Könyvek
kategóriák

A termőföldforgalom és -használat jogi szabályozása, Adásvétel - haszonbérlet - öröklés

Szerző: Orlovits Zsolt (szerkesztő)
Ár: 6645 Ft Kiadói ár: 5316 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A könyv elsősorban az agrárágazatban működő kis- és középvállalkozások, őstermelők és családi gazdálkodók, illetve mezőgazdasági tevékenységet végezni szándékozó fiatal vállalkozók számára készült. A kötet célja, hogy átfogó képet nyújtson a mezőgazdasági ingatlanjog legfontosabb szabályairól, ezen belül is kiemelten a termőföldekre vonatkozó, 2014-től módosuló előírásokra, valamint a földhasznosítás és a gazdálkodáshoz közvetlenül kapcsolódó beruházások megvalósításának ingatlanjogi kérdéseire. Részletesen szól a termőföld-tulajdon, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésének szabályairól, amelyhez szervesen kapcsolódnak az ingatlan-nyilvántartásról, a földvédelem és földhasznosítás kérdéseiről, valamint a főbb mezőgazdasági vállalkozási formák áttekintésérőt szóló fejezetek.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 199 oldal
ISBN/ISSN: 9786155224461
Méret: A4
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Előszó5

1. Az agrárüzem, mint a mezőgazdasági termelés dologi oldala11
1.1. Az agrárüzem erőforrásrendszere (nemzetközi kitekintéssel)11
1.1.1. A közösségi jog üzemfogalma13
1.1.2. A nemzeti szintű üzemfogalom14
1.2. A termőföld, mint agrárüzemi erőforrás17
1.2.1. A mezőgazdasági üzemközpont, a tanya és a zártkert19
1.2.2. A termőföldek minősítése és művelési ágai20
1.3. A termőföldek hatósági nyilvántartása22
1.3.1. Ingatlan-nyilvántartás22
1.3.2. Földhasználati nyilvántartás27
1.3.3. Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR)29
1.3.4. Mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartása 30
1.4. A termőföld hasznosítása30
1.4.1. Termőföld művelési ág szerinti hasznosítása30
1.4.2. Termőföldek kényszerhasznosítása31
1.4.3. Termőföldek más célú hasznosítása32
1.4.4. A mezőgazdasági birtokközpont kialakításának szabályozása36

2.Az agrárüzem működtetésének szervezeti oldala38
2.1. Az agrárvállalkozási formák típusai (nemzetközi kitekintéssel)38
2.2. Mezőgazdasági őstermelő41
2.2.1. Őstermelői igazolvány41
2.2.2. Őstermelői tevékenységek 42
2.2.3. Az őstermelők adózási szabályai 43
2.3. Családi gazdaság 44
2.3.1. Családi gazdaság alapítása és nyilvántartásba vétele 45
2.3.2. A családi gazdálkodók támogatása 46
2.4. Az egyéni vállalkozó46
2.5. Az egyéni cég48
2.6.Gazdasági társaságok 50
2.6.1. Általános rendelkezések50
2.6.2. A gazdasági társaság alapítása52
2.6.3. A gazdasági társaság alapításának cégbírósági bejegyzése54
2.6.4. Az előtársaság56
2.6.5. A gazdasági társaság ügyvezetése, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló57
2.6.7. A közkereseti társaság59
2.6.8. A betéti társaság61
2.6.9. A korlátolt felelősségű társaság62
2.6.10. A részvénytársaság64
2.7. Erdőbirtokossági társulat68
2.7.1. A társulat alapítása68
2.7.2 A társulat szervezete69
2.7.3 A társulati tag jogállása70
2.7.4. A társulat gazdálkodása71
2.7.5 A társulat átalakulása, megszűnése71
2.8. A szövetkezet jogi szabályozása72
2.8.1. A szövetkezetek típusai 73
2.8.2. A szövetkezet alapítása 74
2.8.3. A szövetkezet szervei 75
2.8.4. A tagsági jogviszony 76
2.8.5. A szövetkezet vagyona és gazdálkodása 77
2.8.6. A szövetkezet szervezeti változásai, átalakulása 78

3. A termőföld adásvétele és a tulajdonszerzés egyéb módjai79
3.1. A termőföldek adásvételének jogi szabályozása (nemzetközi kitekintéssel)79
3.2. A termőföldek tulajdonszerzésének közös szabályai84
3.2.1. Termőföld tulajdonszerzésének mennyiségi korlátozása 84
3.2.2. Eredeti és származékos szerzésmódok 88
3.2.3. A kizárólagos és a közös tulajdon 89
3.2.4. A termőföldre kötött átruházási szerződések alanyai 90
3.2.5. A termőföldre kötött átruházási szerződések speciális feltételei 90
3.3. A termőföldre kötött adásvételi szerződés 94
3.3.1. Az ingatlan adásvételével kapcsolatos fontosabb szerződéstípusok94
3.3.2. Az adásvételi szerződésben rögzíthető további feltételek95
3.3.3. Termőföld adásvétele esetén fennálló elővásárlási jog a Tft. szabályai szerint 96
3.3.4. Termőföld adásvétele esetén fennálló elővásárlási jog a Meftv. szabályai szerint 99
3.3.5. További törvényeken alapuló termőföld elővásárlási jogosultságok104
3.3.6. Az ingatlan adásvétel költségei és viselésük szabályai105
3.4. A termőföld-tulajdonszerzés egyéb módozatai107
3.4.1. A csere 107
3.4.2. Az ajándékozás109
3.4.3. Az elbirtoklás110
3.4.4. Árverésen történő földtulajdon-szerzés111
3.4.5. A kisajátítás112

4. A termőföld haszonbérlete és a földhasználat további módjai115
4.1. A termőföldek haszonbérletének jogi szabályozása (nemzetközi kitekintéssel)115
4.2. A földhasználati jog megszerzésének közös szabályai121
4.2.1. A földhasználati szerződések alanyai122
4.2.2. Termőföld használatának mennyiségi korlátozása124
4.2.3. A földhasználati szerződések speciális feltételei 125
4.3. A haszonbérleti szerződés128
4.3.1. A haszonbérleti szerződés tartalma 128
4.3.2. Termőföld haszonbérlete esetén fennálló előhaszonbérleti jog gyakorlása a Tft. szabályai
szerint130
4.3.3. Termőföld haszonbérlete esetén fennálló előhaszonbérleti jog gyakorlása a Meftv.
szabályai szerint132
4.3.4. További törvényeken alapuló termőföld előhaszonbérleti jogosultságok136
4.3.5. A haszonbérleti szerződés módosítása137
4.3.6. A haszonbérleti szerződés megszűnése és felmondása138
4.4. A termőföld-használat egyéb módozatai140
4.4.1. A haszonélvezet és a használat joga140
4.4.2. A felesbérlet, a részesművelés, a szívességi földhasználat és a haszonkölcsön143
4.4.3. A közös tulajdonban lévő földrészletek használatának szabályai145

5. A termőföld öröklése149
5.1. Az agráröröklési jog sajátosságai (nemzetközi kitekintés)149
5.2. Az öröklési jog alapfogalmai153
5.2.1. A hagyaték153
5.2.2. Az örökhagyó és az örökös154
5.2.3. Az öröklés jogcímei154
5.3. Kiesés az öröklésből155
5.4. Az egyes öröklési módok szabályozása158
5.4.1 Végintézkedésen alapuló öröklés158
5.4.2. A törvényes öröklés160
5.4.3 Végintézkedés ellenére való öröklés (kötelesrész)163
5.5. Az örökség megszerzése164

FORRÁSMUNKÁK167

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK169

FÜGGELÉK171

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai