Keresés Könyvkategóriák Folyóiratok

Egyéb

Növények szerelmi élete

Növények szerelmi élete

Zöld szerelem A növények szerelmi élete legalább olyan izgalmas, mint az állatoké vagy az emberé. Ez ma már magától értetődő tény, de a 17. század végéig nem volt ez így. Mind az egyház, mind a tudósok ellenálltak még a kérdés felvetésének is. A könyv rendkívül izgalmas kultúrtörténeti kalandozás a növények titokzatos szerelmi életében, megismerteti velünk, miért volt a növények szűziessége az ókortól kezdve megkérdőjelezhetetlen, és hogyan fedezte fel a tudomány, hogy igenis létezik szexualitás a növényvilágban. "A szexualitás nemcsak az emberek életét hatja át jelentősen, a növények létének is alapvető eleme." Jack Goody: The Culture of Flowers (A virágok kultúrája)

Eredeti ár: 3 995 Ft
Kedvezményes ár: 3 196 Ft

Madárbarátok nagykönyve

Madárbarátok nagykönyve

"A Madárbarátok nagykönyve elsősorban a madarakat kedvelő embereknek, gyerekeknek szól, de sokkal többet nyújt az eddig megjelent madárvédelemmel foglakozó könyveknél. A szerző, aki gyakorló ornitológusként jól ismeri a madárbarátokat foglakoztató kérdéseket, feladatokat, gyakorlatban kipróbált megoldásokat kínál szinte minden felmerülő témára. A könyv azonban nem csak a klasszikus madárvédelemmel foglalkozik, hanem megoldásokat javasol az emberek és állatok együttéléséből adódó konfliktusokra is. Tárgyalja más állatfajok védelmét is, tanácsokat ad a sérült madarak, elárvult madárfiókák ápolására, hasznos segítséget nyújt a természetfotózás iránt érdeklődőknek, a környezeti neveléssel foglakozó pedagógusoknak és az ökoturizmusban munkálkodó szakembereknek is. A kötetet a szerző nagyszerű fotói teszik színessé, és a könyv végén még egy kis madárhatározót is találunk, ahol kiváló madárfestmények könnyítik meg a környezetünkben élő leggyakoribb madárfajok felismerését. Ajánlom a könyvet mindenkinek, akit örömmel tölt el a velünk élő állatok megfigyelése, és ötleteket szeretne kapni életük megsegítésére, védelmükre!" Zsoldos Árpád

Eredeti ár: 5 995 Ft
Kedvezményes ár: 4 796 Ft

Lovaglótanárok a lovaglásról

Lovaglótanárok a lovaglásról

Ebben a kötetben a Gondolatok a lovaglásról c. gyűjtemény folytatásaként a bécsi lovaglótanár-képzőben végzett magyar lovasok tanulmányait adjuk közre. A szerzők a korszak legjobban képzett és a legjobb eredményeket elérő, versenyző és oktató, komoly szakmai tekintélyt kivívott lovasai voltak. A cikkek pedig többnyire a lovak idomításával, iskoláztatásával foglalkoznak az alapkiképzéstől kezdve a legmagasabb szintű díjlovaglásig.

Eredeti ár: 3 800 Ft
Kedvezményes ár: 3 040 Ft

Varrodesign

Varrodesign

A belsőépítészet iránt érdeklődőknek ajánljuk a Varro Design Studio 20 éves munkásságát bemutató impozáns fotóalbumot.

Eredeti ár: 7 990 Ft
Kedvezményes ár: 6 392 Ft

Híres cukrászdák és kávéházak

Híres cukrászdák és kávéházak

Ahol nem a helyszínen készül a sütemény az nem igazi cukrászda – a hivatalos nomenklatúra szerint. Szakmailag sem az. Az egy süteménybolt, de nem cukrászda. Ahogy nem lehet vendéglő, ahová ételhordóban viszik a máshol főzött fogásokat, úgy nem igazi cukrászda, ahol nem helyben készülnek a sütemények. Könyvünk ilyen igazi és méltán híres cukrászdák, csokoládéműhelyek és kávéházak pazar seregszemléje.

Eredeti ár: 3 900 Ft
Kedvezményes ár: 3 120 Ft

Titkárnő ABC

Titkárnő ABC

Rendkívüli odaadásról és szakmaszeretetről tanúskodó könyvében Müller Éva saját titkárnői tapasztalatai és szaktudása alapján összefoglalja mindazt, amit egy munkáját lelkiismeretesen végző titkárnőnek tudnia kell, amelynek elsajátítása minden leendő titkárnő számára 'kötelező'. Könyvének nagy részét tehát a szakmai ismeretek körének bemutatása adja: a gép- és gyorsírás, a számítógép-használat, a nyelvismeret, a jó megjelenés, a kellemes modor, a megbízhatóság, a kellemes irodai környezet kialakításának képessége, a 'klasszikus' titkárnői munkák (pl. postabontás, levelezés, irattározás, selejtezés stb.) elvégzése, a vendégek fogadása, a protokoll ismeretek, a telefonálás szabályainak betartása, a delegációk fogadása, a szállás-, vacsora- és taxirendelés mind-mind beletartozik a titkárnő feladatainak sorába. Persze a szerző nem vállalkozhatott arra, hogy ezek mindegyikének tudnivalóit (pl. számítógép-használói alapismeretek) részletesen leírja - ez egy-egy szakterület oktatásának tananyaga -, csupán felhívja a figyelmet a legszükségesebb tudnivalókra, megosztva az érdeklődővel saját tapasztalatait is, azokat amelyek az irodai gyorsmásolók, a számítógép használatát megelőző időkből származnak, és azokat is, amelyek a korszerű titkárnői munka velejárói. Különösen érdekesek és személyes jellegűek a könyv utolsó fejezetei, amelyekben az Országházban végzett munkájáról, az itt szerzett élményekről, kapcsolatokról számol be a legnagyobb tisztelet hangján és a hivatali titoktartás szabályainak betartásával.

Eredeti ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 2 000 Ft

Menedzsment a mezőgazdaságban-Vezetési módszerek és sajátosságok

Menedzsment a mezőgazdaságban-Vezetési módszerek és sajátosságok

Ebben a könyvben arra vállalkozunk, hogy bemutassuk és értelmezzük az általános vezetéselméleti kérdéseket, problémaköröket a mezőgazdasági folyamatokra is. Minden témakör elején szeretnénk egy rövid irodalmi feldolgozással betekintést njtani az adott témára vonatkozó legújabb elméletekbe, módszerekbe, eredményekbe. Erre a feldolgozásra alapozva az általános megközelítéseket mezőgazdasági szervezetekre és folyamatokra is értelmezzük, azok sajátos vezetés-módszertani vonatkozásait is érintve. Majd minden fejezet végén saját, a témára vonatkozó vezetési vizsgálataink, kutatásaink eredményeit is bemutatjuk, levonva azokat a következtetéseket, amelyek alkalmasak a vezetési módszerek fejlesztésére, tökéletesítésére. de legalábbis arra, hogy a vezetők módszereik kialakításánál figyelembe vegyék azokat. A könyvben csak azokat a témákat dolgoztuk fel, ahol olyan kutatási eredményeink vannak, amelyek alapján önálló, saját mondanivalónk van annak a problémakörnek a vezetési kérdéseivel, módszereivel kapcsolatban. Egyik-másik téma kutatása, feldolgozása még most van folyamatban, így a kutatások eredményeit itt publikáljuk előszöL A könyv összeállításának ez a koncepciója leszűkítette a témakörök számát, de amint látni fogják, egy ilyen vezetési szakkönyv esetében ahhoz, hogy az kerek egész legyen »ennyi kell, de ennyi elég is”.

Eredeti ár: 4 600 Ft
Kedvezményes ár: 3 680 Ft

Terepen mozgó járművek

Terepen mozgó járművek

Napjainkban egyre népszerűbbek a terepjárók, amelyekkel épített úton szélsőséges útviszonyok között és terepen egyaránt biztonságosan lehet közlekedni. A járművek kifejlesztését megalapozó elméleti kutatásokkal közel 20 000 kutató foglalkozik világszerte. A járműfejlesztő mérnökök száma több tízezer. Az alábbi könyv a tárgykörben az első magyar nyelven megjelenő mű, amely tizenegy fejezetben ismerteti a tudományterület fontosabb összefüggéseit különös tekintettel a magyar kutatási eredményekre. Ujdonság a járműmozgékonyság modellezésének feldolgozása, amely e témakör első részletes ismertetése.

Eredeti ár: 6 200 Ft
Kedvezményes ár: 4 960 Ft

Mechanika- Végeselem módszer, Elmélet és alkalmazás

Mechanika- Végeselem módszer, Elmélet és alkalmazás

Szerkezeteket tervező mérnök — függetlenül attól, hogy a szerkezet gép, épület vagy valami más — óhatatlanul is találkozik a végeselem-módszerrel. amennyiben számítógépet vesz igénybe a számításaihoz a szerkezet bonvolultsága, esetleg kényelemszeretet vagy a módszer vélt/valós pontossága, gyorsasága miatt. Könyvünk áttekinti a végeselem-módszer (VEM) alapelveit, alkalmazási módját lineáris, statikai problémák esetén. Felhívjuk a figyelmet az esetleges buktatókra és arra, hogy a VEM alkalmazása nem helyettesíti, és nem is teszi szükségtelenné az elemi statikai, szilárdságtani ismereteket, sőt ezekre alapozva lehet csak elvégezni a számításhoz szükséges előkészítő munkát és az eredmények értékelését.

Eredeti ár: 4 300 Ft
Kedvezményes ár: 3 440 Ft

Pályapedagógia

Pályapedagógia

Közismert, hogy a gazdaságban és a társadalomban az elmúlt másfél évrizedben bekövetkezett változások milyen hatással voltak, vannak és lehetnek a szervezett, iskolarendszerű oktatás elvére és tartalmára, szervezeti formáira, eszközeire és módszereire egyaránt. Elég tekintetbe venni az általános és szakmai képzés törvényben rögzített összhangját, a képzési rendszerben helyet kapó pályaorientáció folyamatát, az időben kitolt pályaválasztási időpontokat, illetve annak a lehetőségét, hogy többféle iskolaválasztás, különböző időpontokban, különféle iskolafokon lehetséges, és a döntés korrigálható, a rendszer átlátható és átjárható. Az is nyilvánvaló, hogy ezeknek az összefoglaló névvel társadalminak nevezhető változásoknak legfőbb mozgatója a tulajdonhoz fűződő viszonyban, az értékek világában, különösen a tulajdoni viszonyok helyreállításában mint értékrendszerünket alapvetően meghatározó értékfelfogásban bekövetkező változás volt, amely a gazdasági szerkezetben és általában a társadalom egyént és közösséget érintő szférájában egyaránt érzékelhető. A társadalmi elv és az egyén fontosságának a különbsége eklatánsan jelenik meg a különböző korokra jellemző nevelési felfogásokban. Ma számos gondolat eszmerendszer, pedagógiai mozgalom reneszánszát éljük, mert az igazi váltásnak még mindig nem jött el az ideje: a pedagógia képviselői képtelenek szétválasztani az ideológiát a filozófia világképétől, az egyéniség értékét a személyiség értéksemleges kategóriájától, a közvetlen közösségi kapcsolatrendszert (párkapcsolat, család) a szociális közeg egyént beolvasztó tendenciáitól. A kötet az ember-munka-tulajdon értékkoherenciáját járja körül az iskolai pályafutás feltételeinek és következményeinek a feltérképezésével két irányban: a pedagógiai elvek és azok indoklásában, illetve a helyzetelemzés reflexióiban. Az írás tankönyv, de nem a szokványos rendszeres tanulmányok összegzése, hanem a párbeszédre alapozott dialógus racionális ösztönzését magáénak érző szerző szövege. Ezért a kötet látszatra talán össze nem függő kérdésekre is kitekint, merésznek tűnő, gyakorta diszciplináris határokat áthágó asszociációkat kínál. Ez a szerkesztés remélhetőleg gondolkodásra, utánanézésre késztet, vitára szólít (provokál a szó eredeti jelentésében).

Eredeti ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 720 Ft

A Nyugat-Dunántul természeti értékei

A Nyugat-Dunántul természeti értékei

Ez a könyv két megye, Győr-Moson-Sopron és Vas megyék tájaira kalauzolja el az olvasót. Ha bejárjuk ezt a vidéket, valóságos természetrajzi keresztmetszetet kapunk Magyarországról, hiszen a szikes pusztáktól az ártéren át a hegyvidéki erdőkig a legkülönfélébb élőhelyekkel találkozhatunk. Különleges, egyedi vonás ugyanakkor az, hogy a régió nyugati szegélye már alpesi hatás alatt áll, ami a csapadékosabb klímában illetve az élővilág összetételében is megnyilvánul. Olyan növényés állatfajokkal is találkozhatunk itt, amelyek az ország más részein egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán fordulnak elő. A Nyugat-Dunántúlon két nemzeti park és öt tájvédelmi körzet jelenti a természetvédelmi területek nagyobb egységeit. Ezek rövid ismertetése található a könyv elején. A jellemző fajok élőhelyük szerinti csoportosításban kerülnek bemutatásra. A könyvbe terjedelmi okok miatt nyilván nem kerülhetett be valamennyi szép, érdekes és fontos növény- és állatfaj e változatos táj gazdag élővilágából. Remélem azonban, ennyi is elegendő ahhoz, hov meggyőzze az olvasót a Nyugat-Dunántúl szépségéről, természeti értékekben való gazdagságáról, és megerősítse azt a szándékot, hogy ezeket az értékeket meg kell őrizni.

Eredeti ár: 3 400 Ft
Kedvezményes ár: 2 720 Ft

Közgazdaságtan

Közgazdaságtan

A gazdaság jelenségei át- meg átszövik az emberi élet minden mozzanatát. Ébredéstől elalvásig, születéstől a halálig részét képezik mindennapjainknak. Az egyén, a csoport, a társadalom, de akár az egész emberiség élettevékenységét tekintve sem találunk olyan elemeket, amelyeknek ne lennének gazdasági vonatkozásaik. Gondoljuk csak át: az emberi élet választások és döntések sorozatából áll. Mindennapos ügyeinkre mint a bevásárlás, a vacsorakészítés, a mosás, a takarítás — ez éppen úgy igaz, mint a hosszú távú, nemegyszer életre szóló elhatározásokra, például a lakásépítésre, a családalapításra, a továbbtanulásra. Minden ilyen és ezekhez hasonló esetben tehát bizonyos lehetőségeket mérlegelünk, választunk, választásunkkal egyben döntünk is. Választásaink és döntéseink nagy része gazdasági természetű, vagy ha nem, bizonyára akkor is van gazdasági vonatkozása. Nincs ez másképp „nagyban” sem. Az infláció, a munkanélküliség, a nemzetgazdasági egyensúly és növekedés, az általános jólét vagy szegénység egyértelműen gazdasági jelenségek. De a kultúra, az egészségügy, az ideológia, a közbiztonság, a politika és egy sor egyéb, a gazdaságtól látszólag független társadalmi jelenség sem létezik a gazdaság segítő vagy korlátozó hatása nélkül .Mindezek természetesen ösztönözve, támogatva vagy éppen fékezve, korlátozva visszahatnak a gazdaságra is.

Eredeti ár: 1 700 Ft
Kedvezményes ár: 1 360 Ft

« »
Kosár

Az Ön kosara üres!

Bejelentkezés Kiemelt ajánlatunk