Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Történelem, kultúrtörténet

Biotechnológia - Anno 1920-1938 és ma Ereky Károly programja a fehérjeprobléma megoldásáról és napjaink feladatai

Biotechnológia - Anno 1920-1938 és ma Ereky Károly programja a fehérjeprobléma megoldásáról és napjaink feladatai

A tudománytörténeti elemzések sok hasznos információval szolgálhatnak napjaink aktuális problémáinak kezeléséhez. Különösen érvényes ez, ha korukat megelőző zsenik munkájából merítünk, és kísérletet teszünk arra, hogy az általuk lefektetett alapokból kiindulva további ismereteket szerezzünk, a fejlesztések sorát folytathassuk. Ez a tanulmánykötet számos példával szolgál arra, hogy az Ereky Károly által elindított, újszerűen eredeti szemlélet, ami több tudományterület ismereteinek integrálásából indult ki, miként vezethet el a sikeres üzemi gyakorlathoz.

Eredeti ár: 4 800 Ft
Kedvezményes ár: 3 120 Ft

Biotechnológia - Anno 1917-1919 Ereky Károly víziója az élettudomány alkalmazásáról

Biotechnológia - Anno 1917-1919 Ereky Károly víziója az élettudomány alkalmazásáról

A mai Magyarország bonyolult és gyakran kedvezőtlen világkörnyezetben keresi a gazdasági kibontakozás lehetőségeit. Ehhez ad segítséget egy igen nagy hatású, tanulságos, a korát megelőző gondolkodó és innovatív mérnök, Ereky Károly tudományos életművének színvonalas bemutatása és széles körű megismertetése.

Eredeti ár: 4 800 Ft
Kedvezményes ár: 3 120 Ft

Szegedi fűrészes história 1869-1949

Szegedi fűrészes história 1869-1949

Hogyan vált Szeged az alföldi faipar központjává a XIX. században? Minek köszönhették a szegedi gőzfűrészgyárak létüket, és mi okozta lassú pusztulásukat? A kérdésekre a választ e könyv kronológiai sorrendben felépített hét fejezete adja meg a kiegyezést követő időszaktól kezdve az 1949-ben befejeződött államosítással bezárólag.

Eredeti ár: 4 200 Ft
Kedvezményes ár: 3 360 Ft

Nemzeti emlékhely a Hősök terén

Nemzeti emlékhely a Hősök terén

HŐSEINK EMLÉKÉRE Minden nép és minden nemzet büszke saját történelmére és elődeire, akik a hazát, a szülőföldet naggyá tették, benépesítették, gazdagították, és ha a sors úgy hozta, akkor védték és oltalmazták. A magyar nép is mindenkor emelt fővel vállalta és vállalja múltját annak reményében, hogy a magyar nyelvet értő és beszélő honfitársaink a közös eredetben gyökerező identitásukat megőrizhessék, és a ma élők továbbadhassák azt a jövő nemzedéknek. A kegyelet az egyik legnemesebb emberi érzés, amelynek kifejezésére számtalan lehetőség kínálkozik. A magyar népnek ezt az érzését fejezi ki a hazánk fővárosában, Budapesten található Hősök tere, ahol elődeink monumentális alkotásokkal állítottak emléket a Haza függetlenségéért és szabadságáért küzdő és harcoló történelmi nagyjainknak, és az életüket feláldozó hőseinknek. A Hősök terén található Millenniumi emlékmű és a Hősök emlékköve együttesét az Országgyűlés 2001-ben, a magyar állam megalapításának ezeréves évfordulója tiszteletére nemzeti emlékhellyé nyilvánította. A nemzeti emlékhely a magyar nép olyan központi kegyeleti helye, amely egyben katonai emlékhely is. A magyar nemzet fennmaradásáért folytatott évezredes küzdelem élvonalában mindig ott találjuk a katonát. A szoborcsarnokban látható alkotások hűen tükrözik történelmi nagyjaink hadvezéri helytállását, az Árpád fejedelem és honfoglaló vezértársai előtt álló Hősök emlékköve pedig a Hazáért életüket áldozó névtelen milliók emlékét őrzi. Szebben és méltóságteljesebben talán nem is lehetne kifejezni elődeink iránti tiszteletünket és kegyeletünket, mint ahogyan ezt a szép környezetben elhelyezett alkotások szimbolizálják. Maga a tér is e dísztelen monolit kőtömbről kapta a nevét, immár hetven esztendeje. A főváros akkori vezetése felkért minden polgárt, minden magyart, hogy „a Névtelen Hősök Emlékköve előtt, mint a nemzeti kegyelet megszen telt helyén, a tiszteletadás külső jelével, kalaplevéve tegyen tanúbizonyságot a Hősök életének megbecsüléséről, és vallja magát együvé tartozónak azokkal, akik habozás és kétség nélkül állottak sorba a nemzet életéért, a nemzet jövőjéért!” E gondolatok ma is időszerűek. Minden reményünk megvan arra, hogy a megújult és megszépült patinás emlékműegyüttes régi fényében ragyogva minden arra haladót emlékeztessen és főhajtásra késztessen, s talán a nem oly távoli jövőben katonai díszőrséggel kiegészülve adózhatunk hőseink emlékének. Ajánljuk e tartalmas és művészi kivitelű albumot mindenkinek, akit érdekel a nemzeti emlékhely története, aki tiszteletet érez a honvédők, a haza függetlenségének oltalmazói iránt. Ajánljuk a felnövekvő nemzedéknek, s mindazoknak, akik többet szeretnének tudni a magyar nép múltjának megörökítésre méltó történéseiről. Köszönet illeti a Honvédelmi Minisztériumot, hogy felkarolta a kezdeményezést, s mindenkit, akinek munkája eredményeként e Szép kötet a kegyelet méltó kifejezésére megjelenhetett. Orömmel nyújtjuk át minden kedves Olvasónak!

Eredeti ár: 6 300 Ft
Kedvezményes ár: 5 040 Ft

Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk