Könyv
kategóriák

Információs rendszerek az agrárgazdaságban

Szerző: Dr. Herdon Miklós, Dr. Rózsa Tünde
Ár: 4600 Ft Kiadói ár: 3680 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Napjainkban egyre fontosabbá váltak az integrált vállalatirányítási rendszerek, az ügyfélkapcsolati rendszerek és a vezetői információs rendszerek. A rendszerek fejlesztéséhez, adaptálásához szükséges ismeretek szintén fontosak, hogy elkerüljük a rendszerek tervezésével, adaptálásával járó buktatókat. Ilyen területek az informatikai stratégia készítéséhez, a projektmenedzsmenthez és a rendszerfejlesztési-adaptációs módszertanokhoz kapcsolódó ismeretek.

Könyvünkben a rendszer- és információelmélet alapjainak tárgyalása után az információs rendszerek általános jellemzőit, azt követően a vállalati rendszereket, majd az agrárgazdaság fontosabb makrorendszereit ismertetjük. Végül pedig agrárspecifikus, mikrogazdasági szintű rendszereket, megoldásokat ismertetünk, elsősorban a rendszerfejlesztők által közzétett ismertetésekre támaszkodva. A könyvet egyaránt ajánljuk a gyakorlati szakembereknek, valamint a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 242 oldal
ISBN: 9789639935679
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

1. Rendszer- és Információelmélet
1.1. Bevezetés
1.2. A rendszer fogalma, rendszertípusok
1.2.1. A rendszerek szerkezete
1.2.2. A rendszerek tulajdonságai és osztályozása
1.2.3. A rendszerek vizsgálata
1.2.4. A részrendszerek
1.2.5. A kommunikáló részrendszerek, a részrendszerek csatolása
1.2.6. Rendszerek irányítása
1.2.7. Rendszerek vizsgálatának különbözô módjai
1.3. Adat, információ, tudás
1.3.1. Az információ tartalmi jellemzôi
1.3.2. Az információk értéke
1.3.3. Adatok és technológiák
1.3.4. Az adat jellemzôi
1.4. Adatkezelés, információmenedzsment, tudásmendzsment
1.4.1. Információigények a vállalatoknál
1.4.2. Információ menedzsment
1.4.3. Információ technológia (IT) és információmenedzsment
1.4.4. Tudásmenedzsment
1.4.5. Tudásmenedzsment és technológia
2. Információs rendszerek
2.1. Bevezetés
2.2. Információs rendszerek fogalma, típusai
2.3. Az információs rendszer és környezete
2.4. Az információs rendszerrel szembeni elvárások
2.5. Információs rendszerek fejlesztése
2.5.1. Az információs rendszer megközelítési aspektusai
2.5.2. A rendszerfejlesztés ciklikus folyamata
2.5.3. Információs rendszerek modelljei, ábrázolásuk
2.5.4. A fejlesztés szakaszai
2.6. Fejlesztési módszertanok a gyakorlatban
2.6.1. Strukturált módszertanok
2.6.2. Objektumorientált módszertanok
3. Vállalati információs rendszerek
3.1. Bevezetô
3.2. ERP rendszerek
3.2.1. Az ERP rendszerek evolúciója
3.2.2. Az információs rendszer kiválasztása
3.2.3. A rendszerek funkcionális megközelítése
3.2.4. Az adatmodell szerinti megközelítés
3.3. CRM (Customer Relationship Management)
3.3.1. A CRM szerepe, meghatározása
3.3.2. Az evolúciós folyamat
3.3.3. CRM rendszer típusok
3.3.4. CRM funkciók
3.4. Vezetôi információs rendszer (VIR)
3.4.1. On-line elemzô feldolgozás
3.4.2. OLAP-rendszerû alkalmazások
3.4.3. Adattárház
3.5. Döntéstámogató rendszerek
3.6. Üzleti intelligenciarendszerek
4. Információs rendszerek implementálása
4.1. Bevezetés
4.2. Informatikai stratégia
4.2.1. Az informatikai stratégia szerepe
4.2.2. Az informatikai stratégiai tervezés és végrehajtás folyamata
4.3. Folyamatmodellezés – ARIS
4.4. UML – modellezô nyelv
4.5. Az információs rendszer kiválasztása
4.5.1. A kiválasztás nehézségei
4.5.2. Az ERP rendszerek kiválasztásának elôkészítése, tervezése,
a rendszerek értékelése
4.5.3. ERP kiválasztás
4.5.4. Az ERP rendszer bevezetése
4.5.5. A beruházás megtérülése
4.6. Változásmenedzsment az informatikai stratégia megvalósítása során
4.7. Projektmenedzsment
4.7.1. A projekttervezés folyamata
4.7.2. A projektirányítás
5. Agrár-szakigazgatási információs rendszerek az Európai Unióban
5.1. Bevezetés
5.2. Az agrárinformatikai struktúra szerkezete az EU-ban
5.3. Az agrárstatisztika
5.4. A Piaci Információs Rendszer
5.5. A Tesztüzemi Rendszer
5.6. Az Integrált Igazgatási és Ellenôrzô Rendszer
5.7. A Mezôgazdasági Számlák Rendszere
5.8. Az agrárágazat irányításának informatikai igényei
5.9. További szakigazgatási információs rendszerek
5.9.1. Területfejlesztés intézmény- és információs rendszere
5.9.2. Közigazgatási ügyfél-tájékoztató rendszer
5.9.3. Ügymenet modellek
5.9.4. MePAR
6. Információs rendszerek az agrárvállalkozásokban
6.1. Bevezetés
6.2. Növénytermesztési alkalmazások
6.2.1. D-e-meter az intelligens környezeti földminôsítô rendszer
6.2.2. Vállalati szintû növénytermesztési alkalmazások
6.2.3. Táblatörzskönyv Gazdálkodási Napló
6.2.4. AgroReg – Mezôgazdasági Földterület Nyilvántartó Rendszer
6.3. Az AGROORG rendszerei
6.3.1. Termeléstámogatási rendszerek
6.3.2. Ügyvitel
6.4. A PC Agrár Kft integrált rendszere – Agrár-Office
6.4.1. Földkönyv a földbérleti szerzôdések és helyrajzi számok
nyilvántartására
6.4.2. AO Agrár-Office Táblatörzskönyv és Gazdálkodási Napló
6.4.3. Gazdálkodási napló az AO Agrár-Office programcsomagban
6.4.4. Permetezési napló az AO Agrár-Office programcsomagban
6.4.5. AO AgroGIS térképkezelô modul
6.4.6. „Web GN” támogatás az AO Agrár-Office Táblatörzskönyv-
GN modulban
6.5. Precíziós mezôgazdaság
6.5.1. Precíziós gazdálkodás az AO Agrár-Office programcsomag
használatával
6.5.2. JD-Office programcsomag a John Deere Greenstar rendszeréhez
6.6. Állattenyésztési alkalmazások
6.6.1. Sertéstelepi információs rendszer
6.6.2. Szarvasmarha telep információs rendszerek
6.6.3. Juh állomány- és egyednyilvántartás
6.7. A szôlô-bor ágazat információs rendszerei
6.7.1. Hegyközségi Információs Rendszer – HEGYIR
6.7.2. Borvidéki Információs Rendszer – BORIR
6.7.3. Nemzeti Tanács Információs Rendszere – NETIR
6.7.4. Az uniós követelmények érvényesítése
6.7.5. Az eredetvédelem támogatása
6.8. Információs rendszerek az élelmiszer feldolgozásban
6.8.1. CSB-System
6.8.2. A Fókusz rendszer
6.8.3. A Microsoft Dynamics iparági megoldásai
6.9. Információs rendszerek a Termelôi és Értékesítô Szervezetekben
6.9.1. A TÉSZIIR – Termelôi Értékesítô Szervezetek Integrált
Irányítási rendszer
6.9.2. A Havita TÉSZ integrált információs rendszere
– az e-Link alkalmazása
6.9.3. A Mórakert TÉSZ információs rendszere
6.10. Elektronikus kereskedelem, elektronikus üzletviteli rendszerek
6.10.1. CSB-online.ERP
6.10.2. Oracle E-Business Suite
6.10.3. mySAP.com
6.10.4. Premium Hungaricum Kereskedôház
6.11. Logisztikai rendszerek
6.11.1. DigiMap program-rendszer
6.11.2. A Scriptor mobil SFA-rendszer
6.11.3. Mobil P@rtner rendszer
6.11.4. AO netDok mûholdas flottakövetés és gázolajellenôrzés
Irodalomjegyzék

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

6. Információs rendszerek az agrárvállalkozásokban

6.1. Bevezetés

A mezgazdaság egy olyan multidiszciplináris terület, amely éppúgy igényel biológiai, fizikai és társadalomtudományi ismereteket, mint technológiai ismereteket. A kereskedelmi
forgalmú számítógépek az egyetemeken az 1970-es években kezdtek megjelenni és ezek első felhasználói között voltak a mezőgazdasági kutatók és a szaktanácsadási szolgáltató szervezetek dolgozói. Jelenleg a mezőgazdasági információkat igénylő különböző szakterületeken dolgozó csoportok széles köre található, kezdve a politikai döntéshozóktól a kutatókon, információszolgáltatókon, szaktanácsadókon, oktatókon,
diákokon, a különböző szolgáltató intézményeken (mint például bankok, vegyipari vállaltok stb.) keresztül a végfelhasználókig. A gazdálkodók és vidéki lakosok integrált technikai és gazdasági információkat igényelnek a termelési, kereskedelmi és fogyasztói
döntésekhez, információkat, melyek sikeressé segítik tenni az életüket, segítenek megbirkózni a mindennapi problémáikkal, és segítik a lehetőségek felismerését. Ilyen információkat kollégáktól, barátoktól, közösségek vezetőitől, más termelőktôl, szolgáltató ügynökségektől, szaktanácsadóktól, sajtóból, számítógépesített és elektronikus szolgáltatások közvetlen használatával, videotex, rádió és televízió műsorokból, demonstrációkból, kiállításokról nyerhetnek. Williams and Robins tanulmánya 1987-ben már 428 adatbázist ismertetett, mely valamilyen témakörrel kapcsolódott a mezôgazdasághoz. Ezekből 302 szövegorientált, bibliográfiai, referáló vagy természetes nyelvű szöveget tartalmazó, míg 126 numerikus adatbázis volt amely statisztikai adatokat, modellezési rendszereket, toxikológiai adatokat vagy árakat tartalmazott. 1975-tôl a
Nebraskai Lincoln egyetemen létrehozott hálózat a „Agriculture Computer Network-AGENT” az USA 47 államában és 10 külföldi országban nyújtott szolgáltatásokat három fő területen: (1) menedzsment modellek, (2) aktuális információk valamint (3) nemzeti és nemzetközi kommunikáció. A leginkább használt és legismertebb a „what if” (akkor ha) játékok, mint menedzsment modellek voltak. A programok segítették a felhasználókat a pénzügyi tervezésben-elemzésben, növénytermesztésben állattenyésztésben és marketingben valamint a háztartásvezetésben. A videotex információszolgáltatás bevezetésére 1980-ban a Green Thumb projekt-ben történt az elsô kísérlet.

A mezőgazdaság olyan üzleti terület, mely az alapvető élelmiszer termékek termelésére és értékesítésére irányul. Ez az egyedi vállalkozások döntésein és menedzsment képességein nyugszik, amelynek összetett természeti termelési folyamatokkal, komplex gazdasági és természeti környezettel kell számolni. A gazdálkodók
döntési és menedzsment feladatainak a komplexitása sok különböző intézményt és csoportot hozott létre, amelyek

• döntés- és menedzsmenttámogatást nyújtanak információszolgáltatással, tanácsadással
vagy közös tevékenységek kezdeményezésével;

• politikai és adminisztratív szabályozással segítik a döntést és a menedzsment folyamatot.

A késői hetvenes és a korai nyolcvanas években a mikroszámítógépes technológiák és a könnyen használható elektronikus kommunikációs szolgáltatások radikális változások vízióját vetítették előre a döntés és menedzsment támogatás gyakorlatában a termelők számára. Az új információs és kommunikációs technológiák

• nagyobb sebességet ígértek a gazdaság kommunikációs folyamataiban,

• magasabb minőséget a feldolgozásban és az információ továbbításában,

• az információ individualizációjának magasabb fokát a feladatorientációval, vállalkozás-orientációval és felhasználó-orientációval.

Az információs technológia beintegrálásra kerül a mezőgazdasági döntéstámogató munkafolyamatokba az információs rendszerek tervezésén keresztül. A rendszer keretet nyújt az információk gyűjtésének, feldolgozásának és továbbításának, kiszolgálva
egy meghatározott feladatot, amely magába foglalhatja a fent említett technológiák kombinált alkalmazását. Ha elemezzük a különböző országokból eddig közzétett fejlesztéseket levonható az a következtetés, hogy mindegyik modern (pl. számítógépre
alapozott) információs rendszer néhány jól megalapozott és bizonyított hagyományos információs rendszer koncepción nyugszik. Ezt igazolják azok az információs rendszerek, amelyek jelentős időráfordítással döntés és menedzsment támogatásra
készültek, és széles körben elfogadásra kerültek a termelők részéről.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai