Könyvek
kategóriák

Versenyképes almatermesztés

Szerző: Gonda István - Apáti Ferenc (szerkesztők)
Ár: 14060 Ft Kiadói ár: 7030 Ft Megtakarítás: 50 %
Kosárba
pénztárhoz

A kertészeti szektorban EU-csatlakozásunk óta jelentősen élesedett a versenyhelyzet. A hosszú távon fennmaradni szándékozó almatermesztő vállalkozásoknak évről évre egyre többet kell teljesíteniük ugyanazért az eredményért és a szinten maradásért. Ez feltételezi korszerű, versenyképes termelést biztosító művelési rendszerek és fajták alkalmazását, az almaültetvények magas színvonalú termesztés-technológiáját, magába foglalja a termésbiztonság szellemi és technikai megalapozását, valamint ezek ökonómiai hitelességét egyaránt. A kötet szerzői tudományos megalapozottsággal, de gyakorlatias megközelítésben ismertetik a művelési rendszer, a fajtahasználat és a termesztéstechnológia legfontosabb elemeinek helyzetét és perspektíváit, az időjárási káresemények elleni védekezés vagy elhárítás lehetőségeit, mindezeket kiegészítve azok ökonómiai megfontolásaival. Ilyen komplex, azaz a termesztést és a termésvédelmi technológiákat, valamint ezek gazdasági vonatkozásait is bemutató munka hazánkban egyetlen gyümölcsfaj esetében sem készült még.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 316 oldal
ISBN/ISSN: 9786155224409
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Ajánlás11
Bevezetés13
1.Almatermesztésünk helyzete és kilátásai (Apáti Ferenc – Gonda István)15
1.1.A magyar almatermelés helyzetértékelése (múlt és jelen)16
1.1.1.Ökológiai és termőhelyi adottságok16
1.1.2.Művelési rendszer, alany- és fajtahasználat17
1.1.3.Kutatás-fejlesztés, szaktanácsadás17
1.1.4.Közgazdasági környezet18
1.2.Jövőbeni kilátások20
1.2.1.Léalma- és kettős termesztés20
1.2.2.Étkezésialma-termesztés21
1.3.Összegzés22
2.A termesztés eredményességét befolyásoló ökológiai tényezők (Gonda István – Fülep Imre)23
2.1.Hőmennyiség23
2.2.Szélsőséges hőmérsékleti hatások24
2.3.Őszi lombráfagyások24
2.4.Téli (kambiális) fagykárosodások25
2.5.Páratartalom27
2.6.A magas hőmérsékletek hatásai29
3.Az ültetvénylétesítés előkészítése és kivitelezése (Gonda István)31
3.1.A termőhely megválasztása31
3.2.Az előkészítés általános vonatkozásai32
3.2.1.Az ültetési anyag biztosítása32
3.2.2.Területbejárás32
3.3.A telepítés előkészítése33
3.4.Ültetési anyag35
3.5.Telepítés37
4.Művelési rendszerek (Gonda István)39
4.1.A művelési rendszerek rövid története39
4.1.1.Művelési rendszerek a 19. századtól a II. világháborúig39
4.1.2.Művelési rendszerek a II. világháború után40
4.1.3.Művelési rendszerek az 1950-es évektől41
4.1.4.1960-as évek42
4.1.5.1970-es évek43
4.1.6.1980-as évek44
4.1.7.1990-es évek45
4.1.8.2000-es évek46
4.1.9.Összefoglalóan a művelési rendszerek változásának tendenciáiról47
4.2.Az alma művelési rendszerei ma és a változás irányai48
4.2.1.Alanyhasználat48
4.2.2.Fajtahasználat50
4.2.3.Térállás64
4.2.4.Koronaformák – a korona szerkezeti felépítése67
4.3.A hazai almatermesztés perspektivikus művelési rendszerei 70
5.Az alma termesztéstechnológiája73
5.1.A termesztéstechnológia fogalma (Gonda István – Fülep Imre)73
5.2.A termesztéstechnológiai elemek rendszere (Gonda István – Fülep Imre)74
5.3.A termesztéstechnológia elvi és gyakorlati vonatkozásai (Gonda István – Fülep Imre)75
5.4.Termőfelület- és termésszabályozás (Gonda István – Fülep Imre)76
5.4.1.Metszés76
5.4.2.A metszést kiegészítő eljárások94
5.4.3.Kézi virágritkítás100
5.4.4.Mechanikus (gépi) virágritkítás101
5.4.5.Kézi gyümölcsritkítás104
5.4.6.Vegyszeres virág- és gyümölcsritkítás108
5.4.7.Kémiai növekedésszabályozás (Regalis)118
5.5.Talajművelés (Gonda István – Fülep Imre)119
5.6.Öntözés (Gonda István – Fülep Imre)121
5.6.1.A vízellátottság és az almafajták fejlődésének összefüggései123
5.6.2.Az ültetvények vízigénye124
5.6.3.Az öntözés vízadagja és időzítése126
5.6.4.Színező és hűtő öntözés131
5.6.5.Tápoldatos öntözés132
5.6.6.Az öntözőrendszer karbantartása, tisztítása133
5.7.Tápanyag-utánpótlás (Gonda István – Fülep Imre)134
5.7.1.Alaptrágyázás135
5.7.2.Fenntartó trágyázás140
5.7.3.Permettrágyázás145
5.8.Növényvédelem (Vámos Alex – Holb Imre)149
5.8.1.Az alma jelentősebb kórokozói150
5.8.2.Jelentősebb állati kártevők 157
5.8.3.A növényvédő szerek kijuttatása162
5.9.Az alternancia csökkentése, azaz a termőegyensúly helyreállítása (Gonda István)163
5.9.1.Őszi lombfagyás164
5.9.2.Téli fagykárosodás166
5.9.3.Tavaszi fagykárok169
5.9.4.A magas hőmérsékletek negatív hatásai173
5.9.5.Szélkárok és jégkárok174
6.Ökológiai almatermesztés (Gonda István)175
6.1.Az ökológiai almatermesztés alapja és technológiai irányelvei 175
6.2.Az ökológiai termesztés és a növényi kondíció összefüggései177
6.3.Területmegválasztás177
6.4.Művelési rendszer178
6.4.1.Alany178
6.4.2.Fajta179
6.4.3.Ültetési anyag181
6.4.4.Térállás182
6.4.5.Koronaforma182
6.5.Az ökológiai almatermesztés termesztéstechnológiai elemei183
6.5.1.Ápolási (fitotechnikai) műveletek183
6.5.2.Kézi gyümölcsritkítás184
6.5.3.Öntözés185
6.5.4.Tápanyag-gazdálkodás185
6.5.5.Gyümölcstárolás186
6.5.6.Az ökológiai almatermesztés növényvédelmi helyzete és perspektívái186
7.Almaültetvények fagyvédelme (Apáti Ferenc)189
7.1.A fagyvédekezés elméleti alapjai189
7.2.A tavaszi fagyok típusai és jellemzői192
7.3.A perspektivikus fagyvédelmi lehetőségek általános áttekintése194
7.4.A fagyveszély előrejelzése, meteorológiai megfigyelés, mérés195
7.5.Az aktív fagyvédelmi módszerek technológiája, alkalmazási lehetőségei és korlátai196
7.5.1.Légkeveréses módszerek197
7.5.2.Füstölés201
7.5.3.Fagyvédelmi öntözés203
7.5.4.Paraffingyertyás ültetvényfűtés211
7.5.5.Frostbuster és Frostguard216
8.Almaültetvények jégeső elleni védelme (Apáti Ferenc)219
8.1.Jégháló220
8.1.1.A jégháló szerkezeti elemei220
8.1.2.A jégháló hatása az ültetvényre, a terméshozamra és -minőségre229
8.1.3.A jégháló-létesítés és -fenntartás gépesítési szükséglete237
8.2.Jégvédelmi ágyú238
8.2.1.A jégágyúk története238
8.2.2.A jégágyú műszaki bemutatása, jellemzése239
8.2.3.A jégágyú gyártó által feltételezett hatásmechanizmusa240
8.2.4.A jégágyú alkalmazása241
8.2.5.A jégágyú hatékonysága, költsége, előnyei és korlátai242
9.Az almatermelés üzemgazdasági megfontolásai (Apáti Ferenc)245
9.1.Az alkalmazott üzemgazdasági fogalmak értelmezése245
9.2.Az almatermelés tőkeigénye249
9.3.Az almatermesztés költség-jövedelem viszonyai és gazdaságossága 252
9.3.1.A beruházás időszakának ökonómiai viszonyai253
9.3.2.A termőidőszak ökonómiai viszonyai255
9.3.3.A termelés gazdaságossága a teljes ültetvény-élettartam alatt260
10.A termésvédelmi technológiák gazdasági megítélése (Apáti Ferenc – Szabó Viktor)263
10.1.A fagy- és jégkárok gazdasági kihatása263
10.2.A fagy- és jégvédelmi technológiák gazdaságosságának elméleti megítélése264
10.3.A fagyvédelmi technológiák gazdasági értékelése266
10.4.A jégvédelmi technológiák gazdasági értékelése268
10.4.1.Jégvédelmi háló268
10.4.2.Jégvédelmi ágyú271
10.5.Az öntözés gazdasági megítélése271
10.5.1.Az öntözés gazdaságosságát meghatározó tényezők272
10.5.2.Csepegtető öntözőberendezések költségviszonyai273
10.5.3.Csévélődobos öntözőberendezések költségviszonyai276
10.5.4.Az öntözés gazdaságossága277
11.A posztharveszt tevékenységek gazdasági kérdései (Szabó Viktor – Apáti Ferenc)279
11.1.A posztharveszt tevékenységek célja, szerepe a gazdálkodásban279
11.2.A posztharveszt műveletek költségei és gazdaságossága280
11.2.1.Tárolás280
11.2.2.Válogatás, csomagolás288
11.2.3.Értékesítés, marketing290
11.3.A posztharveszt műveletek hatása a termelés költségeire, bevételére és jövedelmezőségére292
12.Aktuális fejlesztési-korszerűsítési kérdések és gazdasági megítélésük (Szabó Viktor)295
12.1.Szuperintenzív, jéghálós ültetvények létesítésének gazdasági kérdései295
12.1.1.A beruházás időszakának ökonómiai viszonyai297
12.1.2.A termőidőszak ökonómiai viszonyai298
12.1.3.A termelés gazdaságossága a teljes ültetvény-élettartam alatt301
12.2.Knipp-fával történő telepítés304
Felhasznált irodalom307

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai