Digitális könyvek
kategóriák

Sertéstenyésztés

Szerző: Novotniné Dr. Dankó Gabriella szerk.
Ár: 4500 Ft Kiadói ár: 3600 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
 A hazai gyakorlati és tudományos életben ismert szakemberek segítségével összeállított könyv a magyarországi tapasztalatokra alapozva mind a kocatartás és malacnevelés, mind a sertéshizlalás témakörében összefoglalja a az elmúlt évtizedekben megjelent újabb kutatási eredmények ismeretanyagát. Könyvünk ezen tudnivalók gyakorlati alkalmazásához nyújt segítséget a gazdáknak, és az agrár-felsőoktatásban tanuló hallgatóknak egyaránt.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 238 oldal
ISBN/ISSN: 978-615-5224-62-1
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Előszó
1.A sertéstenyésztés, sertéstartás világ és nemzetgazdasági jelentősége
(Dr. Popp József, Dr. Balogh Péter)
1.1. A hústermelés nemzetközi és hazai kilátásai
1.2. A sertéstenyésztés helyzete a világon és az Európai Unióban
1.3. A sertéstenyésztés helyzete Magyarországon
2.A sertések háziasítása, külleme, értékmérő tulajdonságai
(Novotniné Dr. Dankó Gabriella)
2.1.A sertés eredete és háziasítása
2.2.A sertések elnevezése ivar és kor szerint
2.3.A sertések küllemi sajátosságai, küllemi bírálata
2.4. A sertések reprodukciós értékmérő tulajdonságai
2.5.A sertések hústermelési értékmérő tulajdonságai
2.5.1. Hízékonysági tulajdonságok
2.5.2. Vágóérték
2.6. A húsminőség értékmérői
2.7. A vágott sertés kereskedelmi típusai
3.A Magyarországon használt fontosabb sertésfajták és hibridek jellemzői és értékmérői (Nyíri András, Novotniné Dr. Dankó Gabriella)
3.1. Magyar nagyfehér hússertés
3.2. Magyar lapály
3.3. Duroc
3.4. Hampshire
3.5. Pietrain
3.6. A mangalica fajták
3.7 Sertés hibridek Magyarországon
Hazai hibridkonstrukciók
3.7.1. KA-HYB
3.7.2. HUNGAHIB
3.7.3. ISV PANNONHIBRID
Magyarországon napjainkban lévő néhány külföldi hibrid jellemzői
3.7.4 TOPIGS
3.7.5. RATTLEROW-SEGHERS
3.7.6. DANBRED
4.Teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés és szelekció a sertéstenyésztésben
(Dr. Nagy István, Dr. Kusza Szilvia)
4.1. A teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés célja
4.2. A teljesítményvizsgálatban érintett szervezetek, teljesítményvizsgálati helyszínek
4.3.A teljesítményvizsgálat típusai
4. 3.1. Teljesítményvizsgálat szülői teljesítmény alapján
4.3.2. Teljesítményvizsgálat saját teljesítmény alapján
4.3.2.1. Növendék sertések üzemi saját-teljesítmény vizsgálata (ÜSTV)
4.3.2.2. Szaporasági- és felnevelési teljesítmény vizsgálat (SZFTV)
4.3.2.3. Elismerés érdekében végzett szaporasági vizsgálat (SZV)
4.3.3. Teljesítményvizsgálat ivadék teljesítmény alapján
4.3.3.1. Hízékonyság és vágóérték vizsgálat (HVT)
4.3.3.2. Hízékonysági és vágási végtermékteszt (HVV)
4.3.3.3. Üzemi ivadékteljesítményének vizsgálat (ÜITV)
4.4. Tenyészértékbecslés a hazai sertéstenyésztésben
4.4.1. BLUP módszer bevezetése a hazai sertéstenyésztésben
4.4.2. Alkalmazott szoftverek
4.4.3. A teljesítményvizsgálati modellek tulajdonságai (változói)
4.4.4. Genetikai és környezeti hatások (faktorok) a szaporasági és hízékonysági BLUP modellben
4.4.5. A BLUP szaporasági tenyészérték számítás adatbázisa
4.4.6. A BLUP eljárás szervezési feltételei
4.5. BLUP szaporasági index
4.6. BLUP hízékonysági index
4.7. A tenyészérték megállapítási eljárás, a tenyészállatok minősítése
4.8. Szelekció (Tenyészkiválasztás)
4.9. Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása a sertéstenyésztésben
4.9.1. Genetikai alapfogalmak
4.9.2.Polimorfizmusok a sertéstenyésztésben
4.9.3. Genomikai szelekció (GS) a sertéstenyésztésben
5.Tenyésztési módszerek a sertéstenyésztésben
(Nyíri András)
5.1. Fajtatiszta tenyésztés
5.1.1.Beltenyésztés, rokontenyésztés
5.1.2.Vérvonal tenyésztés
5.1.3.Vonaltenyésztés
5.1.4.Vérfrissítés
5.1.5.Szelekciós tenyésztés
5.1.6.Kombinációs tenyésztés
5.2. Keresztezés eljárások a sertésenyészésben
5.2.1.Nemesítő (tenyészállat előállító) keresztezés
5.2.1.1.Cseppvér keresztezés
5.2.1.2. Fajtanemesítő keresztezés
5.2.1.3.Fajta átalakító keresztezés
5.2.1.4.Új fajtát előállító keresztezés
5.2.2.Haszonállat-előállító keresztezések
5.2.2.1.Közvetlen haszonállat előállító keresztezés
5.2.2.2.Közvetett (kombinatív) haszon előállító keresztezés
5.2.2.3.Váltogató keresztezési eljárás
5.2.2.4.Rotációs keresztezés
5.2.3.Hibrid előállító keresztezés
6.Tartástechnológia
(Novotniné Dr. Dankó Gabriella, Rozgonyi Géza)
6.1. A tenyészkoca süldők tartása
6.2. A tenyészkocák tartástechnológiája
6.2.1.Választott kocák tartása
6.2.2.Vemhesítő épület
6.2.3.Vemheskoca szállás
6.2.4.Fiaztató
6.3. Az újszülött és a szopós malacok gondozása
6.4. A malacok utónevelése, a választott malacok tartása
6.5. A hízósertések tartástechnológiája
6.6. A tenyészkansüldők és tenyészkanok tartása
6.7. Szellőzési rendszerek
7.Sertések takarmányozása
(Dr. Szabó Csaba)
7.1.Növendék és hízósertések takarmányozása
7.2.Kocák takarmányozása
7.2.1Kocák kondíció pontozása
7.2.2A koca takarmányozása a választás és a vemhesítés között
7.2.3Takarmányozás a vemhesség korai szakaszában
7.2.4A koca takarmányozása a vemhesség 29-90. napja között
7.2.5A koca takarmányozása a vemhesség 90-110. napja között
7.2.6Takarmányozás a fialás előtti 3-4 napban
7.2.7A koca takarmányozása a szoptatás alatt
7.2.8Tenyészkocasüldők felnevelése
7.3.Malacok takarmányozása
7.3.1.A választás körüli események
7.3.2.A malacok takarmányozása a választás előtt és után
7.3.3.Takarmánykomponensek a malactakarmányokban
7.4.Tenyészkanok takarmányozása
7.4.1.Kansüldők takarmányozása
7.4.2.Kifejlett kanok takarmányozása
7.4.2.1.Energiaellátás
7.4.2.2.Fehérje és aminosav ellátás
7.4.2.3.Ásványi anyagok
7.5.Takarmány kiegészítők a sertések takarmányozásában
7.5.1.Táplálóanyag kiegészítők
7.5.2.Hozamfokozó takarmánykiegészítők
7.5.3.Egyéb takarmánykiegészítők
8.A sertés szaporodásbiológiája, a szaporításának technológiája
(Novotniné Dr. Dankó Gabriella)
8.1.A koca nemi működésének élettani alapjai
8.2.A kan nemi működésének élettani alapjai
8.3.A koca ivarzási tünetei, az ivarzásra ható környezeti tényezők
8.4.Az ivarzók kiválogatása
8.5.A sertés mesterséges termékenyítése
8.5.1.Spermavétel, ondóbírálat, a sperma eltarthatósága.
8.5.2.Az ivarzó kocák inszeminálása
8.6. A visszaivarzás okai, a kocák selejtezése
9.A sertések viselkedése
(Benedek Zsuzsanna)
9.1.A sertések érzékelése
9.1.1.Látás
9.1.2.Hallás
9.1.3.Szaglás
9.1.4.Ízérzékelés
9.1.5.Tapintás (érintkezés)
9.2.A sertések egyedi viselkedésformái
9.2.1.Az egyedi viselkedés szakaszai, napi ritmus
9.2.2.Mozgás, hely- és helyzetváltoztatás
9.2.3.Egyedi területszükséglet és területhasználat
9.2.4.Táplálkozás
9.2.5.Ürítés
9.2.6.Komfortviselkedés
9.3.Sertések társas viselkedése
9.3.1.A sertések csoportalkotása természetes környezetben
9.3.2.A társas viselkedés elemei
9.3.3.A sertések szaporodási viselkedése (ivarzás, párzás)
9.3.4.A kocák fialás körüli viselkedése
9.3.5.Szopós malacok viselkedése
9.3.6.Választott malacok viselkedése
9.3.7.Játék
9.4.Abnormális viselkedésformák és welfare problémák
10.A sertéstartás főbb állategészségügyi kérdései, a tenyész- és hízóállományok egészségügyi menedzsmentje
(Dr. Zomborszky Zoltán)
10.1.Az egészség fogalma
10.2.A betegség fogalma, formái
10.3.Baleset- és állatvédelem, fogyasztóvédelem
10.4.Egészség- és betegvizsgálat
10.5.Nem fertőző betegségek
10.6.Mikroklíma
10.7.Összetett kóroktanú betegségek
10.8.Fertőző betegségek
11.A nagyüzemi sertéstartás környezeti kérdései
(Dr. Juhász Csaba, Dr. Nagy Attila))
11.1.Sertéshizlalás hatása a környezetre
11.2.Trágya és hígtrágya gazdálkodás, hígtrágyatárolás szabályai
11.3.Levegőtisztaság- és zajvédelem
11.4.Állategészségügyi és járványvédelmi vonatkozások
12.A sertéstenyésztés- és tartás hatósági, jogszabályi keretei
(Dr. Metzger Szilvia)
12.1.A jogi szabályozás szintjei
12.2.A sertéstartás állatjóléti szabályai
12.2.1 Alapvető előírások az állatvédelmi törvényben
12.2.2. A koca- és malactartásra vonatkozó speciális állatvédelmi előírások
12.3.A sertéstartással kapcsolatos egyéb jogszabályi előírások
12.3.1.A sertések jelölése
12.3.2.Állatjóléti támogatás
12.3.3.Állatbetegségek bejelentése
12.4.A sertések szállítására vonatkozó előírások
12.4.1.A sertések szállításának uniós szabályai
12.4.2.A sertések szállításához szükséges dokumentáció
12.4.3.Szállítmányozók, járművek

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai