Könyvek
kategóriák

Korszerű farmmenedzsment

Szerző: R. D. Kay - W. M. Edwards - P. A. Duffy
Ár: 7900 Ft Kiadói ár: 4740 Ft Megtakarítás: 40 %
Kosárba
pénztárhoz

A könyv szerzői elismert agrárközgazdászok az USA-ban, akik tapasztalataikat egy nemzetközi kiadásra összeállított, immár a hatodik kiadását megélt kötetben teszik közzé. A kötet a piacgazdaságban érlelődött „Farmmanagement” ismeretek legkiválóbb összegzését nyújtja, amely nem hiányozhat az agrobizniszben érintett szakemberek könyvtárából.
A mű magyar kiadása megismerteti az olvasót a legfontosabb gazdasági alapelvekkel és költségfogalmakkal, az erőforrás hatékony felhasználásának alapjaival. Könnyen alkalmazható, gyakorlati szemléletű tervezési és értékelési eszközöket mutat be, életszerű példákkal szemléltetve. A magyar kiadás az eredeti mű nemzetközi kiadását adaptálja, hűen követve annak szerkezetét, tematikáját, ugyanakkor fejezetenként kiegészítve az aktuális magyar viszonyok bemutatásával.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 515 oldal
ISBN/ISSN: 9786155224331
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Előszó (Felföldi János)*
Előszó a magyar kiadáshoz
A szerzőkről (Felföldi János)
I. Vállalkozásirányítás (Felföldi János)
1. Vállalkozásirányítás a XXI. században (Takácsné György Katalin)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Az agrárgazdaságok szerkezete
Új technológia
Az információ kora
Erőforrás-gazdálkodás
Emberi erőforrás
A vevői igényeknek megfelelő termelés
Szerződéses termelés és vertikális integráció
Környezeti és egészségügyi szempontok
Globalizáció
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
2. Gazdálkodás és döntéshozatal (Felföldi János)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Menedzsmentfunkciók
Stratégiai Menedzsment
Taktikai menedzsment
A döntések jellemzői
Döntéshozatali környezet a mezőgazdaságban
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
II. A vezetői teljesítmény mérése (Felföldi János)
3. Információgazdálkodás és vezetői információk (Kapronczai István, Bács Zoltán)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A nyilvántartások célja és használata
Vállalkozási tevékenységtípusok
Alapvető könyvviteli fogalmak
A könyvviteli rendszer típusa
A pénzforgalmi könyvelés alapjai
Az erdeményszemléletű könyvelés alapjai
Pénzforgalmi versus teljesítményszemléletű könyvelési példák
A Mezőgazdasági Pénzügyi Standardok Tanácsának ajánlásai
Számlatükör
A könyvviteli rendszerek alkalmazhatósági területei
Összefoglalás
5
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
4. Értékcsökkenés és eszközértékelés (Bács Zoltán)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Az értékcsökkenés
Értékcsökkenés-elszámolási módszerek
Jövedelemadózási célú értékcsökkenés-leírás
Eszközértékelés
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
5. A mérleg és elemzése (Urfi Péter)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A mérleg célja és alkalmazása
A mérleg felépítése
Eszközértékelés és a vele kapcsolatos problémák
Mérlegpélda
A mérleg elemzése
A saját tőke kimutatása
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
6. Az eredménykimutatás és vizsgálata (Takács István)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Az eredmény és a ráfordítások meghatározása
Az eredménykimutatás formátuma
A pénzforgalmi szemléletű eredménykimutatás eredményszemléletű módosításai... 104
A nettó farm jövedelem vizsgálata
A saját tőke változása
A cash flow kimutatása
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Magyar vonatkozások, kiegészítések
A US GAAP és a magyar 2000. évi C. törvény a számvitelről
A magyar gazdálkodók számviteli nyilvántartás-vezetése
Az eredménykimutatás felépítése, változatai
A bevételek tartalma
Sajátos tételek: a rendkívüli eredmény
Társasági adó: adóalap-módosító tételek
Könyv szerinti érték – piaci érték: értékhelyesbítés, infláció hatása
A jövedelmezőség mérése
A cash flow kimutatása
III. rész. Az alapvető gazdálkodási készségek és képességek fejlesztése
(Szűcs István)
7. Gazdasági alapelvek – A termelési szint megválasztása (Szűcs István)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
6
A termelési függvény
A marginális elemzés (határelemzés)
A csökkenő hozadék törvénye
Mennyi inputot használjunk?
A marginális koncepciók használata
Határhozamérték (MVP) és határinputköltség (MIC)
Az ekvimarginalitás elve
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
8. Gazdasági elvek – a ráfordítás- és kibocsátáskombinációk megválasztása
(Borbély Csaba, Szűcs István)
A fejezet áttekintése
A fejezet célkitűzései
Inputkombinációk
Ágazati kombinációk
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
9. Költségfogalmak a közgazdaságtanban (Molnár József, Szűcs István)
A fejezet áttekintése
A fejezet célkitűzései
Haszonáldozati költség
Állandó, változó költségek és az összes költség
A költségkoncepciók alkalmazása
Méretgazdaságosság
A hosszú távú átlagköltség (lrac ) görbéjének alakja
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
10. A mezőgazdasági vállalkozások ágazati tervezése (Magda Róbert)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Ágazati költségvetés készítése
A növénytermesztő ágazat költségvetésének elkészítése
Az állattenyésztési ágazat költségvetése
Ágazati tervek: általános megjegyzések
Az ágazati tervek értelmezése és elemzése
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
11. A gazdálkodási döntések tervre gyakorolt hatásvizsgálata (Forgács Csaba)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A részleges költségvetés alkalmazási területei
A részleges költségvetés elkészítésének folyamata
A részleges költségvetés formátuma
Részleges költségvetési példák
Fontos tényezők a bevételek és kiadások változásainak kiszámításakor
Érzékenységelemzés
A részleges költségvetés készítésének korlátai
Záró gondolatok
7
8
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Magyar vonatkozások, kiegészítések
12. Az éves működési terv készítése (Apáti Ferenc)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Mi az éves működési terv?
A tervezési folyamat
Példa az éves működési terv készítésére
Lineáris programozás
Egyéb vonatkozások
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Függelék. Példa a lineáris tevezés grafikonos ábrázolására
13. A vállalkozás készpénzforgalmának tervezése (Pupos Tibor)
A fejezet áttekintése
A fejezet célkitűzései
A pénzforgalmi terv sajátosságai
A pénzforgalmi terv elkészítése
A pénzforgalmi terv alkalmazása
A tényleges pénzforgalom nyomon követése
A pénzforgalmi szemléleten alapuló beruházáselemzés
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
IV. rész. A gazdálkodói készségek fejlesztése (Felföldi János)
14. Mezőgazdasági vállalkozások szervezeti formái (Felföldi János)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Életciklus
Egyéni vállalkozás
Közös vállalkozás
Működési megállapodás alapú vállalkozás
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
A jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok működése
Jogi személyiségű gazdasági társaságok
Korlátolt felelősségű társaságok
Szövetkezetek
A mezőgazdasági vállalkozás átruházása
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Magyar vonatkozások, kiegészítések
15. Kockázat és kezelése (Lakner Zoltán)
A fejezet tartalma
A fejezet célja
A kockázat és bizonytalanság forrásai
Kockázatviselési képesség és magatartás
Várható érték és szórása
9
Döntéshozatal kockázatos helyzetekben
A kockázatkezelés eszközei
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
16. A jövedelemadó menedzselése (Juhász Lajos)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Az adómenedzsment célkitűzései
Adóelszámolási módszerek
Az adórendszer és az adókulcsok
Adómenedzsment stratégiák
Értékcsökkenés
Tőkenyereség
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
17. Beruházáselemzés (Szőllősi László)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A pénz időértéke
Beruházáselemzés
Pénzügyi megvalósíthatóság
Jövedelemadó, infláció és kockázat
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Melléklet. Példa a beruházáselemzésre
Kiegészítés
18. A mezőgazdasági vállalkozások gazdasági elemzése (Nábrádi András)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
Az elemzés típusai
Az összehasonlítás alapja
A mezőgazdasági vállalkozások problémáinak felismerése
A jövedelmezőség mutatószámai
Méretre vonatkozó mérőszámok
Hatékonysági mutatók
Pénzügyi mutatók
Ágazati elemzés
Mezőgazdasági vállalkozások elemzése és számvitele
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
V. A gazdálkodáshoz szükséges erőforrások megszerzése (Felföldi János)
19. A tőke és a hitel használata (Potori Norbert)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A tőkehasználat gazdaságtana
A tőke forrásai
A hitel típusai
10
A hitelfelvétel költségei
A hitel forrásai
Hitelfelvétel
Likviditás
Fizetőképesség
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
20. A mezőgazdasági vállalkozások termőföldhasználata (Káposzta József)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A termőföldhasználat és -gazdálkodás gazdaságtana
Saját földterület vagy bérlet?
Termőföldvásárlás
Termőföldbérlet
Természet- és környezetvédelmi kérdések
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Formanyomtatványok
Kiegészítések
A termőföld mint speciális termelési tényező
Birtokpolitika az Európai Unióban
21. Emberi erőforrás gazdálkodás (Csehné dr. Papp Imola, Czeglédi Csilla, Hajós László)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A mezőgazdasági munkaerő jellemzői
Emberi erőforrások tervezése a mezőgazdaságban
A munkaerő hatékonyságának mérése
A munkaerő hatékonyságának növelése
A vezetői képességek és készségek fejlesztése
Mezőgazdasági munkavállalók felvétele és irányítása
Mezőgazdasági foglalkoztatás és szabályozása
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Magyar vonatkozások, kiegészítések
22. Mezőgazdasági gépesítés és géphasználat (Husti István)
A fejezet tartalma
A fejezet célkitűzései
A gépesítés költségeinek becslése
Példák a gépesítési költségkalkulációkra
A gépek kiválasztását befolyásoló tényezők
A gépek beszerzésének lehetséges változatai
A géppark hatékonyságának növelése
Összefoglalás
Ismétlő és gondolkodtató kérdések
Magyar vonatkozások, kiegészítések
Függelék

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Az agrárvállalkozások – minden más kis vállalkozáshoz hasonlóan – csak hozzáértő irányítás
mellett képesek fennmaradni és kiteljesedni. A folyamatos agrártechnológiai fejlődés
szükségessé teszi, hogy a gazdaságok vezetői megismerjék a technika legújabb vívmányait,
hogy aztán eldönthessék, kívánják-e azokat saját gazdaságukban is bevezetni. Egy olyan
kockázatos, még nem kellően kiforrott technológia bevezetése, amely aztán nem váltja be a
hozzá fűzött reményeket, pénzügyi problémákat, sőt akár az egész vállalkozás bedőlését
idézheti elő. Másrészt viszont egy jövedelmező, új technológia bevezetésének elmulasztása
előnytelen versenyhelyzetbe hozhatja a gazdaságot, ami hosszú távon szintén katasztrofális
következményekhez vezethet. Ráadásul a társadalompolitika különböző területeit (például a
környezetvédelmet, az adózást vagy a támogatásokat) érintő változások bizonyos lehetőségeket
vagy stratégiákat a korábbiakhoz képest előnyösebbé, másokat előnytelenebbé tehetnek.
Végezetül a fogyasztói ízlés változásai, a társadalom demográfiai összetétele és a
világgazdaságban érvényesülő, az agrártermékekkel kapcsolatos kereskedelempolitika is
befolyásolja az agrártermékek iránti igényeket.
A könyv hatodik kiadásának elkészítéséhez a mezőgazdasági vállalkozások vezetői részéről
tapasztalható folyamatos tájékozódási és megújulási igényből nyertük a motivációt.
A könyv öt részből áll. Az I. részt a „Vállalkozásirányítás a XXI. században” című fejezet
vezeti be. Ez a fejezet az agráriumban
tapasztalható változások technológiai és gazdasági
mozgatórugói közül mutat be néhányat. A fejezet tanulmányozása az olvasókat arra sarkallhatja
majd, hogy megismerjék az agrárvállalkozások irányítását és hogy megtanulják
értékelni azokat a vezetői ismereteket és képességeket, amelyek elsajátítása a modern gazdálkodók
számára nélkülözhetetlen. Az I. rész az irányítás fogalmának és a döntéshozatal
folyamatának magyarázatával zárul, különös hangsúlyt helyezve a stratégiai tervezés és a
döntéshozatal fontosságának bemutatására.
A II. rész az irányítói teljesítmény, a pénzbeni gyarapodás és a pénzügyi helyzet mérésének
egyes eszközeit ismerteti. Bemutatja a könyvvitelhez kapcsolódó adatgyűjtés és adatrendezés
módját, valamint azt, hogy a gazdálkodás pénzügyi kimutatásait hogyan kell készíteni,
elemezni.
A III. rész az alapvető mikroökonómiai elveket tárgyaló három és a költségvetés-készítés
és tervezés eszközeit bemutató négy fejezetet tartalmazza. Az itt felvezetett témák rendelkezésre
bocsátják azokat az ismereteket, amelyek a helyes vezetői döntéshozatalhoz szükségesek.
A hallgatók megtudhatják, hogyan és milyen helyzetekben alkalmazhatók a vezetői
döntéshozatalban az ökonómiai elvek, valamint megismerhetik az egyes gazdasági ráfordítások
fontosságát. A mérethatékonyság témájának kifejtését kiegészítettük és átdolgoztuk.
Az ágazati, a részleges és a vállalkozási pénzügyi tervezéssel és a pénzforgalmi tervezéssel
foglalkozó fejezetekben a pénzügyi tervezés gyakorlati alkalmazását hangsúlyozzuk.
A döntéshozói, irányítói képességek továbbfejlesztését segítő témák a IV. részbe kerültek,
ahol az agrárvállalkozás-szervezés, a beruházáselemzés, a kockázatellenőrzés, a jövedelemadó
és a vállalkozások üzleti elemzése témakörei kaptak helyet. A jövedelemadóra vonatkozó
fejezetet mindig a legújabb változások tükrében kell értelmezni vagy újra értelmezni. A vállalkozások üzleti elemzése fejezetben egy vállalkozás példáján mutatjuk be az elemzés
folyamatát. A beruházáselemzés fejezet az éves ekvivalens és a tőkemegtérülési érték fogalmát
tárgyalja.
Az V. rész az agrárvállalkozások erőforrás-megszerzési stratégiáit mutatja be a tőke és a
hitel, a föld, az emberi erőforrás és a gépesítés témáit tárgyaló fejezetekben. Az emberi erőforrásról
szóló fejezet a vezetési képességek fejlesztésére és az agrárvállalkozások életében
előforduló kulturális akadályok áthidalására vonatkozó részeket tartalmazza.
Az ötödik kiadásban szereplő tanári kézikönyv több anyagát frissítettük és áthelyeztük a
hatodik kiadás webes honlapjára. A www.mhhe.com/kay6e honlapon fellelhető az egyes fejezetekhez
kapcsolódó elektronikus diasorozat, egy tesztkérdésbank, tantermi gyakorlatok és
a fejezeteket záró kérdésekre adott helyes válaszok sora.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai