Digitális könyvek
kategóriák

A vadászpuskaműves mester könyve

Szerző: Kristó László
Ár: 3400 Ft Kiadói ár: 2720 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A kötet a vadászpuskaműves képzés legfontosabb alapismeretein, a szakmai elméleten túl bemutatja a puskaműves mester által leggyakrabban végzett javítási műveleteket is.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 180 oldal
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

FIZIKAI ÉS KÉMIAI ALAPISMERETEK
Tér és idő
Mozgás, sebesség, gyorsulás
Tömeg, súly, erő. Newton törvényei
Munka és energia
Impulzus és mozgásmennyiség
Az égési folyamat
A gázok általános alapegyenlete
ANYAGISMERET
A fémek általános tulajdonságai
Az állapotábra
Az állapotábrák általános tulajdonságai
A vas-szén állapotábra
Az átalakulások menete lehűlés esetén
A hűtés sebességének hatása az acél szövetszerkezetére
Hőkezelések
A hőkezelések fajtái
Felületi hőkezelések
Termokémiai kezelések
Színesfémek és ötvözeteik
A réz és ötvözetei (sárgaréz, bronz)
Az ón és ólom ötvözetei, forrasztás
A hegesztés hatása az acél szerkezetére
Fegyverek szerkezeti anyagainak szilárdsági és megmunkálási jellemzői
Teherbíró képesség
Működőképesség
Üzembiztonság
Élettartam
Gazdaságosság
Egyéb különleges szempontok
Igénybevételi módok Időbeli lefolyás szerint
Térbeli hatás szerint
Hőmérsékleti igénybevétel
Korróziós igénybevétel
Koptató igénybevétel
Különleges igénybevétel
Az anyagok mechanikai tulajdonságai
Az anyagok technológiai tulajdonságai
Az anyagok fizikai tulajdonságai
A gyakorlatban alkalmazott szerkezeti acélok
Általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti a célok
Nemesíthető acélok (MSZ 61-74)
Betétben edzhető acélok (MSZ 31-74)
Rugógyártásra használatos acélok
Szerszám acélok
BALLISZTIKAI ISMERETEK
Belső ballisztika
A lőporgázok és a lőporégési folyamat
A lőporgázok hatása
A lövedék útja a csőben
A cső vibrációja
Torkolati ballisztika
Külső ballisztika
A föld vonzereje
A lövedék kezdősebessége
A levegő ellenállása
A lövedék tömege (keresztmetszeti terhelés)
A lövedék tengely körüli (rotációs) forgása
A csőállás szöge
A röpsebesség
Célballisztika
Belső ballisztikai mérések
A gáznyomás mérésének célja
A gáznyomás mérése
Külső ballisztikai m érések
A lövedék sebességének mérése
A LÖVÉSFOLYAMAT ÉS HATÁSA
A fegyver fogalma, a tűzfegyverek fejlődésének története
Golyós töltények
Sörétes töltények
FEGYVERISMERET
A lőfegyverek fejlődésének története
Golyós vadászfegyverek
Zárszerkezetek
Sörétes vadászfegyverek
A billenő csövű sörétes puskák zárszerkezetei
Lakatok, elsütőszerkezetek (kakasok)
Golyós ismétlő vadászfegyverek elsütőszerkezetei
Billenő csövű puskák lakatszerkezetei
Önismétlő vadászpuskák
A fegyverek biztosítószerkezetei
Gyorsító berendezések
A fegyvercső készítése
Sörétes (sima) csövek
Huzagolt csövek
A fegyvercső szilárdsági igénybevétele, méretezése
Csőegyesítések, csőkombinációk
Maroklőfegyverek (rövid lőfegyverek)
Revolverek (forgótáras pisztolyok)
Pisztolyok
Légfegyverek
A légfegyverek fejlődésének története
Légfegyver típusok
Rugós légfegyverek
Lehajtható csövű rugós légfegyverek
Alsó emelőkaros rugós légfegyverek
Oldalsó emelőkaros rugós légfegyverek
Pneumatikus fegyverek
Légszivattyús pneumatikus fegyverek
Egyetlen pumpálással feltölthető pneumatikus fegyverek
Széndioxid gázos (CO.,) fegyverek
PUSKATÁVCSÖVEK
Optikai a lap ismeretek
A fény és tulajdonságai
A távcsövek jellemzői, felépítésük, értékmérői
Különleges optikai irányzékok
Qwick-Point
Single Point
A céltávcső fegyverre történő felszerelése
VADÁSZATI ALAPISMERETEK
FEGYVEREKRE ÉS LŐSZEREKRE VONATKOZÓ HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV törvény fegyverjavításra vonatkozó előírásai
A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (kivonat)
MUNKAVÉDELEM
Általános munkavédelmi ismeretek
A munkavédelmi szabályozás írásos dokumentumai
A munkáltató munkavédelmi feladata
A munkavállaló munkavédelmi jogai és kötelességei
Munkahelyi baleset fogalma, bejelentése és kivizsgálása
Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi vizsga
Biztonsági szín és a lakjelek
Tűz és érintésvédelem
Tűzvédelem
Érintésvédelem
Műhelyegészségügy
A műhely méretei és kiképzése
A műhely világítása
A műhely klímája
A műhely szellőzése
Egyéni védőeszközök
A műhelyek biztonságtechnikája
FEGYVERJAVÍTÁS (Kalocsai István)
Fegyverkezelés, balesetvédelem
A fegyver javítás céljára történő átvétele
A puskaműves által leggyakrabban végzett javítások
Golyós puska csőcseréje
Sörétes puska csőcseréje
Csősín forrasztása, cseréje
Barnítás
Fegyverek szerelése, megbontása
Alkatrész cseréje, gyártása
Tengelycsap cseréje
Ütőszeg legyártása
Rugók gyártása
Elsütési erő beállítása
Távcsőszerelék készítése
Fegyverbelövés
A fegyver ágyazása, méretfelvételezése
Alapanyag, a megmunkálás folyamata, eszközei
Méretfelvételezés
FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM

mutass többet mutass kevesebbet