Könyvek
kategóriák

A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának elemzése

Szerző: Dr. Sabján Julianna – Dr. Sutus Imre
Ár: 4000 Ft Kiadói ár: 3200 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A mezőgazdasági vállalkozók körében is erősödik az igény, hogy vállalkozásuk tevékenységének minősítéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulásáról megfelelő információkkal rendelkezzen. Kézikönyvünkkel elsősorban a vállalkozások gazdasági szakembereinek munkájához kívánunk segítséget nyújtani, ezért igyekeztünk megvalósítani a mezőgazdasági üzemtan és a számvitel "egy nyelven beszélését".

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 258 oldal
ISBN/ISSN: 9789639736955
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék

1.A vállalati tevékenység gazdasági elemzésének alapjai
1.1A gazdasági elemzés fogalma, szükségessége, tárgya, célja
1.2A gazdasági elemzés mutatószáma
1.3Az elemzési lehetőségek csoportosítása és összefüggése
1.4Az elemzés folyamata, adatbázisa és módszere
2.A mezőgazdasági vállalkozások gazdasági tevékenységének komplex elemzése
2.1A komplex elemzés célja, tárgya, területei
2.2A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének átfogó elemzése
2.2.1Vagyoni helyzet elemzése
2.2.1.1A vagyon összetételének vizsgálata
2.2.1.2A vagyoni helyzet elemzése mutatószámok alapján
2.2.2A pénzügyi helyzet elemzése
2.3A gazdálkodás eredményességének vizsgálata
2.3.1A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése
2.3.2A gazdálkodás hatékonyságának átfogó elemzése
2.3.2.1A munka termelékenységének elemzése
2.3.2.2A vállalkozási eredmény átfogó elemzése
2.3.3Az egyszerűsített komplex-elemzési mutatók
2.4A gazdálkodás erőforrásainak vizsgálata
2.4.1A termőföld területtel és annak hasznosításával kapcsolatos elemzések
2.4.1.1Földkihasználási mutató kiszámítása
2.4.1.2Művelési ág változtatások gazdasági hatásának elemzése
2.4.2Emberi erőforrások (munkaerő- és bérgazdálkodás) elemzése
2.4.2.1A munkaerő-gazdálkodás elemzése
2.4.2.2A munkabér-gazdálkodás elemzése
2.4.3A tárgyieszköz-gazdálkodás elemzése
2.4.3.1A tárgyi eszköz gazdálkodás átfogó elemzése
2.4.3.2A tárgyi eszközök kapacitás-kihasználásának elemzése
2.4.4A forgóeszköz-gazdálkodás elemzése
2.4.4.1Forgóeszköz lekötés elemzése
2.4.4.2A készletgazdálkodás elemzése
2.4.4.3Az anyaggazdálkodás elemzése
2.4.4.4A vevőállomány elemzése
2.5A termelés szerkezetével és méretével kapcsolatos elemzések
2.5.1A termelés szerkezetével kapcsolatos elemzések
2.5.1.1Tevékenységek fedezeti összegének elemzése
2.5.1.2Ágazati eredmények elemzése
2.5.2Az üzemek méretének vizsgálata
2.6A termelés színvonalának és intenzitásának elemzése
2.6.1A szántóterület kihasználtságának vizsgálata, a vetéstervek teljesítésének elemzése
2.6.2Az állatlétszám változásának és produktivitásának vizsgálata
3.Főágazatok és ágazatok tevékenységének elemzése
3.1Szántóföldi növénytermesztési ágazatok elemzése
3.1.1Példák a növénytermesztési tevékenység elemzésére
3.1.2Műveleti költségek (műveleti kalkuláció) elemzése
3.2Állattenyésztési ágazatok elemzése
3.2.1A növendék-, hízó- és egyéb álatok élőtömeg-önköltségének meghatározása
3.2.2Példák az állattenyésztési tevékenység elemzésére
4.Funkcionális tevékenységek elemzése
4.1Talajerő-gazdálkodás elemzése
4.1.1Példák a talajerő-gazdálkodás elemzéséhez
4.2Takarmánygazdálkodás elemzése
4.2.1A takarmányok gazdasági értékelése
4.2.2Példák a takarmánygazdálkodás elemzésére
4.3Fenntartó üzemek tevékenységének elemzése
4.3.1Gépműhelyek tevékenységének elemzése
4.4Segédüzemi szolgáltató tevékenységek elemzése
4.4.1. A mezőgazdasági termelés gépesítése
4.4.1.1Pótlólagos gépbeszerzés kalkulációja
4.4.2A segédüzemek éves költségeinek vizsgálata
4.4.3Traktorüzem tevékenységének elemzése
4.4.3.1Az erőgép- és vonóerő-ellátottság elemzése
4.4.3.2A kapacitás-szükséglet és kapacitás-fedezet elemzése
4.4.3.3A kapacitás-kihasználás elemzése
4.4.3.4Traktorüzem költségeinek, teljesítményeinek, fajlagos költségeinek elemzése
4.4.3.5Példák a traktorüzem tevékenységének elemzésére
4.4.4Kombájnüzem tevékenységének elemzése
4.4.4.1A kombájnellátottság vizsgálata
4.4.4.2Kapacitásszükséglet és fedezet vizsgálata
4.4.4.3Kapacitás-kihasználás vizsgálata
4.4.4.4Kombájnüzem költségeinek elemzése
4.4.4.5Példák a kombájnüzem tevékenységének elemzéséhez
4.4.5Tehergépkocsi üzem tevékenységének elemzése
4.4.5.1A szállítási kapacitásszükséglet és fedezet vizsgálata
4.4.5.2A tehergépkocsi üzem költségeinek vizsgálata
4.4.5.3Példák a tehergépkocsi üzem tevékenységének elemzéséhez
4.4.6Öntözőüzem tevékenységének elemzése
4.4.7Szárítóüzem tevékenységének elemzése
4.4.7.1A szükséges szárítókapacitás méretezése
4.4.7.2A szemestermények szárítási költségeinek elemzése
4.5Főágazati általános költségek elemzése
4.5.1Példa a növénytermesztési és kertészeti főágazati általános költségek felosztására
4.6Gazdasági általános költségek elemzése
4.6.1A gazdasági általános költségek felosztása, elemzése
Mellékletek
Felhasznált irodalom

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Előszó
A gyakorlatban és az oktatásban szerzett tapasztalataink alapján könyvünket hiánypótlási céllal készítettük. Véleményünk szerint a mezőgazdasági vállalkozók körében is erősödik az az igény, hogy a vállalkozásuk tevékenységének minősítéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének alakulásáról megfelelő információkkal rendelkezzenek. Erre készteti őket a gazdasági körülményeknek való megfelelés, a piaci pozíciók megszerzése, megtartása, versenyképességük növelése.
Kézikönyvünkkel elsősorban a vállalkozások gazdasági szakembereinek munkájához kívánunk segítséget nyújtani, ezért igyekeztünk megvalósítani a mezőgazdasági üzemtan és a számvitel „egy nyelven beszélését”. Tapasztalataink szerint ez a gyakorlatban is nehéz kérdés, mert egyik oldalon ott van a mezőgazdasági üzemtan a maga tiszteletre méltó hagyományaival, kialakult szemléletével, szakkifejezéseivel, a másik oldalon pedig az állandóan változó, de kötelező előírásokat tartalmazó számvitel. A két szakterület fogalomtára nem minden esetben fedi egymást, bizonyos fogalmakat eltérő tartalommal értelmez az üzemtan, illetve a számvitel.
A kézikönyv tartalmilag az alábbiak szerint épül fel:
• A gazdasági tevékenység komplex elemzése
• Ágazatok, főágazatok tevékenységének részletes elemzése
• Funkcionális tevékenységek részletes elemzése
A vállalkozási tevékenység komplex elemzésénél arra törekedtünk, hogy eleget tegyünk a minden nemzetgazdasági ágban használatos „az éves beszámoló komplex elemzése” követelményeinek, és egyúttal megfeleljünk a vállalkozás üzemgazdasági szempontból fontos igényeinek, elvárásainak is.
Az ágazatok, főágazatok tevékenységének részletes elemzése keretében külön foglalkozunk
• a növénytermelési főágazat, ezen belül a szántóföldi növénytermesztés és kertészeti tevékenység, valamint
• az állattenyésztési főágazaton belül a szarvasmarha- és sertéstenyésztés, a juhászat és a húscsirkenevelés ágazatok tevékenységének vizsgálatával.
A funkcionális tevékenységi körben az ismert témákon (talajerő-gazdálkodás, takarmánygazdálkodás, segédüzemi tevékenységek) kívül foglalkozunk a javító-karbantartó tevékenység (kiemelten a gépműhely), a főágazati általános költségek és a gazdasági általános költségek elemzésével is.
A könyv terjedelmének, kezelhetőségének szempontjait figyelembe véve természetesen nem törekedhettünk arra, hogy a gyakorlatban és a szakirodalomban előforduló összes a gazdasági tevékenység elemzésére szolgáló módszert, lehetőséget bemutassuk. Nem éltünk a grafikus ábrázolás lehetőségével sem annak ellenére, hogy mi is fontosnak tartjuk az elemzések eredményeinek megfelelő prezentálását.
Úgy gondoljuk, hogy kézikönyvünk konkrét gyakorlati segítséget nyújthat a vállalko¬zások szakembereinek a megfelelő belső információs rendszer működtetéséhez és ezen keresztül az eredményes gazdálkodáshoz.
Véleményünk szerint a könyv a szakmai képzésben is hasznosítható az elemzési ismeretek elmélyítéséhez.
Zalaegerszeg 2009. február
a Szerzők


mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai