Gyakorlati Tudástár (PDF)
kategóriák

Az őszi árpa termesztése

Szerző: Dr. Radics László (szerk.), Dr. Árendás Tamás, Dr. Bányai Judit, Dr. Bónis Péter, Dr. Fodor Nándor, Kunos Viola, Dr. Mészáros Klára, Dr. Murányi István András
újdonság
Ár: 2500 Ft
Kosárba
pénztárhoz

A kiadvány bemutatja az őszi árpa környezeti igényeit, korszerű fajtahasználatát, modern termesztéstechnológiáját, komplex növényvédelmét, valamint az aktuálisan érvényes minőségi követelményeit. Az árpa az egyik legősibb gabonafélénk, amelynek akár takarmánynövényként, akár emberi fogyasztás szempontjából sem elhanyagolható a jelentősége. Emellett az őszi sörárpa egyre jobb minőségű fajtái utat törtek az őszi árpa nagyobb arányú söripari felhasználása irányába is. Napjainkban Magyarországon a teljes szántóterület 6,79%-án termesztenek őszi árpát.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 46 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-575-058-0
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

1. Az őszi árpa származása 
2. Botanikai leírása 
3. Termesztéstörténete, elterjedése 
4. Hasznosítása 
5. Környezeti igényei 
5.1. Éghajlatigénye 
5.2. Talajigénye 
6. Helye a vetésforgóban 
7. Fajtahasználat 
8. A termesztéstechnológia legfontosabb elemei 
8.1. Talajművelés 
8.2. Tápanyagellátás 
8.3. Vetés 
8.4. Növényvédelem 
Betegségek elleni védelem 
Helmintospóriumos betegségek 
Kártevők és a védekezés lehetőségei 
Gyomok elleni védelem 
8.5. Regulátorok használata 
8.6. Betakarítás, tárolás 
9. Vetőmagtermesztés 
A témakörhöz tartozó szakirodalmak

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

Tápanyagellátás
Az őszi árpa trágyázása során figyelembe kell venni a tábla talajának minőségét, tápanyag- és vízszolgáltató képességét, a szabványosan vett mintákból laboratóriumi mérésekkel megállapított tápelem-ellátottságot, a környezetgazdálkodási célokat, a tervezett termésszintet és az egyéb módosító tényezőket (elővetemény, korábbi szerves trágyázás stb.).

A műtrágyaadagok tervezésénél igen fontos szempontként vegyük figyelembe a harmonikus tápanyagellátás szükségességét, a tápanyagok megfelelő arányú jelenlétét. Ellenkező esetben a minimumban lévő tápelem hiánya jelentősen rontja a többi, akár optimumban lévő tápelem érvényesülését.

Buzás és munkatársai (1979) szerint 1 tonna őszi árpa a szemterméssel és a melléktermékekkel 27 kg N-t, 10 kg P2O5-ot és 26 kg K2O-t vesz fel a talajból. Az őszi árpának jelentős a Ca- és a Mg-igénye is (6 és 2 kg/100 kg főtermés+a hozzá tartozó melléktermés) (Antal 1999). Kádár (1992) a tápanyagok ugyanezen sorrendjében 27, 10, 20, 7, illetve 4 kg fajlagos hatóanyag-szükségleteket közöl.

A Pro Planta rendszer szoftvere 5 t/ha tervezett termésszinten – a N-re és a P-ra igényesnek, a K-ra kevésbé igényesnek tekintett őszi árpában – 24, 9,5 és 17 kg/t fajlagos igényekkel számol. Az árpának közepes N-, P- és K-ellátottságú talajon 5 tonna termés eléréséhez ez a rendszer a korrekciós tényezők (elővetemény faja és betakarítási ideje, melléktermék sorsa és mennyisége, korábbi trágyázás, elővetemény tenyészidőszakának csapadékviszonyai stb.) figyelembevétele előtt 84 kg nitrogén-, 66 kg foszfor- és 76 kg kálium-hatóanyag kijuttatását tartja indokoltnak hektáronként.

A legnagyobb szakmai ismeretet és termesztési tapasztalatot a nitrogéndózis meghatározása igényli. Meg kell teremteni a fenntartható-, illetve a környezetgazdálkodás, a fajtahasználat és a talaj igényeinek összhangját. Az őszi árpa kiváló tápanyag- és vízfelvevő képességének köszönhetően igen jól hasznosítja a talaj természetes N-készletét, ezért átlagos és kedvező évjáratokban a kijuttatott N számított hatását felülmúló termésre számíthatunk.

Kompolton, csernozjom barna erdőtalajon beállított tartamkísérletben 150 kg/ha P2O5 és 120 kg K2O alaptrágyázással 50–100–150 kg/ha N hatására a „Kompolti korai”, a „Rachel” és a „Kompolti 4” fajták átlagában a kezeletlen kontroll terméséhez (3,42 t/ha) viszonyítva 53–83–77% terméstöbbletet lehetett elérni. Az őszi árpa tehát a viszonylag kis adagú N-műtrágyát is rendkívül jól hasznosítja. A 100 kg/ha feletti N-hatóanyagdózis hasznosulása kérdéses, és általában nem rentábilis.

Az őszi árpák nem tökéletes szárszilárdsága a faj egyik gyenge pontját jelentik a termesztésben. A nagyobb N-dózisok hatására, különösen kedvezőtlen időjárás esetén, jelentős lehet a megdőlés, ami a termőképesség realizálhatóságát csökkenti. Az újabb fajták lényegesen szilárdabb szárúak, de továbbra is figyelemmel kell lenni a megdőlés elkerülésére.

A hatóanyagdózisok meghatározásánál célszerű figyelembe venni Buzás és mtsai (1979) műtrágyázási irányelveit, ugyanis a talajminőség, a tápanyag-ellátottság is jelentősen befolyásolja a szükséges N mennyiségét. Igen gyenge ellátottságú talajra például 33 kg, igen jó ellátottságúra mindössze 10 kg N-hatóanyag kijuttatását javasolják 1 tonna terméshez.

Az Enyingi Agrár Rt.-ben, az 1988‒2003-as évek átlagában, 211 hektáron 90 kg/ha N-, 89 kg/ha P2O5-, 94 kg/ha K2O-műtrágya hatóanyag felhasználásával 5915 kg/ha termést értek el. Egy tonna termés előállításához 15 kg N-t használtak fel.

Átlagos termesztési körülmények között, 5 tonna/ha termésre, a következő tápanyagmennyiség kijuttatása javasolható: N=70–100 kg; P2O5=50–60 kg; K2O=0–100 kg.

A N mennyiségét, a korábban említett tényezőkön kívül, az elővetemény is befolyásolja. Pillangós elővetemény után 30 kg/ha mennyiséggel csökkenthető a nitrogén, második kaszálás utáni lucernatörés esetén az első évben 50 kg N/ha-ral, második évben 30 kg N/ha-ral kevesebbel számolhatunk.

A foszfor hiánya jelentősen rontja a többi tápanyag, főként a N hatékonyságát, ezért a terméssel kivont mennyiség kijuttatása vezet megfelelő eredményre. Ha a talaj CaCO-tartalma 20% feletti, illetve pH-ja (KCl) 5 alatt van, akkor a P2O5 mennyiségét 15–20%-kal kell növelni.

Kötött talajaink K-mal jól vagy igen jól ellátottak, ezért alkalmazható az őszi árpánál is a periodikus káliumtrágyázás, amikor a kalászos gabonák alá K-ot nem adunk, illetve csökkentett adaggal dolgozunk.

A káliummal gyengén ellátott talajokra célszerű a talajvizsgálatok alapján tervezett K-mennyiség kijuttatása. A számított K-igényt az elővetemény nagyobb mennyiségű, talajba dolgozott szármaradványa is jelentősen csökkenti. Kukoricánál 0,5–1,0 kg, napraforgónál 2,0–3,0 kg, búzánál 0,5–1,0 kg K2O-dal csökkenthető a hatóanyagigény betakarított szemterméstonnánként.

A P-t és a K-ot ősszel, alaptrágyaként juttassuk a talajba, azokat az alapművelés előtt kiszórva. A N kiszórási ideje eltérő lehet. Sík fekvésű, kötött talajon 100 kg/ha N-dózisig az őszi és a tavaszi megosztásnak nem tapasztaltuk előnyét az ősszel, vetés előtti kiszóráshoz viszonyítva.

A kiszórásnál figyelembe kell venni, hogy az őszi árpa már ősszel is bokrosodik. A N a többlettermést elsősorban a produktív hajtásszám növelésén keresztül eredményezi. Ezért a tavaszi fejtrágyázást korán kell elvégezni, mert kevés késés is csökkenti a termést. Figyelembe kell venni, hogy a fejtrágya hatóanyaga a gyökérzónába kerülve és a talajban átalakulva kerül felvehetővé a növény számára, ami szintén jelentős időveszteség lehet. Ezért kötött talajú, sík területen a kisebb adagú N-hatóanyagot (70 kg/ha-ig) célszerű egy adagban, vetés előtt kijuttatni. A N őszi-tavaszi arányát a várható csapadékmennyiség is befolyásolja. A csapadékosabb termőhelyeken célszerűen kisebb az őszi kijuttatás aránya, mint a szárazabb részeken, így jellemzően a dunántúli és az alföldi területek technológiáiban is lehetnek eltérések. Az említettnél nagyobb adag esetén, illetve lejtős területen vagy belvíznek kitett táblákon 30–50%-os őszi, illetve 50–70%-os tavaszi megosztásban adjuk ki a N-műtrágyát. A vegetáció végső szakaszában, a zászlós levél megjelenése után kijuttatott fejtrágya-N a termést már kevésbé növeli, de a fehérjetartalom jelentős emelésével értékesebb takarmányt ad. A tavaszi fejtrágyázás szükségességének, illetve mértékének megállapításához nagy segítséget nyújthat az Nmin-módszer (minerális vagy ásványinitrogén-mérésen alapuló metodika) alkalmazása. A gazdaságos termelés, a tudatos környezetgazdálkodás egyaránt a N-műtrágyázás ésszerűsítésére ösztönöznek. A téli nitrát kimosódás nagyarányú évjárathatásának mérséklését, a tavaszi fejtrágya adagját Németh (1996) a talajok télvégi N-ellátottságának figyelembevételével látja célszerűnek meghatározni, a talajból felvehető minerális nitrogén (Nmin) kimutatásával.

A talaj savanyodásának megelőzése, valamint az őszi árpa Ca- és Mg-igényének biztosítása érdekében is a N-t mészammon-salétrom formájában célszerű kijuttatni.

A növények kondíciójáról, tápanyagellátásáról jól tájékoztatnak a növényanalízisek eredményei. Ezek segítik trágyázási, növénytáplálási gyakorlatunk értékelését és fejlesztését, latens, szemmel nem érzékelhető hiányok, tápelem-aránytalanságok esetén – akár növényvédelmi beavatkozásokkal összekapcsolt – lombtrágyázás elvégzését

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai