Könyv
kategóriák

Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban

Szerző: Tóth László
Ár: 4900 Ft Kiadói ár: 3920 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A könyv az energiagazdálkodás leglényegesebb területeit - szükséges mértékig elméleti összefüggéseket is, de leginkább gyakorlati szempontokból fontos megoldásokat - tárgyalja. Bemutatja általában az energiatermelést, az energiaátalakítást, a települések energiaellátásában fontos megoldásokat, az energiamegtakarítás lehetőségeit és az energiatárolás főbb kérdéseit. Kiemelten foglalkozik a mezőgazdasági termelés során előállítható, vagy annak melléktermékeként keletkező energiahordozók - mint például a biomassza és biogáz - előállításával, az energia kinyerésével és felhasználásával, de részletesen tárgyalja a geotermikus energia, napenergia, szélenergia és a mesterségesen előállított tüzelőanyagok felhasználásának kérdéseit a termálvíz hőszivattyúzásától a tüzelőanyag-cellás villamos autó működtetéséig.
A kötetet ajánljuk az energiagazdálkodással, a vidék- és településfejlesztéssel, a megújuló energiaforrásokkal, a mező- és környezetgazdálkodással foglalkozó szakembereknek és az e területen munkálkodó beruházóknak egyaránt. De hasznos segédeszköz a mérnöki tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak, valamint a felnőtt szakirányú képzésben résztvevő szakembereknek is.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 312 oldal
ISBN: 9786155224225
Méret: A5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HELYZETE
Jelen és jövő
Lehetőségeink
A hazai energiahelyzet
A Nemzeti Cselekvési Terv
Megújulóenergia-felhasználás 2010-ig
Ökológiai fenntarthatóság
Az „energia termelés” és területigén
Elérhető-e a 14,65% megújulós arány
Következtetés

A HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
A hőfejlesztés anyagai és elemei
Tüzelőanyagok
Hőközlés
A direkt hőfelhasználás berendezései
Hőhordozók, hőtárolók
Körfolyamatok
A hőcserélőkés szerkezeti kialakításuk
Hűtés
Alkalmazások
Hőenergia szemestermények szárításához
A tárolhatóság feltételei
A szárítóberendezések jellemzői
Speciális vastagrétegű szárító
Szárító tüzelő rendszerek
A szárítás energiaigényére
Szárítótelepek energiacsökkentési lehetőségei
A szárítóberendezések üzemviteli ellenőrzése, nyilvántartások
Forrólevegős szárítás

ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA ERŐMŰVEKBEN
Erőmű rendszerek
Erőművek kapcsolt energiatermelése
Kombinált gáz / gőzermű (CCGT-rendszerek)
Vízerőművek
Atomerőművek

A VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
Nagyfeszültségű és középfeszültségű hálózatok
A villamosenergia elosztása és irányítási rendszere
A villamos rendszer
Transzformátorállomások
Villamos hálózatok méretezése
Hálózati veszteség

ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Energiamérlegek, az energiahatékonyság és jellemzői
A hatásfok
Energiahatékonyság a mezőgazdaságban
Az energiaszükséglet tervezése
Az energia költségösszetevői és ára
A tüzelőanyag és az energia ára
A villamosenergia-felhasználás jellemzői
Az energiaátalakítás költségei
Hőenergia-gazdálkodás

ENERGIAHORDOZÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN
Biomassza energiahordozók
Tüzelési célú szilárd biomasszák fizikai és energetikai jellemzése
Tüzelési célra is termeszthető mezőgazdasági haszonnövények
A mezőgazdasági növénytermesztés és feldolgozás melléktermékei
Főnövényként termelt energianövények
Erdészeti eredetű tüzelőanyagok
Faipari melléktermékek
Energetikai ültetvényekből kitermelt fás szárú növények
Kommunális hulladékok
A tüzelési célú biomassza energetikai felhasználásának előkészületei
Betakarítás
Szárítás
Szállítás
Aprítás, nemesítés
Manipulálás, tárolás
A biomassza tüzelőberendezései
Kazánok (családi házakhoz)
Kisüzemek, fűtőművek kazánjai
Fluidágyas rendszerű berendezések
Biomassza erőművek
Szén-biomassza együtt-tüzelése
A gőzturbina
Szalmatüzelésű erőmű
Apríték tüzelésű CHP erőművek
ORC rendszer
Speciális gázturbinás erőmű
A biomassza elgázosítása hő és villamos energianyeréshez
Külső égésterű motor (Stirling rendszer)

GÁZNEMŰ ÉS FOLYÉKONY TÜZELŐANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA
Biogáz jellemzése, főbb alapanyagai
A biogáz előállító berendezések felépítése
Nedves eljárások
Folyékony eljárások
A biogáz átalakítása hő és (ill.) villamos energiára
Biogáz-üzem energiamérlege
Az átalakító rendszerek felépítése
Vezérlés
Biogáz üzem sertéstelepen
Biogázüzem, Pálhalma
Biogázüzem, Nyírbátor
A biogáz mikro-gázturbinás felhasználása
A termelt biogáz nem közvetlen felhasználása
Az erjedési maradékok hasznosítása
Települési hulladék depóniából villamos és hőenergia
Bioüzemanyagok
Települési hulladékból és melléktermékekből szintézisgáz és metanol előállítása

A GEOTERMIKUS ENERGIA
A geotermikus energia eredete
A geotermikus energia-kitermelő rendszer
A geotermikus hőenergia hasznosítása
Villamosenergia-termelés
Közvetlen hasznosítás
A geotermikus energiát tartalmazó fluidum hőszivattyúzása
A szimpla hőcserélők és a hőszivattyúzás csúcsteljesítménye
A termálvíz hőszivattyúzása részterheléseken
A hőszivattyúzás energetikai jellemzése
Elhasznált víz hőcserélése
Termálkutak metántartalmának felhasználása CHP rendszerben
A geotermikus energia kertészeti felhasználása
A termesztő környezet és az energia
A szellőztetés és az energia felhasználás
Fűtési technikák
Fűtési energia mennyiségének és költségének mérséklése

GEOTERMIKUS ENERGIA HŐSZIVATTYÚZÁSA
Kompresszoros hűtőgépek (hőszivattyúk)
Talaj hőszivattyúzása
A rendszerek felépítése
COP tényező
Az alkalmazási formák
A főbb megoldások
Függőleges föld-hőszonda
Hőszivattyúzásra jellemző példák
Irodaház
Családi ház rendszere
A szorpciós hűtés (hűtőházak)
Hőszivattyú a kertészetekben

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA
Napsugárzási viszonyok
A napenergia-hasznosítás fő formái
Termikus hasznosítás
Fotovillamos hasznosítás
A termikus rendszerek eszközei
Napkollektorok hatásfoka
A hőtárolás a szolár rendszerekben
Technológiai melegvíz-készítés
Medencefűtés
HMV rásegítés és medencefűtés (példa)
Növényházi napenergia-hasznosítás
Szárítás napenergiával
Fotovillamos rendszerek
Alkalmazások
Kisebb rendszerek (saját felhasználás és értékesítés)
Energiatermelő naperőművek
Kisebb felhasználók
Világítás
Villamos autók töltése
Szolárhűtés (hűtőházak, hűtőpultok, stb.)
Hidrogén előállítása napelemekkel
A passzív hasznosítás eszközei

A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁS
Fejlődési trendek
A szélenergia-hasznosítás elmélete
A szélről általában
A szél mozgási energiája
A szélerőmű teljesítménye
A szél időbeli változásának jellemzői
A szél sebességének változása a talajtól távolodva
A szél mérése
A szélgépek konstrukciós kialakítása
Mozgási energiát felhasználó rendszerek
Villamos szélerőgépek, szélgenerátorok
A teljesítmény szerinti felosztás
Villamos szélerőművek
Az áramtermelő szélgenerátorok teljesítménye
Szigetüzemű alkalmazás
Szélerőművek szabályozása
Szélerőművek telepítése

ENERGIATÁROLÁS, MESTERSÉGESEN ELŐÁLLÍTOTT TÜZELŐANYAGOK
Energia tárolása
Mechanikai akkumulátorok
A szivattyús energiatározók
Mechanikai energiatárolás sűrített gázzal
Lendkerekes energiatárolás
Hőakkumulátorok
Villamos és elektromágneses energiatárolók
Elektrokémiai energiatárolás
Kémiai tárolók, energiahordozók
Mesterségesen előállított tüzelőanyagok
A hidrogén, mint energiahordozó
Metanol, mint energiahordozó
Tüzelőanyag-cellák
Tüzelőanyag-cellás energiaforrások kialakítása
A tüzelőanyag-cellákban felhasznált tüzelőanyagok
Alacsony hőmérsékleten üzemeltethető tüzelőanyag-cellák
A tüzelőanyag-cellás és akkumulátoros energiaforrások összehasonlítása
Közúti járművek villamosenergia-ellátása
Az akkumulátoros villamos autó
Tüzelőanyag-cellás villamos autó
Tüzelőanyag-cellás energiaforrások járművekhez
Tüzelőanyag-cellás energiaforrással megvalósított jármű

MELLÉKLET

IRODALOM

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai

A biogáz

Dr. Bai Attila (szerk.) A biogáz

Ár: 4500 Ft Kiadói ár: 3600 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba