Gyakorlati Tudástár (PDF)
kategóriák

Gépek a szabadföldi erdészeti csemetetermesztéshez

Szerző: Dr. Horváth Béla
Ár: 2500 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
Az Agrárminisztérium 2019 őszén Országfásítási Programot indított, melynek célja, hogy az elkövetkezendő 10 évben az ország fával borított területe a jelenlegi 21%-ról 27%-ra növekedjen. A program országosan éves átlagban 100 millió csemete előállítását igényli. Ennek az igénynek a kielégítésére az Agrárminisztérium 2020 őszén gépesítésfejlesztést támogató pályázatot indított, VP2-4.1.3.7-20 jelzettel, „Csemetekertek gépbeszerzése” címmel. Jelen kiadványunk 62 oldalon 59 ábra és 63 kép segítségével mutatja be a szabadföldi erdészeti csemetetermesztés szakterület legfontosabb gépeit, azok szerkezeti felépítését, működését, fontosabb üzemeltetési előírásait.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 62 oldal
ISBN/ISSN: 978-615-5224-99-7
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

A szabadföldi csemetetermesztés gépeinek rendszerezése
A szabadföldi csemetetermesztés erőgépei
A tápanyag-utánpótlás gépei
Szervestrágya-szórók
Műtrágyaszórók
Talaj-előkészítő gépek
   A talaj-előkészítő gépek rendszerezése
   Ekék
   Talajmarók
   Tárcsák
   Boronák
   Hengerek
   Kombinátorok
Vetőgépek
Iskolázógépek
Dugványozógépek
Ápológépek
   Sorközművelő kultivátorok
   Sorközpermetezők
   Felületpermetezők
Öntözés gépei
Alávágógépek
Kiemelőgépek
A kezelés gépei
Vermelőgépek
Felhasznált irodalom

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

6. Iskolázógépek 
Az iskolázógépekkel a területegységenként nagy növényszámmal nevelt magágyi csemetéket kiemelés után tágabb hálózatba ültetjük át, hogy azokat tovább nevelve méretesebb, erdősítésre alkalmas szaporítóanyagot kapjunk. Az iskolázógépek:

  • üzemeltetési módjuk szerint: függesztett, magajáró és vezetőpályához kötött;
  • adogatószerkezetük kialakítása szerint: adogatószerkezet nélküli, fogóelemes, rugalmas tárcsás és automata adogatószerkezetű gépek lehetnek.

Valamennyi üzemeltetési mód szerinti változat szerkezeti kialakítására az olyan felépítés jellemző, amelynél egy-egy sor elültetését önálló iskolázóelem biztosítja. Ezen iskolázóelemek szerkezeti kialakítása elvileg azonos a különböző üzemeltetési módú gépeknél. Ennek megfelelően:

  • a függesztett gépek (26. ábra) a vázszerkezetből (1), a mélységhatároló szerkezetből (4), a csemetetárolóból (3) és az iskolázóelemekből (2);
  • a magajáró gépek (27. ábra) a vázszerkezetből (3), a motorból (1), az erőátvitelből (2), a járószerkezetből (4), a kormányműből (5), a csemetetárolóból (7) és az iskolázóelemekből (6);
  • a vezetőpályához kötött gépek pedig a vezetőpályából, a motorból, az erőátvitelből, a járószerkezetből, a csemetetárolóból és az iskolázóelemekből állnak.

A függesztett gépek vázszerkezete kétgerendelyes, hegesztett szerkezet, amely első részén hordozza a hárompontfüggesztő berendezés elemeit, gerendelyeihez pedig általában kétsorosan teszi lehetővé az iskolázóelemek (általában összesen 5 db) csatlakozását. Mélységhatároló szerkezete a váz két oldalára szerelt kerékpárból áll, melyek a váz helyzetét a talajhoz képest üzem közben stabilizálják (ilyenkor a függesztőberendezés úszó helyzetű). A csemetetároló fából vagy fémből készült tálca, amely adott mennyiségű csemete (minimálisan a tábla hosszára elegendő) hordására alkalmas. A csemetetároló egyes géptípusokon osztottan, az iskolázóelemhez kapcsolódóan készül (30. kép).

26. ábra. Függesztett iskolázógép:
1. vázszerkezet; 2. iskolázóelemek;
3. csemetetároló; 4. mélységhatároló szerkezet

30. kép. Függesztett öt soros iskolázógép
(forrás: Egedal Maskinfabrik

A magajáró gépek vázszerkezete az iskolázóelemek kétsoros csatlakozásán túl a további szerkezeti részeket is hordozza. Motorja viszonylag kis teljesítményű (általában 20 kW alatti) dízel- vagy benzinmotor, erőátvitele mechanikus vagy hidrosztatikus, mindenképpen olyan kialakítással, hogy a járószerkezeten – amely kerekes vagy lánctalpas lehet – széles sebesség-intervallumot tud biztosítani. A sebesség-intervallum alsó határa a mászósebesség-tartományba esik, tekintettel arra, hogy az iskolázáskori munkasebesség ezt igényli. Kormányműve általában mechanikus rendszerű. Csemetetárolója a függesztett gépekével megegyező kialakítású.

27. ábra. Magajáró iskolázógép: 1. motor;
2. erőátvitel; 3. vázszerkezet; 4. járószerkezet;
5. kormánymű; 6. iskolázóelem; 7. csemetetároló

A vezetőpályához kötött gépek pályája áttelepíthető, járószerkezete pedig olyan, hogy biztosítja a pályához kapcsolódást. A vezetőpálya fém sín vagy peremes favályú lehet. További szerkezeti részeik jellegüket tekintve hasonlóak, mint a magajáró gépeké.

mutass többet mutass kevesebbet

A témához kapcsolódó további kiadványok

A kategória legkedveltebb kiadványai