdasági versenyben azok az egyéni gazdálkodók, vállalkozók lehetnek hosszú távon életképesek és sikeresek, akik tisztában vannak a gazdasági élet alapvető összefüggéseivel, a piaci mechanizmusokkal, vagyis rendelkeznek megfelelő vállalkozási ismeretekkel. E könyv jogi, gazdasági és vállalkozási, valamint számítástechnikai ismereteket tartalmaz. Tanulmányozása remélhetőleg hozzájárul majd, hogy megalapozottabb döntéseket hozva sikereket érjünk el vállalkozásunkban.

Eredeti ár: 2 900 Ft
Kedvezményes ár: 800 Ft

« »
Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk
Erdészeti gépek
Erdészeti gépek
Ára: 4 080 Ft
Könyv webáruház - Vevő pont.

Kiadónk a VEVŐPONT hálózat tagja www.vevopont.hu

Agrárbázis

www.agrarbazis.hu