Könyvek
kategóriák

Magyarországi vetületek

Szerző: Bácsatyai László
Ár: 3800 Ft Kiadói ár: 3040 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Magyarországon. mint az utóbbi néhány évben világszerte, jelentősen felerősödött az igény a helymeghatározás és a földterületek pontos számbavétele iránt. Erre egyrészt a még Jelenleg is változásban, mozgásban lévő Rildhirtok viszonyok. másrészt a mezőgazdasági termőterületek után járó támogatások megítélése miatt is szükség van. A pontosság pedig európai uniós elvárás. Ehhez nemcsak korszerű berendezésekre. de a legújabb. speciális mérési technológiák ismeretére van szükség. Ehhez nyújt segítséget ez az egyedülálló szakkönyv, amely hiánypótló Jellege miatt fontos helyet foglal majd cl a felsőoktatásban is.
A kötet bevezetőjében áttekinti a térképekkel kapcsolatos alapfogalmakat. tisztázza a geodéziai vetületek fogalmát. Tárgyalja a vetületek általános elméletét, ezen belül újszerű levezetéseket ad a vetületek torzulásaira. Kiemelten foglalkozik a kizárólag Magyarországon kidol—gozott. a mindenkori magyarországi területi sajátosságokat magukon hordozó, a magyarországi térképezés céljára kiválasztott geodéziai vetületekkel. A könyvnek a GIS- és a GPS-technika szempontjából legfontosabb része a vetületi rendszerek közötti átszámításokat — különös tekintettel a WGS84 ellipszoid és az Egységes Országos Vetület közötti kétirányú átszámításokra — tartalmazó fejezet.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 226 oldal
ISBN/ISSN: 9639553891
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék


BEVEZETÉS

1. TÉRKÉPI VETÜLETEK
1.1.A térkép
1.2. A földfelszíntől a térkép síkjáig
1.2.1.A vetítés
1.2.1.1. Alapfelületek. A geoid
1.2.1.2.A földiellipszoid
1.2.1.3.A földgömb
1.2.1.4. A síkvetület. Vetületi koordináta-rendszerek
A geodézia főfeladatai
a vetületi koordináta-rendszerben
1.2.2. Vetületi torzulások és redukciók
L2.2.1.Vetületi torzulások
A lineármodulus általános egyenlete
1.2.2.2. Azimut eltérése a képfelületen
1.2.2.3. A fokhálózati vonalak merőlegességének feltétele
1.2.2.4. A lineármodulus vizsgálata a szélsőértékekre.
Vetületi főirányok
1.2.2.5. Torzulási ellipszis (Tissot-féle indikatrix)
1.2.2.6. Összefüggések lineármodulusok között
Apollonius tételei
1.2.2.7. Területi modulus
1.2.2.8. Maximális szögeltérés
1.2.2.9. Az alapfelület szögtartó, területtartó
és általános torzulású ábrázolása a vetületen
Az alapfelület szögtartó ábrázolása
Az alapfelület területtartó ábrázolása
Az alapfelület általános torzulású ábrázolása
1.2.2.10. Torzulási ellipszisek különböző
torzulású vetületekre
1.2.2.11. Vetületek csoportosítása
Valódi és képzetes vetületek
Csoportosítás a képfelület alakja szerint
Csoportosítás a képfelület Földhöz
viszonyított elhelyezése szerint
Érintő és süllyesztett vetület
Közvetlen és közvetett vetítésű vetület
1.2.2.12.Vetületi redukciók
Első irány- és szögredukció. Az iránymodulus
Hossztorzulási tényező és hosszredukció
Területtorzulási tényező és területi redukció
Második irány- és szögredukció
Gömbi szögfölösleg
Vetületi meridiánkonvergencia

2. MAGYARORSZÁG SAJÁT VETÜLETEI
2.1. A sztereografikus vetület
2.1.1. Vetületi egyenletek
2.1.2. Inverz vetületi egyenletek
2.1.3. A sztereografikus vetület redukciói
2.1.3.1. Hossztorzulási tényező és hosszredukció
2.1.3.2. Második irányredukció
2.1.3.3. Vetületi meridiánkonvergencia
2.1.4. A sztereografikus vetület szelvényhálózatai
2.1 .4.1. A magyarországi analóg erdőtervi (erdészeti üzemi)
térképek szelvényezési rendszere
2.2. A ferdetengelyű hengervetületek
2.2.1. Vetületi egyenletek
2.2.2. Inverz vetületi egyenletek
2.2.3. A ferdetengelyű hengervetületek redukciói
2.2.3.1. Hossztorzulási tényező és hosszredukció
2.2.3.2. Második irányredukció
2.2.3.3. Vetületi meridiánkonvergencia
2.2.4. A ferdetengelyű hengervetületek szelvényhálózatai
2.3. Egységes Országos Vetület
2.3.1.Vetületi egyenletek
2.3.2. A metsző gömbi körök
és a Gellérthegy pont elhelyezése
2.3.3. Inverz vetületi egyenletek
2.3.4. A Egységes Országos Vetület redukciói
2.3.4.1. Hossztorzulási tényező és hosszredukció
2.3.4.2. Második irányredukció
és vetületi meridiánkonvergencia
2.3.5. Az Egységes Országos Vetület szelvényhálózata

3. GAUSS-FÉLE SZÖGTARTÓ GÖMBI VETÜLET .
3.1. Vetületi egyenletek
3.1.1. A Gauss-féle szögtartó gömbi vetület állandói
3.2. Inverz vetületi egyenletek
3.3. A magyarországi gömbi vetületek jellemző adatai
3.3.1. Számpéldák a Gauss-féle gömbi vetület alkalmazására

4. NEMZETKÖZI VETÜLETEK MAGYARORSZÁGON
4.1. A Gauss-Krüger vetület
4.1.1. A szögtartóság alapegyenletei
4.1.2. Vetületi egyenletek
4.1.3. Az ellipszoidi meridiánív hossza
4.1.4. Inverz vetületi egyenletek
4.1.5. A Gauss-Krüger vetület redukciói
4.1.5.1. Hossztorzulási tényező és hosszredukció
A lineármodulus meghatározása ellipszoidi földrajzi koordinátákból
A lineármodulus meghatározása vetületi koordinátákból
4.1.5.2. Második irányredukció
4.1.5.3. Vetületi meridiánkonvergencia
A meridiánkonvergencia meghatározása ellipszoidi földrajzi koordinátákból
A meridiánkonvergencia meghatározása vetületi koordinátákból
4.1.5.4. Számpéldák a Gauss-Krüger vetület alkalmazására
4.1.6. A Gauss-Krüger vetület szelvényhálózata
4.2. UTM-vetület
4.2.1. Vetületi egyenletek
4.2.2. Inverz vetületi egyenletek
4.2.3. Az UTM-vetület redukciói
4.2.3.1. Hossztorzulási tényező és hosszredukció
4.2.3.2. Második irányredukció
4.2.3.3. Vetületi meridiánkonvergencia
4.2.4. A normál-ellipszisek földrajzi hosszúsága
4.2.5. Az UTM-vetület sáv- és rétegbeosztása
4.2.5.1. Az UTM-vetület koordináta
azonosítási rendszere

5. ÁTSZÁMÍTÁSOK VETÜLETI RENDSZEREK KÖZÖTT
5.1. Összefüggések az ellipszoidi térbeli
és az ellipszoidi földrajzi koordináták között
5.1.1. Ellipszoidi térbeli koordináták számítása ellipszoidi
földrajzi koordinátákból
5.1.2. Ellipszoidi földrajzi koordináták számítása ellipszoidi
térbeli koordinátákból
5.2. A térbeli hasonlósági transzformáció
5.2.1. A transzformációs összefüggés levezetése
5.2.2. A transzformációs paraméterek meghatározása
5.3. A térbeli polinomos transzformáció
5.4. A síkbeli hasonlósági transzformáció
5.5. A síkbeli polinomos transzformáció
5.6. A koordináta-módszer
5.6.1. Átszámítás a budapesti sztereografikus és a magyarországi
ferdetengelyű hengervetületek között
5.6.2. Atszámítás a különböző közép-meridiánú Gauss-Krüger
és UTM vetületi sávok között

FÜGGELÉK

IRODALOM

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Bevezetés

Geodéziai vetületeket tárgyaló könyv Magyarországon először 1954-ben jelent meg,
Hazay István tollából. A kiadást később több is követte. A BME Földmérő és
Geoinformatikus szakos hallgatói számára Varga József írt egyetemi jegyzeteket, míg a
NyME Geoinformatika szakos hallgatói Németh Gyula főiskolai jegyzetéből tanulnak. Jelen könyv a „Magyarországi vetületek” című, a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadónál 1 993-ban megjelent tankönyv jelentősen módosított és korszerűsített változata. Elődjéhez hasonlóan a Magyarországon alkalmazott vetületi rendszerekkel foglalkozik, felépítése lényegében megegyezik a korábbiéval: az első részben a vetületek torzulásaival, a második részben a kizárólag Magyarországon kidolgozott, a mindenkori magyarországi területi sajátosságokat magukon hordozó, a magyarországi térképezés céljára kiválasztott geodéziai vetületekkel foglalkozik. A harmadik rész a Gauss-féle szögtartó gömbi vetületet, a negyedik rész a Magyarországon is használt nemzetközi vetületeket, a Gauss-Krüger és az UTM-vetületet ismerteti. A könyv utolsó, ötödik fejezetének tárgya a vetületi rendszerek közötti átszámítások.
Úgy éreztem, hogy a könyvem megjelenése óta több mint 10 év elteltével — az utóbbi időben nagyon fontossá vált műholdas helymeghatározás elterjedésére is tekintettel — nem fölösleges a magyar geodéziai szakirodalomnak ezt a részét Újra átgondolni, s a vetületek általános törvényszerűségein túl a csak Magyarországon használatos vetületekről matematikai szempontból megalapozott és egyben Új szemléletmódú áttekintést nyújtani. E tankönyv nem pótolhatja és nem is helyettesítheti Hazay Istvánnak a geodéziai vetületek terén Magyarországon mindmáig alapműnek tekinthető munkásságát, és nem versenytársa, hanem kiegészítője kíván lenni az e témában eddig megjelent irodalmaknak. Törekedtem arra, hogy a számítástechnika mai színvonalának megfelelő anyagot állítsak össze. Ezért többek között — a Gauss Krüger és az UTM-vetületek kivételével — mind a vetületi egyenleteknél, mind a vetületi redukcióknál elhagytam a vetületi sorokat, és a legtöbb esetben számítógépen különösebb nehézségek nélkül programozható zárt képleteket fogalmaztam meg. Az egyes anyagrészeket számítási példákkal egészítettem ki, a számításokat végző VisualBasic forrásnyelvű programrészeket a legtöbb esetben a könyv Függelékében mellékeltem.
Az 1993-as kiadáshoz képest jelentősen módosítottam a vetületi torzulások és redukciók általános elméletének leírását. A GIS és a GPS technika mai fejlettségi szintjének következtében módosítanom kellett a vetületi rendszerek közötti átszámítások felfogásmódját is, bemutatva, hogy az átszámításokat a térben kell elvégezni: a GPS mérésekből a térben 3 koordinátát kapunk egy, középpontjával a Föld tömegközéppontjába helyezett vonatkoztatási ellipszoid térbeli, ill. ellipszoidi földrajzi koordináta-rendszerében. A különböző országok vetületi (és magassági) rendszereinek összekapcsolása ezen keresztül lehetséges. Mindezeken túlmenően számos szóhasználati módosításra is sor került. Kijavítottam az előző kiadásban észre nem vett szövegezéses képlethibákat. Csak remélhetem, hogy ezzel egyidejűleg nem keletkeztek újabb hibák.
Jelentősen megváltoztak az ábrák is. A régi kiadás számos ábráját kicseréltem. E térben megszerkesztett ábrák síkban, sajnos, nem mindig azt mutatják, amit térben látni lehetett. A síkban, a könyv ábrájaként szegényesebbé válnak, remélem azonban, hogy jobbak, mint az első kiadásban és megfelelő figyelemmel jól követhetők.
A tankönyv internetről letölthető változatában (http://geo.efe.hu) lévő ábrák színesek, megtekinthetőségük a megértést megkönnyítheti. Néhány azóta megjelent publikáció kivételével lényegében változatlanul maradt az első kiadás irodalomjegyzéke. Ez — reményeim szerint — segíti a korábbi irodalomban való eligazodást, lehetővé teszi a korábbi anyagokban való tájékozódást.
A könyv megírásakor komoly támogatást és segítséget kaptam Dr. Adám József egyetemi tanár, akadémikustól, aki tanácsaival végig segítette munkámat. Hálámat fejezem ki könyvem lektorainak, Dr. Varga József egyetemi adjunktusnak és Dr. Csepregi Szabolcs főiskolai tanárnak, akik részletekbe menő, helyenként szigorú ítéletükkel remélhetőleg megakadályozták, hogy könyvemben tisztázatlan fogalmak, definíciók, matematikai levezetések maradjanak.
Remélem, hogy a könyv újszerű tárgyalásmódjával, néhány, a téma magyarországi és nemzetközi szakirodalmában újnak tekinthető összefüggésével, valamint számpéldáival hasznos kiegészítője lesz nemcsak a magyarországi földmérő mérnökképzésnek, hanem az e területen dolgozó szakemberek továbbképzésének, látásmódjuk további bővülésének is. A könyvet haszonnal forgathatják az agrárterületen tevékenykedő szakemberek, a vetülettan után érdeklődő kutatók, mélyebb elmélyülést kívánó doktorandusok, egyetemi és főiskolai hallgatók, de a térinformatikával foglalkozó szakemberek is, akik valamilyen más szakmai területről érkezve, a digitális térképekkel kapcsolatba kerülnek. Ezek száma nem kevés, remélhető, hogy a könnyebb, kisebb elmélyülést igénylő és látványosabb irányok mellett e könyv tanulmányozásával is hasznosan töltik majd idejüket.

Sopron, 2005. március 3.
Dr Bácsalyai László

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai

Ne félj mesék

Galgóczi Dóra Ne félj mesék

Ár: 3500 Ft Kiadói ár: 2100 Ft Megtakarítás: 40 %
Bővebben Kosárba

Müller Éva Titkárnő ABC

Ár: 2500 Ft Kiadói ár: 2000 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba
Varrodesign

. Varrodesign

Ár: 7990 Ft Kiadói ár: 3995 Ft Megtakarítás: 50 %
Bővebben Kosárba