Könyv
kategóriák

Versenyképes brojlerhizlalás

Szerző: Bárány lászló - Pupos Tibor - Szöllősi László (szerkesztők)
Ár: 13830 Ft Kiadói ár: 6915 Ft Megtakarítás: 50 %
Kosárba
pénztárhoz

A magyar élelmiszer-gazdaság beleértve a baromfiszektort is részese az európai globalizáció folyamatainak. A koncentráció és a nagy európai baromfis cégek terjeszkedése a jövőben is folytatódni fog, a kihívásokhoz pedig alkalmazkodnunk kell. Ehhez nem elég csak ismerni a globális trendeket, megfelelő stratégiával is kell rendelkeznünk, ha Magyarországon a baromfihús-termelés versenyképességét "rendbe akarjuk rakni".
A brojlerhizlalás versenyképességének fenntarthatósága megköveteli a teljesítmények
(fajlagos mutatók) állandó javítását. A brojlerfajták genetikai képessége és ez által teljesítménye évről évre javul. Ennek kiszolgálására egyre magasabb tudásszint, egyre finomabb technológiai szabályzás és menedzsment-támogatás szükséges.
A sikeres brojlerhizlalás egyre inkább csapatmunka, amely nem nélkülözheti egy működőképes vertikális integráció támogatását sem. Ez a könyv ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy megmutassa, mely területeken, milyen eszközökkel lehet és kell feltárni a tartalékokat, javítani a hozamokat. Fontos célja, hogy rámutasson a korszerű tudás alkalmazása esetén a várható eredményekre, a kapcsolódó közgazdasági összefüggésekre, az ok-okozati összefüggések feltárására és azok megértésének fontosságára.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 316 oldal
ISBN: 9786155224416
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Előszó9
1. A brojlerhizlalás és a kapcsolódó termékpályák jelentősége11
1.1. Nemzetközi kitekintés, trendek, tendenciák11
1.2. A brojlerhizlalás nemzetgazdasági szerepe15
1.2.1. A hazai ellátás vizsgálata (a rendszerváltástól napjainkig)16
1.2.2. A csirkehús külpiaci pozíciója19
1.3. A magyar baromfiágazat főbb problémái21
2. A brojlerhizlalás főbb ökonómiai kérdései, a versenyképesség faktorai és tényezői27
2.1. A brojlerhizlalás mint értékteremtő folyamat27
2.2. A brojlerhizlalás mint termék-előállítási rendszer gazdasági vetülete32
2.2.1. A brojlerhizlalás költség- és jövedelemviszonyait befolyásoló tényezők40
2.3. A termelési folyamatok vállalati szinten jelentkező kölcsönhatásai42
2.4. A brojlerhizlalás üzemgazdasági sajátosságai45
2.5. A versenyképesség értelmezése, elméleti háttere48
2.5.1. A terület- és vidékfejlesztés kapcsolódó kérdései48
2.5.2. A vidékgazdaság és a mezőgazdaság kölcsönhatásai50
2.5.3. A regionális versenyképesség és tényezői52
2.5.4. A fenntarthatóság kapcsolódó kérdései és az új kihívások57
2.6. A brojlerhizlalás versenyképességének dimenziói, tényezői és mérőszámai59
2.6.1. A termékpálya és szereplői59
2.6.2. A versenyképesség vállalati szintű tényezői és mérőszámai62
2.6.3. Az integráció kapcsolódó kérdései71
3. A BROJLERHIZLALÁS FŐBB TECHNOLÓGIAI KÉRDÉSEI81
3.1. Fajtaválasztás, genetika81
3.2. A takarmányozás technológiája83
3.2.1. A naposcsibék fogadáskori takarmányozása és néhány jó tanács85
3.2.2. Az ivóvíz mint takarmány87
3.3. A tartástechnológia és a műszaki fejlesztés szempontjai88
3.3.1. A korszerű baromfiistállók létesítése és üzemeltetése88
3.3.1.1. Brojleristállók88
3.3.1.2. A brojlerhizlaló istálló berendezései96
3.3.2. Az istálló előkészítése naposcsibe fogadására125
3.4. Állategészségügy, telepi higiénia139
3.4.1. Járványvédelem és higiénia a brojler telepen141
3.4.1.1. Baromfitelep141
3.4.1.2. Személyi higiénia141
3.4.2. A brojlernevelés során leggyakrabban előforduló betegségek142
3.4.2.1. Kelésgyengeség142
3.4.2.2. Baktériumok okozta betegségek143
3.4.2.3. Vírusok okozta betegségek144
3.4.2.4. Paraziták okozta betegségek145
3.4.2.5. Gyógyszerek, vitaminok itatása145
3.5. A munkaerő szerepe, a telepi menedzsment147
3.5.1. Az optimális belső környezet megteremtése147
3.5.2. Az élő állatok elszállítása, kivágása152
3.5.3. Takarítási és higiéniai program, felkészülés a következő naposcsibe-telepítésre155
3.6. Hatósági, jogszabályi keretek168
4. A BROJLERHIZLALÁS JÖVEDELMEZŐSÉGE ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI171
4.1. A hazai brojlerágazat jellemző költség- és jövedelemviszonyai171
4.2. A brojlerhizlalás költség- és jövedelemviszonyait befolyásoló tényezők174
4.2.1. A piac mint külső környezet175
4.2.1.1. Fogyasztói igények175
4.2.1.2. Input- és outputárak176
4.2.2. Genetikai háttér, értékmérő tulajdonságok (naturális hatékonyság)180
4.2.3. A brojlerek teljesítményét befolyásoló tényezők185
4.2.3.1. A naposcsibe minősége, az előnevelés fontossága188
4.2.3.2. Tartástechnológia (telep, istálló, technológia)191
4.2.3.3. A takarmány minősége, beltartalma, fizikai jellemzői191
4.2.3.4. Mikroklíma195
4.2.3.5. Telepítési sűrűség, állománysűrűség196
4.2.3.6. Állományváltás, rotáció197
4.2.3.7. Vágás előtti teendők, szállítás, átadás198
5. A BROJLERHIZLALÁS VERSENYKÉPESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK HATÁSAINAK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, MODELLKALKULÁCIÓK199
5.1. Átlagos körülményeket tükröző brojlerhizlalás gazdasági eredményei199
5.2. Input-output árak változásának hatása a gazdasági eredményekre204
5.2.1. Átlagos körülményeket tükröző brojlerhizlalás gazdasági eredményei eltérő gazdasági környezetben204
5.2.2. Takarmányárak változásának hatása205
5.2.3. Az értékesítési ár változásának hatása206
5.2.4. A naposcsibeár változásának hatása206
5.2.5. Az energiaárak változásának hatása207
5.3. Termelési paraméterek, naturális hatékonyság gazdasági szerepe – azaz mennyit ér
a naturális hatékonyság?207
5.3.1. Gyenge, átlagos és jó termelési paraméterekkel jellemezhető brojlerhizlalás gazdasági eredményei207
5.3.2. A testtömeg-gyarapodás hatása a brojlerhizlalás gazdasági eredményeire213
5.3.3. A takarmányfelvétel hatása a brojlerhizlalás gazdasági eredményeire215
5.3.4. A testtömeg-gyarapodás és a takarmányfelvétel együttes hatása a brojlerhizlalás gazdasági eredményeire216
5.3.5. Az elhullás mértékének hatása a brojlerhizlalás gazdasági eredményeire217
5.3.6. A telepítési sűrűség hatása a brojlerhizlalás gazdasági eredményeire218
5.4. A takarmány beltartalmának gazdasági hatásai220
5.5. A telepi méret gazdasági eredményekre gyakorolt hatásai225
5.6. Az állománysűrűség és a leszedés gazdasági vonatkozásai228
5.7. A hizlalási idő, a szervizperiódus hossza és a rotációk számának gazdasági eredményekre
gyakorolt hatásai232
5.7.1. Az istállók üresen állási idejének gazdasági eredményekre gyakorolt hatásai232
5.7.2. A hizlalási idő hosszának gazdasági eredményekre gyakorolt hatásai235
6. A BROJLERHIZLALÁS TERVEZÉSE239
6.1. A tervezés célja, szükségessége, alapkérdései239
6.2. Az állattartási tevékenység éves tervének kidolgozása240
6.3. A brojlerhizlalás tervezésével kapcsolatos főbb ágazati sajátosságok242
6.4. A brojlerhizlalás éves tervének kidolgozása243
6.4.1. A termelési és az értékesítési terv készítése244
6.4.1.1. Az értékesítési ár tervezése244
6.4.1.2. A bérnevelés díjának meghatározása245
6.4.1.3. A brojlerhizlaláshoz kapcsolódó egyéb bevételek, támogatások tervezése248
6.4.2. Az állományváltozási terv és a termelési terv összeállítása249
6.4.3. A brojlerhizlalás termelési költségeinek tervezése253
6.4.3.1. A hízóalapanyag-szükséglet tervezése, költsége255
6.4.6.2. A takarmányszükséglet és a takarmányozási költségek tervezése255
6.4.3.3. A telepi vízfogyasztás tervezése261
6.4.6.4. Az állatok elhelyezésével, gondozásukkal kapcsolatos telepüzemeltetési költségek tervezése261
6.4.3.5. A szellőztetés, a fűtés és a világítási igény tervezése263
6.4.3.6. A szállítási és a segédüzemi szolgáltatások tervezése265
6.4.3.7. Az alom és a trágya kezelése, valamint a takarítás, a fertőtlenítés tervezése és költségei267
6.4.3.8. Munkaerő-szükséglet, munkabérköltség-tervezés267
6.4.7. A pénzforgalom (cash-flow) és a finanszírozási igény tervezése272
6.4.8. A brojlerhizlalás eredményének tervezése278
7. „Töltsd ki a felmérőlapot és megmondom – ki vagy!”281
7.1. Előszó a felmérőlapok használatához281
7.2. A turnuselszámolás gazdasági kiértékelése284
Forrásmunkák jegyzéke287
Mellékletek291

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

3.3.2. Az istálló előkészítése naposcsibe fogadására

Bár a sikeres csirketurnus a naposcsibék fogadásával kezdődik, de annak szakmai, higiéniai és állat-egészségügyi megalapozása döntő mértékben függ az előző turnus elszállítását követő takarítási, fertőtlenítési és előkészületi munkák magas színvonalától és fegyelmezett végrehajtásától. A későbbiek során, amikor ehhez a fejezethez érünk, látni fogjuk, hogy összetettségében, szakmai igényességében legalább olyan fontos az istálló higiéniája, mint a naposcsibék felnevelése és az azzal együtt járó technológiai fegyelem betartása. A szakmaiság azt követeli, hogy a telepen elvégzendő munkákat a naposcsibék fogadására való előkészületekkel és felkészüléssel kezdjük. Ennek kapcsán sorra veszünk valamennyi technológiai folyamatot, kiemelve a legnagyobb kockázati tényezőket és igyekszünk gyakorlatias, jó tanácsokkal szolgálni a legjobb technológiai megoldásokra, valamint az üzemelés biztonságára. Mindenekelőtt határozzuk meg a jó minőségű naposcsibe jellemzőit. A minőségi naposcsibe jellemzői: A broilerhizlalás sikerének egyik fontos pontja a megfelelő minőségű naposcsibe, mely nagyban befolyásolja a termelési eredmények alakulását. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy milyen naposcsibével dolgozunk a turnus ideje alatt, a minőségi naposcsibe jellemzőit ismerni kell.
A csibe szemrevételezése a fogadás után történik, amikor az ólban elhelyezett állományt vizsgáljuk meg kinézete és az ólban történő viselkedése alapján. A jó naposcsibe tenyerünkben vagy szilárd talajon biztosan áll a lábain, a mérete és súlya a technológiai szabványnak megfelelően 38–42 g-os. A tollazata egyöntetűen sárga, teljesen felszáradt, a köldökgyűrű tökéletesen zárt. A jó minőségű csibe bélsárral nem szennyezett (pecsétesség nincs), tekintete élénk, a szemei, mint két fekete gomb, belenézve tiszták. A különböző hangokra nagyon gyorsan és élénken reagál, a hang irányába csoportosan elindul.
A jó minőségű csibe a fogadás után azonnal el kezd enni és inni, ami egy igen aktív látványt nyújt az ólban. A csibék a csibepapíron csipegetik a tápot és az itatószelepen látható vízcseppet hamar felfedezve, vizet vesznek magukhoz. Pár óra leforgása alatt a begy vizsgálata során tapasztalható, hogy az életerős, egészséges, jó minőségű naposcsibe begye táppal és vízzel teli van, és a tapintással megállapítható egy kissé puha táp-víz elegy, ami a naposcsibe megfelelő fejlődéséhez nélkülözhetetlen.

mutass többet mutass kevesebbet

A témához kapcsolódó további kiadványok

A biogáz

Dr. Bai Attila (szerk.) A biogáz

Ár: 4500 Ft Kiadói ár: 3600 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba

A kategória legkedveltebb kiadványai