Digitális könyvek
kategóriák

Erdőművelés

Szerző: Dr. Folcz Tóbiás
újdonság
Ár: 2500 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális Kiadvány
 
Az erdésztechnikus szakma erdőművelési ismereteinek tankönyve. Az erdőművelés az erdő létrehozásával (erdősítéssel) és az erdő felnevelésével (erdőneveléssel) foglalkozik egészen addig, amíg az képes lesz maradéktalanul ellátni funkcióit.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 257 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-9675-35-3
Kiadó: Herman Ottó Intézet NKft

Tartalomjegyzék:

1. BEVEZETÉS 
2. AZ ERDŐ ÉS AZ ERDŐMŰVELÉS 
2.1. Az erdő fogalma
2.2. Az erdők felosztása
2.2.1. Az erdők felosztása az emberi beavatkozás mértéke szerint
2.2.2. Az erdők felosztása rendeltetés szerint 
2.3. Az erdőgazdálkodás tevékenységi köre
2.4. Az erdőművelés fogalma és munkafolyamatai
3. MESTERSÉGES ERDŐFELÚJÍTÁS 
3.1. Fafajmegválasztás 
3.2. Terület-előkészítés 
3.2.1. Bozótirtás
3.2.2. Vágástakarítás
3.2.3.Tuskózás 
3.2.4. Rónázás (terepegyengetés)
3.3. Talaj-előkészítés 
3.3.1. Teljes talaj-előkészítés
3.3.2. Részleges talaj-előkészítés 
3.4. Az erdősítési hálózat 
3.5. Erdősítés csemeteültetéssel 
3.6. Erdősítés magvetéssel 
3.7. Erdősítés dugványozással 
3.8. Az erdősítések ápolása 
3.8.1.Talajporhanyítás 
3.8.2. Gyomszabályozás 
3.8.3. Sarjak eltávolítása 
3.9. Az erdősítések védelme 
3.10. Erdősítések pótlása 
3.11. Elegyítés 
3.12. Erdősítési technológiák 
3.13. Az erdősítési terv
3.14. Az erdősítések műszaki átadása 
4. ERDŐTELEPÍTÉS
5. ERDŐSÍTÉS KÜLÖNLEGES TERMŐHELYI VISZONYOK KÖZÖTT 
5.1. Homokterületek erdősítése 
5.1.1. A homokterületek termőhelyi sajátosságai 
5.2. Árterületek erdősítése 
5.2.1. Az árterületek termőhelyi sajátosságai 
5.2.2. Az árterületek erdősítése 
5.3. Lápterületek erdősítése 
5.3.1. A lápterületek termőhelyi sajátosságai 
5.3.2. A lápterületek erdősítése
5.4. Szikesek erdősítése 
5.4.1. Szikesek termőhelyi sajátosságai 
5.4.2. Szikes talajok erdősítése 
5.5. Kopár területek erdősítése 
5.5.1. A kopárok termőhelyi sajátosságai 
5.5.2. Erdősítés kopárokon 
6. VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐK ÉS FÁSÍTÁSOK
6.1. Természetvédelmi erdők
6.2. Talajvédelmi erdők és fásítások
6.3. Vízvédelmi erdők és fásítások
6.4. Árvízvédelmi töltések védelmét szolgáló erdők és fásítások
6.5. Mezővédő erdők és fásítások
6.6. Műtárgyvédelmi erdők és fásítások 
6.6.1. Közutak fásítása
6.6.2. Vasútvonalak fásítása 
6.7. Településvédelmi valamint belterületi erdők és fásítások
6.8. További védelmi rendeltetésű erdők és fásítások 
6.8.1. Vadvédelmi erdők
6.8.2. Tájképvédelmi erdők
6.8.3. Honvédelmi, határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekeket szolgáló erdők 
7. EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS, TURISZTIKAI RENDELTETÉSŰ, VALAMINT OKTATÁS-KUTATÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ ERDŐK 
7.1. Sport, turisztikai és üdülési célú erdők 
7.2. Gyógyerdők 
7.3. Oktatás-kutatás célját szolgáló erdők
8. ERDŐNEVELÉS 
8.1. Az erdőnevelés fogalma 
8.2. A kiválogatás 
8.4. A fák osztályozása a nevelővágások során 
8.5. A nevelővágások 
8.5.1. A felszabadító tisztítás (fiatalos ápolás) 
8.5.2. Az elegyarány-szabályozó tisztítás (sűrűségi tisztítás, tisztítás) 
8.5.5. A növekedés-fokozó gyérítés 
8.5.6.A nyesés 
8.6. A nevelővágások elvégzése 
8.6.1. A nevelővágások technikai módszerei 
8.6.2. A nevelővágások besorolása 
8.6.3. A nevelővágások végrehajtásának gyakorlati módszerei 
8.6.3. A nevelővágások műszaki átvétele 
8.7. A fontosabb célállományok nevelése
8.7.1. Lucosok nevelése 
8.7.2. Erdeifenyvesek nevelése 
8.7.3. Bükkösök nevelése 
8.7.4. Tölgyesek nevelése 
8.7.5. Cseresek nevelése 
8.7.6. Akácosok nevelése 
8.8. Rontott erdők és átalakításuk 
9. ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMMÓDOK ÉS TERMÉSZETES FELÚJÍTÁSOK 
9.1. A szálaló üzemmód (szálalás) 
9.1.1. A szálalás történeti kialakulása 
9.1.2. A szálaló erdő jellemzői
9.1.3. A szálaló erdő előnyei és hátrányai 
9.2. A vágásos üzemmód 
9.2.1. A vágásos üzemmód jellemzői 
9.2.2. A tarvágás 
9.2.3. Mageredetű természetes felújítások 
9.2.3.1. A tarvágásos felújítóvágások 
9.2.3.2. A fokozatos felújítóvágás (ernyős vágás) 
9.2.3.3. A Gayer-féle csoportos felújítás 
9.2.3.4. A Wagner-féle szálaló szegélyvágás 
9.2.3.5. A Roth-féle vonalas szálalás 
9.2.4. A mageredetű természetes felújítások gyakorlati módszerei 
9.2.5. A fontosabb fafajok természetes felújítása 
9.2.5.1. Bükkösök természetes felújítása 
9.2.5.2. Gyertyános tölgyesek természetes felújítása 
9.2.5.3. Cseresek, mészkerülő kocsánytalan tölgyesek és síkvidéki kocsányos tölgyesek természetes felújítása 
9.2.6. Sarjerdő-gazdálkodás 
9.2.6.1. Fontosabb fafajaink sarjadási tulajdonságai
9.2.6.2. Az akác, a fehér és szürke nyár sarjaztatása 
9.2.7. Természetközeli erdőgazdálkodás 
Felhasznált irodalom 

mutass többet mutass kevesebbet