Könyvek
kategóriák

Elektronika, mérés, mérnöki pontosság

Szerző: Dr.Takátsy Tibor
Ár: 3400 Ft Kiadói ár: 2040 Ft Megtakarítás: 40 %
Kosárba
pénztárhoz

Az ember a mezőgazdasági termelés kezdeteitől fogva saját céljai szerint akarja befolyásolni az ökológiai rendszert, kisebb-nagyobb eredménnyel, mivel azt tudni kell , hogy az ökológiai rendszer önszabályozó.
Bármilyen külső hatás a reakciók egész láncolatát indítja el, mely sokszor az erededi elképzeléstől eltérő eredményt hozhat.
Mivel ez igen veszélyes vállalkozásnak tűnik , minimális beavatkozással kell maximális eredményt elérni mindezt a lehető legoptimálisabb körülmények között.
Ez a kiadvány az elektronikus szabályzás és beavatkozás lehetőségeit taglalja, a fölművelésben, állattenyésztés és és állattartásban, a betakarításban, takarmányozásban és minden olyan munkaterületen aminek köze van a mezőgazdaságban elvégezhető és kivitelezhető munkafolyamatokhoz.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 156 oldal
ISBN/ISSN: 9633562961
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Bevezetés 7
Elektronikusan irányított talajművelés 11
A talaj- és a művelési jellemzők elektronikus mérése 11
A talaj művelés előtti jellemzőinek mérése 12
A művelés elektronikus irányítása 17
A művelés eredményének ellenőrzése 33
Digitális térkép, GPS, DGPS 35
Az üzemi és a fedélzeti számítógép 42
A számítógép felépítése 43
A számítógép alkalmazása a talajművelésnél 45
Anyagok elektronikusan szabályozott kijuttatása 47
A technológiai szempontból fontos jellemzők mérése 47
A meteorológiai jellemzők mérése 47
A talaj és a növényzet jellemzői 49
A gépek üzemeltetési jellemzőinek mérése 55
Az anyagkijuttató berendezések szabályzórendszerei 60
Automatikus kormányzási módszerek 60
Szilárd műtrágyák kijuttatása 62
Folyékony kemikáliák kiszórásának irányítása 64
Hígtrágya kijuttatásának irányítása 67
Vetőgépek elektronikái 68
Az öntözés elektronikus irányítása 69

A betakarítás és az anyagmozgatás elektronikus irányítása 71
A termények és gépek fontosabb jellemzőinek mérése 71
A betakarítógépeken alkalmazott elektronikus rendszerek 78
Arató-cséplő gépek 78
Járvaszecskázó gépek 80
Bálázógépek 81
Burgonya- és cukorrépa-betakarító gépek 82
Hozam- és nedvességtérképek felvétele 83
Elektronika az anyagmozgatásban 84


Elektronika a tárolásban, tartósításban, kezelésben és kiszerelében 85
A termény és környezete jellemzőinek elektronikus mérése 85
Az önműködő irányítás lehetőségei 90
Elektronikus mérlegek a terménykezelésben 90
A tisztítás és válogatás irányítása 90
A szántás szabályozása 92
Automatikus blokkégők irányítórendszere 95
Tárolással kapcsolatos elektronikák 99
A precíziós állattartás elektronikái 102
A termelést meghatározó tényezők mérése 102
Állatfelismerés 102
Állattömegmérés 106
Az állat és környezete közötti kapcsolat mérése 107
Az állat fiziológiai folyamatainak ellenőrzés 112
Elektronikával irányított takarmányozás
Az egyes állatfaj oknál alkalmazott elektronikák 120
Szarvasmarhatartás 120
A sertéstartás elektronikus irányítása 143
Elektronika a baromfitartásban 148

Irodalom 153

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Elektronika az anyagmozgatásban

A mezőgazdasági anyagmozgatásban az elektronikus eszközök elterjedése elsősorban a szállítás szervezése területén várható. A mezőgazdaság az egyik leginkább szállításigényes termelési ág. Az átlagosan nagy igényen belül ugyanakkor jelentős csúcsok találhatók, elsősorban a betakarítási időszakokban. Optimális méretű járműflotta — akár saját, akár bérfuvarozásról van szó — csak igen alapos szervezéssel alakítható ki, hiszen a szállítás folyamatossága és szervezettsége éppen a csúcsidőszakokban az összes többi művelet zavartalan végrehajtásának alapfeltétele.
A GPS alkalmazása a szállítás területén is jelentős előnyöket jelent. Segítségével valamennyi elektronikus egységgel felszerelt jármű és munkagép mozgása figyelemmel kísérhető, ami egyrészt megkönnyíti a szervezést, másrészt ezen keresztül
csökkenti az üzemanyag- és gépigényt, harmadsorban pedig — és ma még ez sem elhanyagolható szempont hazánkban — megbízható vagyonvédelmi eszköz.
A gépre szerelt GPS vevő jelét — amennyiben hagyományos szállítási feladatokról van szó, a 100 m-es sugarú körön belüli meghatározás is elegendő — az azonosító kóddal és adott esetben más adatokkal (pl. gabonakombájn esetén a magtartály telítettségére vonatkozó adat) a gépre szerelt rádiótelefon-modern vagy URH-rádióadó továbbítja a központba. A lekérdezést általában a központ végzi meghatározott sorrendben. Szükség esetén a gép is kezdeményezhet kapcsolatot: ilyen lehet pl. az előző példában, ha a magtartály elérte az ürítési szintet, és a szállító jármű még nem érkezett meg. Ugyanilyen szempont lehet a szállító jármű esetében, ha meghibásodik, vagy letér az előírt útvonalról. A központban tartózkodó diszpécser a szállító járműveket a minimális úthossz vagy egyéb kritériumok alapján vezényelheti, ellenőrizheti. Szükség esetén a rendszer a szóbeli kommunikációt is lehetővé teszi a gépen elhelyezett rádiótelefonon vagy URH-rádión keresztül.
A szállító járművek esetén nem szükségszerű a GPS adatok helyben történő feldolgozása. Ez a diszpécseriroda számítógépén is történhet. Ebben az esetben a rádió-összeköttetésen keresztül a mért GPS adatok továbbítása történik csupán.
Elsősorban nagyobb távolságokra szállító szolgáltató cégek estén a jármű és a központ között műholdas összeköttetés is lehet kommunikációs műholdakon keresztül. Ilyen esetben egy összeköttetés díja a nemzetközi távhívással egyező tarifájú, azonban az adatátvitel sebessége miatt ez még viszonylag gyakori lekérdezés esetén sem jelent túlzott anyagi terhet, ugyanakkor pl. romlandó áru külföldi piacra történő szállításakor jelentős biztonságot nyújthat.
Ugyancsak segítséget nyújt az elektronika a szervezésben, számítógépen futó logisztikai programok real time pontosítását lehetővé téve. E programok a beérkező adatok alapján a felhasználó által megadott szempontoknak megfelelően kiválasztják a közel optimális megoldásokat, minimálisra szűkítve azon variációk számát. amelyek között a kezdőnek kell döntenie. Ez különösen olyan, a szállítási folyamatot veszélyeztető helyzetekben fontos, mint pl. gépmeghibásodás, különleges időjárási viszonyok stb., amikor a gyorsan meghozott, közel optimális döntésrendszer használóját jelentős károktól mentheti meg. Ugyanilyen előnyökkel jár a logisztikai programok alkalmazása nagyüzemi betakarításnál a terményszállító járműflotta irányításában.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai