Digitális könyvek
kategóriák

Alternatív növények termesztése I.

Szerző: Dr. Radics László (szerk.)
Ár: 4600 Ft Kiadói ár: 3680 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
A sorozat olyan, eddig háttérbe szorított növények termesztését mutatja be, amelyek hozzájárulnak a sokszintű vetésforgó összeállításához, a biodiverzitás növeléséhez, a talaj tápanyagkészletének, valamint szerkezetének fenntartásához és javításához, az egészséges táplálkozás elősegítéséhez.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 328 oldal
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Csicseriborsó (Cicer arietinum L.) Dr. Radics László
Tennesztéstörténet, felhasználás
Növénytani leírás
Gyökér
Szár
Levél
Virág
Termés
Mag
Fajták
Az emberi táplálkozásra szánt csicseriborsó minősége
A csicseriborsó környezeti igénye
Talajigény
Éghajlatigény
A csicseriborsó helye a növényi sorrendben
Agrotechnika
Talaj-előkésztés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Gyomszabályozás
Betegségek
Kártevők
Betakarítás
Vetőmagtermesztés

Lóbab (Viciafaba L.) Dr. Kajdi Ferenc
A lóbab rendszertani besorolása és tudományos neve
Termesztéstörténet, hasznosítás
Botanikai leírás
Fajták, fajtakérdés
Agrotechnika
Talajigény
éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Gyomszabályozás
Betegségek
Kártevők
Öntözés
Betakarítás, tárolás V
etőmagtermesztés

Tarka koronafürt (Coronilla varia L.) Dr. Máté András
Termesztéstörténet, felhasználás
Botanikai leírás
Fajták, fajtakérdés
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Telepítés
Növényápolás
Gyomszabályozás
Betegségek, kártevők
Betakarítás, hasznosítás
Vetőmagtermesztés

A ricinus (Ricinus communis L.) Dr. Horváth Zoltán
Termesztéstörténet
Hazai termesztésének története
A ricinus felhasználása
Botanikai leírás
A csíranövény
A gyökérzet
A hajtásrendszer, a szár és a levél
A virágzat és a virág
A termés és a mag
Fajták, fajtakérdés
A ricinus agrotechnikája
Éghajlat- és talajigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Gyomszabályozás
A ricinus kórokozói
A ricinus kártevői
A ricinus betakarítása

A mustár (Sinapis alba L.) Dr. Horváth Zoltán
Termesztéstörténet, felhasználás
Botanikai leírás
Rendszertani besorolás
A fehér mustár agrobotanikája
A mag
A mustár fajtái
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Gyomszabályozás
A mustár betegségei
A mustár kártevői
A csíra és a csíranövény kártevői
A gyökérzet és az egyéb föld alatti részek kártevői
A zöld részek (hajtás, levél, szár) kártevői
A virág (virágzat), a termés és a mag kártevői
A kártevők elleni védekezés
Az állományszárftás
Érésgyorsítás
Herbicid típusú készítmények
Betakarítás
Tárolás

Tarlórépa (Brassica rapa L. convar. rapa) Dr. Kajdi Ferenc
A tarlórépa rendszertani besorolása
Termesztéstörténet, hasznosítás
Botanikai leírás
Fajták
Agrotecinika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Gyomszabályozás
Betegségek
Kártevők
Betakarítás, tárolás

A takarmánytök (Cucurbita pepo L.) Dr. Nyárai Horváth Ferenc
Termesztéstörténet, felhasználás
Botanikai leírás
Fajták, fajtakérdés
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Gyomszabályozás
Betegségek
Kártevők
Védekezés
Egyéb ápolási munkák
Érés, betakarítás
Tárolás

A mézontófű (Phacelia tanacetfolia BiN’rH.) Dr. Horváth Zoltán..
Termesztéstörténet, felhasználás
Botanikai leírás
A mézontófű rendszertani helye, és rokonsága
A mézontófű botanikai leírása
Fajták, fajtakérdés
Agrotechnika
Éghajlat- és talajigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
A mézontófű vegyszeres gyomirtása
Betegségek
Kártevők
Betakarítás
A magtermés üzemi feldolgozása

A csicsóka (Helianthus tuberosus L.) Dr. Molnár László
Termesztéstörténet, felhasználás
A csicsóka botanikai leírása
A csicsóka föld alatti részei
A csicsóka föld feletti részei
A csicsóka fajtái
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Ültetés
Ápolás
Gyomszabályozás
Elhelyezés a vetésforgóban
Betegségek, kártevők
Öntözés
Betakarítás
Tárolás

A kender; rostkender (Cannabis sativa L.) Dr. Horváth Zoltán...
Termesztéstörténet
A kender felhasználásának lehetőségei
A kender növénytani leírása
Gyökérzet
Hajtásrendszer
A kender fajtái
Agroteclmika
Talaj- és éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
A kender kórokozói
Vírusok
Baktériumok
Gombák
A kender károsítói
A kender kártevői
Betakarítás
Az aratás idejének megválasztása
A kelet-európai hagyományos betakarítási mód
Vegyszeres lombtalanítás
Aratás arató-kötöző géppel
Kúpba rakás
Bálázás, tömörítés
Rakodás, szállítás
Nyugat-európai, kevesebb emberi erőt igénylő betakarítási mód
Aratás speciális száraprító betakarítógéppel
Harmatáztatás, szárítás renden, rendforgatás forgóvillás
rendkezelővel
Bálázás rendről, hengeres vagy szögletes nagybálákba
A rakodás és szállítás

Tönköly [Triticum aestivum L. em. THELL ssp. spelta (L.) THEu.] Dr. Kajdi Ferenc
A tönköly rendszertani besorolása és tudományos neve
Botanikai leírás
Fajta
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Gyomszabályozás
Betegségek
Kártevők
Betakarítás, tárolás, feldolgozás

A durum búza (Triticum durum DESF.) Dr. Szumics László Termesztéstörténet, felhasználás
A durum búza Magyarországon
Mi készül a durum búzából?
A durum búza botanikai leírása
Miért termesztünk durum búzát?
Fajták
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetmény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetőmag
Vetés
Növényápolás
Gyomok elleni védekezés
Betegségek
Kártevők
Betakarítás
Termőképesség (produktivitás)
Tárolás
A malmi durum búza minőségi követelményei

A nemesített amaránt (Amaranthus sp.) Dr. Maráz Albertné
Az amaránt történelmi hátteréről
A növény első hazai megjelenése Felhasználás
Emberi táplálkozás
Takarmányozás
Az amaránt növénytani leírása
Fajtakérdés
A magamarántok
A zöldségamaránt
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Vetésforgó
Talaj-előkészítés
Vetés
Ápolás
Gyomszabályozás
Betegségek
Kártevők
A betakarítás
Tárolás

Takarmánycirok Sildósiné Dr. Rajki Erzsébet—Dr. Harmati István
Termesztéstörténet
Felhasználás
A cirokfélék rendszertana és botanikai leírása
A cirokfélék rendszertana
A cirokfélék botanikai leírása
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elővetemény-igény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Gyomszabályozás
Betegségek, védekezés
Kártevők, védekezés

Szemescirok Siklósiné Dr. Rajki Erzsébet—Dr. Harmati István
Termesztéstörténet, felhasználás
A szemtermés kémiai összetétele
A cirok szemtermés takarmányértéke
Botanikai leírás
Fajták, fajtakérdés
Agrotechnika
Talajigény
Tápanyagellátás
Vetés
Betakarítás, tárolás

Silócirok Siklósiné Dr. Rajki Erzsébet—Dr. Harmati István
Termesztéstörténet
Felhasználás
Botanikai leírás
Fajták, fajtakérdés
Fajtaválaszték
Agrotechnika
Talajigény
Tápanyagellátás
Vetés
Betakarítás, tárolás

Seprűcirok [Sorghum bicolor (L.) Moench Barnáné Bacsa Magdolna—Radics László
Termesztéstörténet, hasznosítás
Fajták, fajtakérdés
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Betakarítás


Szudánifű Sildósiné dr. Rajki Erzsébet
Termesztéstörténet, felhasználás
Botanikai leírás
Fajták, fajtakérdés
Fajtaválaszték
Agrotechnika
Talajigény
Tápanyagellátás
Vetés
Betakarítás, tárolás

Irodalom

Színes táblák

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Bár szántóföldjeinken 85 kultúrfaj termesztésére 1032 fajtánk minősített, a hazai termelők ennek csak a töredékét termesztik, és igen csekély hányadát ismerik.

Még a legátfogóbb növénytermesztési könyveinkben sem szerepelnek az úgynevezett kis növények egy-másfél oldalnál nagyobb terjedelemben. Pedig átalakuló mezőgazdaságunkban sokkal nagyobb súlyt kell kapnia az alternatív növények termesztésének. Várhatóan ugyanis éppen ezek a növények nyújthatnak majd a falusi lakosság széles rétegeinek munkaalkalmat, a tájba illő, az ottani ökológiai igényeknek megfelelő gazdálkodás révén.


mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai