Könyvek
kategóriák

Erdőérték-számítás Az erdőértékelés alapjai

Szerző: Márkus László - Mészáros Károly
Ár: 4200 Ft Kiadói ár: 3360 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Az erdővagyon a nemzeti vagyon része! Erdeink kb. 40%a-a magánerdő. Az új tulajdonosoknak is elsőrendű érdeke erdővagyonunk pénzbeni értékelési módszereinek megismerése.
Az erdőnek termelési, környezetvédelmi és rekreációs funkciója és értéke van. A funkciók pénzbeni értékének megállapítása az erdőérték-számítás feladata. A termelési funkció keretében a termőföld, az élőfakészlet és a kettő együttesének, az erdő értékének kiszámítása a feladat. A könyv ismerteti a termelési funkció értékelésén kívül a környezetvédelmi, a rekreációs funkció ma még alig ismert, korszerű módszereit, bemutatja a különböző értékelési eljárásokat is.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 274 oldal
ISBN/ISSN: 9786155224683
Méret: A5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

ELŐSZÓ
AZ ERDŐÉRTÉK-SZÁMÍTÁS FELADATA ÉS FELOSZTÁSA
Erdőérték-számítás szükségessége
Erdőérték-számítás, erdőértékbecslés problematikája
AZ ERDŐÉRTÉK-SZÁMÍTÁS VÁZLATOS TÖRTÉNETE
Az erdőértékelés hazai múltja
AZ ÉRTÉK, AZ ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Az érték
Az értékelési folyamat forrásai
Értékelméletek
Értékfajták
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
A természeti környezet és elemei
A természeti környezet és a társadalom fejlődése
A természeti erőforrások
A természeti erőforrások csoportosítása
A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás
A rendelkezésre álló készletek
A megújíthatóság
A tulajdonviszonyok
Az erőforrások szűkössége
Az erdő, mint újratermelhető természeti erőforrás, az erdőgazdálkodás jellemzői
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSAI
A természeti erőforrások értékelését befolyásoló sajátosságaik
Nem megújuló erőforrások gazdasági értékelése
Megújuló erőforrások gazdasági értékelése
A víz, vízvagyon
Légköri erőforrások
Termőföld
Az erdő mint természeti erőforrás értékelése
A KAMAT-, JÁRADÉK ÉS TÖRLESZTÉSSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSA AZ ERDŐÉRTÉK-SZÁMÍTÁSBAN
A kamatszámítás
A járadékszámítás
Törlesztésszámítás
AZ ERDŐÉRTÉK-SZÁMÍTÁS ELMÉLETE
Az erdőgazdálkodás folyamatainak modellezése
A fatermelés költségei, hozamai és az erdőérték-számítás
Költségek
A hozamok
A faállomány értékét befolyásoló tényezők
A termőhely minősége
A faállományok térfogata, fatermése és értéke
A faállomány értéke és a faárak
Az erdőértékelés eljárásai, a tőár, a kamatláb, a különbözeti járadék
A tőár
A kamatláb és az erdőgazdálkodás
A különbözeti földjáradék és a különbözeti jövedelem
Földértékelés
A termőtalaj és a termőhely értékelése az erdőgazdaságban
A föld ökológiai értékelése
A föld ökonómiai értékelése
A talaj költség (befektetési) értéke
A forgalmi áron történő földértékelés
A viszonyítással történő földértékelés
Erdészeti termőhely-értékelések hazai eredményei
Az erdők kataszteri tiszta jövedelme alapján történő földértékelés
A kataszteri tisztajövedelem alapján történő földértékelés
Az élőfakészlet értékének megállapítása
Az élőfakészlet értékelésének módszerei
Kitermelési, vagy forgalmi érték
Az állomány költségértéke
A faállományok hozadéki értéke
Az állományértékek közötti kapcsolatok
Faállományok értékének meghatározása kombinált eljárásokkal
A mellékhaszonvételek értékelése
Az erdei nagyvadállomány értéke
Az erdő értéke
Az erdő költségértéke (EKÉ)
Az erdő forgalmi értéke (ETÉ)
Az erdő várható hozam szerinti értéke (EHÉ)
Járadék szerinti értékelés
Talajjáradék
Faállomány járadéka
Az erdő járadék szerinti értéke
A hazai erdőkre vonatkozó értékszámítások
AZ ERDŐÉRTÉKELÉS ÚJ FELADATAI ÉS ELJÁRÁSAI
Az infrastrukturális szolgáltatások rendszere
Az erdő infrastrukturális szolgáltatásainak csoportosítása
Az erdő infrastrukturális funkcióinak értékelése
Az erdő által nyújtott infrastrukturális szolgáltatások meghatározásának elméleti kérdései
Utazási költség módszer "Travel Cost Method" (TCM)
Feltételes értékelés "Contigent Valuation Method" (CVM)
Implicit ármódszer "Hedonic Price Method" (HPM)
Az infrastrukturális szolgáltatások értékelésének jellemző eljárásai
Használati érték szerinti értékelés
Költségek szerinti értékelések
Járadék szerinti értékelés
Az erdő komplex értékelése
Az erdő védelmi és üdülési funkcióiból származó többletterhelés üzemgazdasági elemzése
Az erdei rekreáció társadalmi költségei
ALKALMAZOTT ERDŐÉRTÉKELÉS
Az erdő értékelés gyakorlata
Az erdők pénzbeni értékelésének lebonyolítása
Az erdőkárok értékbecslése
Az erdőkárok és faállomány-szerkezeti tényezők összefüggései
Erdőkár-értékelés külföldön
Az erdei károk értékbecslésének hazai múltja
Az erdei kárértékelés hazai módszerei
Az erdőkárokkal kapcsolatos biztosítás és kárértékelés
A leggyakoribb erdei károk
Leggyakoribb károk értékelési módszerei
Csemetekerti károk
Abiotikus erdőkárok
Biotikus károk
Vadkárok
Ember okozta károk
Az erdőérték-számítás módszereinek gyakorlati felhasználása
ÁBRAJEGYZÉK
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
IRODALOMJEGYZÉK

mutass többet mutass kevesebbet

A témához kapcsolódó további kiadványok

A kategória legkedveltebb kiadványai

Erdészeti gépek

Dr. Horváth Béla Erdészeti gépek

Ár: 5100 Ft Kiadói ár: 4080 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba