Könyvek
kategóriák

A dohány gazdaságtana

Szerző: Dr. Borsos János
Ár: 2400 Ft Kiadói ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Ennek a feldolgozásnak a célja a dohánygazdaság értékmeghatározó közgazdasági összefüggéseinek bemutatása. Fejlődéstörténeti tanulságokon keresztül mutatja be a hazai termesztés történetét és lehetőségeit. Fontos eleme a könyvnek a hazai dohánytermesztés és az EU dohánykultúrája valamint a közelgő EU csatlakozás lehetőségei.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 103 oldal
ISBN/ISSN: 9639422568
Méret: A5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Tartalom

Bevezetés
1. Fejlődéstörténeti tanulságok
1 .1. A dohánytermesztés jövedéki keretek között
1 .2. A két világháború következményei
1 .3. Az újabb békeévek a Hazai dohánytermesztésben

2. A dohányvertikum gazdasági megjelenése

3. A dohányvertikum gazdasági értékelése
3.1. Társadalmi összefüggések
a dohányvertikum output oldalán
3.2. A hazai dohányfogyasztás és
az alapanyag-termelés összefüggései ...
3.3. A Hazai dohánytermesztés biológiai alapjai, a lehetséges biológiai potenciál
3.4. A hazai dohánytermesztés mérete, teljesítménye az EU csatlakozás előterében ...
3.4.1. A Hazai dohánytermesztés
fejlődéstörténeti helyzetértékelése .
3.4.2. A Hazai dohánytermesztés
teljesítménye a termésátlagok
alapján
3.4.3. Hazánk és az Európai Unió dohánykultúrája

4. A Hazai dohánytermesztés ökonómiai
jellemzői
4.1 A dohánytermesztés árbevételének alakulása
4.2. A dohánytermesztés jövedelmezősége
4.3. A dohánytermesztés költségeinek alakulása 1 997—l 999 között, modellszámítások útján
5. A megállapítások és következtetések összefoglalása

Irodalom jegyzék (Lábjegyzet)

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

3.4.3. Hazánk és az Európai Unió dohánykultúrája

Jelenleg az Európai Unióban mintegy 150 000 ha-on termelnek dohányt, ennek 75%-a Olaszországban és Görögországban található. Az utóbbi 5 évben több mint 20%-kal csökkent az előállított dohánymennyiség, de ennek ellenére is 300 000 tonnával az Európai Uni6 a világ dohánytermesztésében az 5. helyet foglalja el.
Az Európai Uniós dohánytermelés integrációjának
szabályozásáról az utóbbi időben több tanulmány is
megjelent. Ezekből a következők foglalhatók össze:
Az Unió dohánytermelésének közel 80%-a a kedvezőtlen adottságú régiókat érinti. A dohánytermelő farmok száma megközelítően 1 35 000. Ezeknek fele Görögországban, egyharmada pedig Olaszországban található. Ez a termelési kultúra mintegy 1 70 000 ember megélhetését jelenti, ezen túl az elsődleges feldolgozásban 30 000 dolgoznak, vagyis a dohányalapanyag előállítása az Unióban 200 000 ember megélhetésének az alapja. Kétségtelen, hogy az Európai Unió mezőgazdaságában a dohány súlya az 1 %- ot sem éri el, viszont Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország gyenge termőhelyi adottságokkal rendelkező régióiban szinte egyetlen megélhetési forrás. Éppen ezért fontos az Európai Uniós csatlakozás során súlyának megfelelően kezelni a hazai dohánytermesztést is, hiszen nagyon hasonló szempontok játszanak szerepet az ezzel összefüggő gazdaságpolitikában az Európai Unió és hazánk esetében. A dohányalapanyag-előállítás hazai integrációja is hasonló elvekre épül, mint az Európai Unió tagállamaiban. Az integrációs tevékenységet a fermentálók látják el és a szervezés elsősorban a termeltetésre szorítkozik. Az Európai Unió integrációs szerződése uniformizált, rendkívül kevés mozgásteret ad a tagállamok változtatására. A szerződésben a referenciaárakat, o prémiumokat az Európai Uniós rendszer adminisztrációja állapítja meg. Az árpolitika ösztönöz a piacképes fajták termelésére, valamint a fajta- és kultúraváltásra. Az ezzel összefüggő technológiai váltások nagy költséggel járnak, ezért a termelőket segíteni kell és a szükséges forrásokkal el kell látni.
Az európai dohánytermesztésben az egyik legfontosabb orientációs eszköz a szövetkezeti termelői csoportok, a kvótarendszer szabályozása és annak ösztönzése. Az uniós országok termelőinek 90—1OO%-a tagja valamilyen szövetkezetnek, termelői csoportnak.
Az európai dohánytermesztés szabályozásának legfontosabb eszközei:
— a kvótarendszer,
— a prémiumrendszer,
— a termelést irányító és korlátozó intézkedések,
— a termelői csoportok működése,
— a Harmadik országokkal való kereskedelem szabályozása.
Az Európai Unió dohánytermesztésének szabályozása folyamatosan változik és igen sok elemből áll.
A tagállamoknak kötelessége a rendeletek érvényre juttatása és ellenőrzése. Meg kell teremteni az ellenőrzés feltételeit információs, számviteli oldalon, a konkrét mennyiségek nyomon követésében, a termelői adatok tekintetében, a minőségarányos kifizetések, s a beültetett területek nagyságában.
Például a prémiumkifizetés csak meghatározott területen megtermelt, meghatározott fajtájú dohányra lehetséges. Amennyiben az ellenőrző szerv olyan dohányt talál, ami nem szerepel az előzetes megállapodásban, akkor ennek a dohánymennyiségnek a kétszeresével csökkentik a termelők következő évi kvóta mennyiségét.
Ennek értelmében a tagállamoknak Olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítaniuk, amely magában foglalja:
— a dohánytermelő területek,
— a dohánylevél „útjának”,
— a dohány feldolgozásának ellenőrzését.
A hazai dohánytermeltetés jelenleg is koncentráltan történik az ULT Magyarország Rt. és a DOFER Rt. szervezésében. Az Európai Unióban érvényes szabályozások átvételének előfeltételei a mai termeltetési rendszerben jelen vannak. A szükséges adaptóci6 könnyen elvégezhető. A legnagyobb kérdés jelenleg a kvóta megállapítása lehet, mivel a Dohány Terméktanácson belül Is viták folynak a 15 000 tonnás nyersdohánytermés hazai felhasználásáról, ugyanis a gyártó ágazat mai szükséglete kisebb mértékben jelenik meg a hazai fermentált dohánypiacon, ami technológiai oldalról ugyan vitatható, azonban a jelenség eredete közgazdasági természetű, amit ilyen eszközökkel lehet kezelni.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai

A zöldborsó

Nagy József A zöldborsó

Ár: 1700 Ft Kiadói ár: 1190 Ft Megtakarítás: 30 %
Bővebben Kosárba