Gyakorlati Tudástár (PDF)
kategóriák

Permetező drónok - Lehetőségek és korlátok a mezőgazdaságban

Szerző: Borhi András
újdonság
Ár: 2000 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
A precíziós növénytermesztés területén megjelent a talajadatokból területlehatárolás alapján történő tápanyag-kijuttatás, a differenciált tőszámú vetés, a drónok által feltérképezett területek helyspecifikus művelése, műtrágyázása, növényvédelme, a betakarítást követő hozamtérképek alkalmazása. A kiadvány a permetező drón létjogosultságát vizsgálja többféle technikai, gyakorlatias megközelítéssel és gazdasági számításokkal, a jogi környezet áttekintésével. 

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 34 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-575-082-5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

1. Bevezetés és célkitűzések 
2. Szakirodalmi áttekintés 
2.1. Magyarország területi megoszlása művelési ágak szerint 
2.2. A legfontosabb szántóföldi növények és technológiájuk Magyarországon 
2.3. Gyümölcsös és szőlő ültetvények és technológiájuk Magyarországon 
2.4. Technológiai és időjárási problémák – a talajtömörödés és belvíz helyzete 
2.5. A precíziós gazdálkodás fogalma, jelentősége, főbb irányvonalai 9
2.6. Dróntechnológia a precíziós gazdálkodásban 
2.7. A dróntechnológia jogi helyzete Magyarországon 
2.8. A permetező drónok alkalmazásának lehetőségei, kérdései 
3. A permetező drón létjogosultságának vizsgálata 
3.1. A vizsgálatok célja 
3.2. A vizsgálatok módszerei 
4. Eredmények és értékelésük 
4.1. Országosan legfontosabb termesztett növényeink és árbevételeik elemzése 
4.2. A kezelések kihagyásának vagy késedelmének esetei - belvíz, domborzat 
4.3. A taposási kár hatása 
4.4. A deszikkálás lehetősége 
4.5. A különböző eszközök beruházási költsége, gazdasági elemzése 
5. Következtetések és javaslatok 
6. Összefoglalás 
Felhasznált irodalom 

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Dróntechnológia a precíziós gazdálkodásban
A drónok az elmúlt évek során nagy népszerűségre tettek szert, így mára a fejlődése által számos ipari szektort forradalmasított, ami kevés technológiára igaz. A kapcsolódó iparágak folyamatos és dinamikus fejlődése a következő évtizedekben előreláthatóan újabb magaslatokat ér el. A dinamikus fejlődés új munkakörök megjelenését hozza magával, amely a kereskedelmi és állami szektorban változást jelent idővel Európában. Magyarország, a helyi gyakorlatot figyelembe véve 2020.-as években, kijelenthető, hogy nem csak követni, hanem diktálni akarja a trendeket a dróniparágban, hogy régiós szinten is komoly szerepet tölthessen be.

A drónok, vagyis pilóta nélküli járművek ötlete először a hadászati szektorban vetődött fel, amely 100 évre vezethető vissza. Az utóbbi 20 évben viszont rohamos fejlődésnek indult eme szegmense az iparnak. Elterjedésének rohamos tempója magyarázható széleskörű felhasználási lehetőségeivel. A teljesség igénye nélkül, hobbi és profi fényképészet, légi felvételek készítése, szállítmányozás és kézbesítés, információszerzés nehezen megközelíthető helyekről, eltűnt személyek keresése, nehezen elérhető területek földrajzi feltérképezése, légi megfigyelés, viharkövetés, termőföldek megfigyelése, kultúrnövények felvételezése, öntözése, állapotának felmérése (http7). Becslések szerint a következő évtizedben a drónpiac növekedésének 80–90%-a a mezőgazdaságból származik. A technológia javulásával és a költségek folyamatos csökkenésével a drónok szélesebb körű használatát fogják végezni a mai mezőgazdasági területeken (Stehr 2015)

mezőgazdasági drón 
6. ábra. Drónok a mezőgazdaságban (Forrás: farmmanagement.pro)

A precíziós gazdálkodás egy összetett rendszer. Maga a drón használata nem jelenti a precíziós gazdálkodás jelenlétét. A drónok automatizáltan, hatékonyan, olcsón, gyorsan és biztonságosan képesek több feladat ellátására, amellyel a mezőgazdasági szférában akár képes a szakképzett munkaerő helyettesítésére, főleg veszélyes munkakörökben, például növényvédelmi kezelések (http8). A drónok mezőgazdasági, azon belül is növényvédelmi területen történő alkalmazásuk egy financiálisan komolyan támogatott és erős érdeklődést kiváltó téma napjainkban (http9).

A mezőgazdasági távérzékelés a XX. század közepe óta része az adatgyűjtésnek és döntéstámogatásnak, azonban a XXI. századra az erre használható eszközök köre bővült. A drónok új lehetőséget, biztosítanak nem csak az adatgyűjtés távlatában, hanem az inputanyagok kijuttatásában is (http8).

A drónok felhasználási lehetősége a mezőgazdasági termelés során elsősorban abban rejlik, hogy a legolcsóbb módszer a légi felvételek készítésére, illetve a felszerelhető különböző kamerák és szenzorok segítségével képet lehet alkotni a növényállomány pillanatnyi állapotáról, illetve a gyalogszerrel történő állapotfelméréshez képest nagyságrendekkel gyorsabb és egyszerűbb módszer. Általa a szemlézéseket a táblákon belül célzottan, a felismert problémák konkrét helyén lehet elvégezni (Patay & Motvajszki 2016).

A drónok felszerelhetőek egyszerű vizuális kamerával, hőkamerával, multispektrális kamerával, illetve egy vegetációs index mérésére alkalmas NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) szenzorral. Minden különböző eszköz, különböző adatok felvételére képes, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai, ám a későbbi precíziós beavatkozások alapját a monitoringot általuk lehet megvalósítani (Patay & Motvajszki 2016). Felderítő drón szükséges a permetező drón pontos munkájához. (Puri et al. 2017)

A permetező drónok története az 1990-es évekre nyúlik vissza. Az utóbbi 5 évben viszont az eszközök autonóm vezérlése biztosított lett, amellyel akár rajban is képesek repülni. Manapság ezen technológia terjedésének gátja a gondolkodásmód és a szabályozás folyamatos változása lett, valamint az inputanyagok terén lévő termékkategória-hiány (http8).

permetező drón 
7. ábra. Permetező drón permetlé tartályának feltöltése automatikus adagoló rendszerrel (Forrás: Zalai 2020)

A permetező drónok további előnye, hogy segítségükkel képesek lehetünk különböző növényvédőszerek, tápanyagok kijuttatására szántóföldön, gyümölcsösökben, illetve szőlő ültetvényeken.  Ráadásul ezen készítményeket helyspecifikusan változtatható dózisban, és a sorok irányától függetlenül juttathatjuk ki (Zalai 2019).

Az intenzív és ökológiai gazdálkodási rendszerben is elgondolkodtató felhasználása, mivel talaj és környezetkímélő növénykondicionálást tesz lehetővé. A növénytáplálás, valamint növényvédelem ökológiai területen nehezebben megoldható. A permetező drón helyes használatával kevesebb peszticid kerülne ki a területekre, ezáltal a szermaradék probléma javulna. A növények tápanyagpótlása több módon is megoldhatóvá válna, a különböző biológiai- és baktérium-, valamint lombtrágya-készítmények felhasználásával, a készítmények minősítését követően. 

mutass többet mutass kevesebbet