Digitális könyvek
kategóriák

Méhész leszek II.

Szerző: Dr. Ludányi István - Dr. Baranyi Aranka
újdonság
Ár: 2600 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
 A méhészképzés tankönyve úgy adja át a méhekkel és a méhészkedéssel kapcsolatos ismereteket, hogy azokat egységben lehessen látni. A második kötet fő témái a méhanyanevelés, pempőtermelés, a méhlegelő és a méhes megporzás, valamint a méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 265 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-309-122-7
Kiadó: Herman Ottó Intézet NKft

Tartalomjegyzék:

5. MÉHANYANEVELÉS, PEMPŐTERMELÉS
Bevezető
5.1. A méhanya szerepe a méhcsalád életében
5.2. Az anya lecserélésének vagy pótlásának természetes módjai 
5.3. Egyszerű anyanevelési módszerek
5.4. Tervszerű anyanevelés
5.4.1. A tenyészkiválasztás szempontjai
5.4.2. A tenyészanya kiválasztása 
5.4.3. Tenyészkeret, tenyészléctípusok 
5.4.4. A viaszbölcsők mártása és felragasztása, műanyag bölcsők alkalmazása 
5.4.5. Tenyészanyag-előállítási módszerek 
5.4.6. Dajkacsalád típusok
5.4.7. A tenyészanyag elvétele
5.4.8. A tenyészanyag bölcsőalapba való átrakása
5.4.9. A dajkacsaládok gondozása 
5.4.10. A fedett bölcsők zárkázása, felhasználása vagy keltetése 
5.4.11. A frissen kelt méhanyák jelölése és tárolása 
5.4.12. A pároztatás 
5.4.13. Az anyabölcsők és a méhanyák szállítása 
5.4.14. A méhanyák tárolása, tartalékolása 
5.5. Anyásítási módok 
5.6. A méhek tenyésztése 
5.6.1. A természetes szelekció kizárásának hatása a méhpopulációra
5.6.2. Fajtatiszta tenyésztés 
5.6.3. A hibridek előállítása és jellemzésük
5.7. A méhpempő termelése
5.7.1. Alkalmi pempőtermelés
5.7.2. Tervszerű pempőtermelés
6. A MÉHLEGELŐ ÉS A MÉHES MEGPORZÁS
Bevezető
6.1. A méhlegelő fogalma és jellemzése
6.2. A virágok felépítése
6.3. A méhek által gyűjtött termékek
6.3.1. A virágpor
6.3.2. A nektár 
6.3.3. Az édesharmat
6.3.4. A propolisz 
6.4. A legfontosabb méhlegelőnövények 
6.4.1. Erdei és díszfák, cserjék
6.4.2. Termesztett gyümölcsök, fák és cserjék 
6.4.3. Vadon élő lágy szárú növények és félcserjék
6.4.4. Szántóföldi lágy szárú növények és félcserjék 
6.5. A méhes megporzás 
6.5.1. A mézelő méh szerepe a megporzásban 
6.5.2. A méhek virágválasztását befolyásoló tényezők
6.5.3. A méhcsalád virágporgyűjtését fokozó beavatkozások 
6.5.4. A megporzás szervezése
6.5.5. Egyes növények méhes megporzása 
6.6. A méhlegelő tervszerű javítása
6.6.1. Vetett méhlegelő
6.6.2. Évelő növények telepítése 
7. MÉHÉSZETI JOGI ISMERETEK
Bevezető
7.1. Jogi alapismereterk
7.1.2. A jogrendszer tagozódása
7.1.3. A jogszabály szerkezete 
7.1.4. A jogszabályok érvénye és hatálya
7.1.5. A jogszabályok kihirdetése és közzététele
7.1.6. A bíróságok hatásköre
7.1.7. A polgári peres eljárás 
7.2. A méhészeket érintő tételes jogszabályok
7.2.1. A méhtartás 
7.2.2. A méhészet állategészségügyi vonatkozásai
7.2.3. A növényvédelem 
7.2.4. A méhanyanevelés
7.2.5. A közlekedés 
7.2.6. A mézforgalmazás
8. VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
Bevezető
8.1.Vállalkozáselméleti alapfogalmak bemutatása
8.1.1. A vállalkozás fogalma, csoportjaik
8.1.2. A vállalkozások termelési profil szerinti csoportosítása 
8.1.3. A vállalkozási formák jellemzése, adózás 
8.1.4. A vállalkozás létesítésének és működtetésének, átalakításának és megszüntetésének szabályai
8.2. Őstermelői tevékenység, kistermelői élelmiszerelőállítás 
8.2.1. A mezőgazdasági őstermelő, kistermelő fogalma 
8.2.2. A mezőgazdasági őstermelői tevékenység 
8.2.3. Az őstermelői bevétel nyilvántartása
8.2.4. A közös őstermelői igazolvány sajátosságai
8.2.5. A családi gazdaság definiálása
8.2.6. Az őstermelők adózása 
8.2.7. Az őstermelői bevétellel szemben elszámolt költségek és egyéb sajátos tételek 
8.2.8. A tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó költségek elszámolása 
8.2.9. A veszteség elhatárolása
8.2.10. Kistermelős költségátalány és adókedvezmény 
8.3. A termelés ráfordításai és költségei, a vállalkozás eredménye
8.3.1. Termelési érték
8.3.2. Ráfordítás, költség, kiadás
8.3.3. A közvetlen és közvetett költségek
8.3.4. A termelési folyamat és tényezői
8.4. Az üzleti terv készítésének célja, felépítése, a hitelfelvétel módja
8.5. Az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete 
8.6. A szerződéskötés alapelvei, a fontosabb szerződéstípusok sajátosságai
8.6.1. A szerződéskötés alapelvei
8.6.2. Szerződés típusok
8.7. A bizonylati elv és fegyelem jelentése, a bizonylatok kitöltésének sajátosságai 
8.7.1. Számviteli bizonylat fogalma 
8.7.2. A bizonylatok alaki és tartalmi követelményeinek ellenőrzése
8.7.3. A bizonylatok kitöltése 
8.8. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek marketingje
8.8.1. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek jellemzői, a termékfejlesztés módjai
8.8.2. A mezőgazdasági termékek jellemzői, termékfejlesztés
8.8.3. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek marketingje és piackutatási módszerei 
8.9. A fogyasztói magatartás és a fogyasztók védelmének biztosítása
8.9.1. A fogyasztói magatartás 
8.9.2. A fogyasztói érdekvédelem 
8.9.3. A fogyasztóvédelmi referens
8.9.4. A fogyasztóvédelmi rezsipont 
8.10. A pályázatok tartalmi elemei, sajátosságaik, az igénybevétel feltételei
8.10.1. Pályázati alapfogalmak
8.10.2. Pályázat és projekt kapcsolata 
8.11. Biztosítási lehetőségek 
8.11.1. A biztosítás fogalma
8.11.2. A biztosítások formái
8.12. A beszerzés folyamata, a raktározás, készletezés célját, a leltározás, leltárkészítés menete
8.12.1. Mit értünk beszerzés alatt?
8.12.2. Leltárfajták és a leltár tartalma
8.13. A mezőgazdasági termékek értékesítési módjai, az értékesítési folyamat, az árképzési stratégia sajátosságai, az értékesítés elősegítése 
8.13.1. Értékesítési módok 
8.13.2. Az árképzés 
8.13.3. Az értékesítés elősegítése 
8.14. A felvásárlási jegy kitöltésének sajátosságai. A kompenzációs felár megfogalmazása, mértéke és annak érvényesítése szabályai 
8.15.1. A kommunikáció funkciói 
8.15.2. Az üzleti levél 
8.16. Az őstermelő társadalombiztosítási kötelezettségének sajátossági. Az általa alkalmazottra vonatkozó munkajogi ismeretek főbb kritériumai
8.16.1. A biztosítási jogviszony feltételei
8.16.2. A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése 
8.16.3. A mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége 
8.16.4. A mezőgazdasági őstermelő egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége
8.17. Munkaügyi ismeretek, munkaszervezés 
8.17.1. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai
8.17.2. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony sajátosságai
8.17.3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés
8.17.4. Munkaszervezés
8.18. Számítógépes nyilvántartás
MELLÉKLET
Alapfogalmak, definíciók 
Köszönetnyilvánítás
A fotók készítői

mutass többet mutass kevesebbet

A témához kapcsolódó további kiadványok