Digitális könyvek
kategóriák

Környezetvédelmi alapismeretek II.

Szerző: Válentiné Bárdos Éva - Konrád Elvira - Fakla Ida - Pataki Zsolt
Ár: 3000 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
Hazánkban a környezet védelme jó pár évtizedes múltra nyúlik vissza. E tankönyv átfogó képet nyújt a környezetvédelem alapvető területeiről, melyek ismerete szükséges ahhoz, hogy átlássuk az összefüggéseket és megértsük, mi miért történik közeli és tágabb környezetünkben.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 413 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-309-112-8
Kiadó: Herman Ottó Intézet NKft

Tartalomjegyzék:

1. A LEVEGŐ, MINT KÖRNYEZETI ELEM (Válentiné Báldos Éva) 
1.1. A légkör szerkezete, a levegő összetétele 
1.2. A levegő fizikai állapothatározói 
1.3. Légszennyezés folyamata, jellemzése, a levegő öntisztulási folyamatai 
1.4. A levegőtisztaság-védelem 
1.4.1. Emisszió szabályozás
1.4.2. Immisszió szabályozás 
1.5. Kapcsolódó számítási feladatok 
2. A VÍZ, MINT KÖRNYEZETI ELEM (Válentiné Báldos Éva) 
2.1. A víz szerepe, a Föld vízkészlete 
2.1.1. A víz hidrológiai és társadalmi körforgása 
2.1.2. Szárazföldi (kontinentális) vizek csoportjai, jellemzése 
2.2. Felszíni vizek 
2.2.1. Állóvizek 
2.2.2. Folyóvizek 
2.3. Felszín alatti vizek formái 
2.4. A vizek minősége 
2.4.1. A víz fizikai tulajdonságai 
2.4.2. A víz kémiai tulajdonságai
2.4.3. Vizek biológiai tulajdonságai
2.5. Vízminősítés, vízhasznosítások minőségi igényei 
2.5.1. Vízhasznosítások minőségi követelményei 
2.6. Vízminősítési rendszerek 
2.6.1. A Víz Keretirányelv (VKI) új, ökológiai alapú minősítés 
2.6.2. Biológiai vízminősítés 
2.6.3. Bakteriológiai vízminősítés 
2.7. Leggyakoribb vízszennyező anyagok és forrásai, hatásuk a vízi ökosztisztémára 
2.8. A leggyakoribb vízszennyező anyagok és hatásuk 
2.8.1. Felszíni vizek szennyezései 
2.8.2. Felszín alatti vizek szennyezései 
2.9. Kapcsolódó gyakorlati feladatok: helyszíni mérések 
2.9.1. Vízmintavétel, vízminták típusai 
2.9.2. A víz hőmérséklete és mérése
2.9.3. A víz organoleptikus jellemzői: a víz szaga, íze, színe 
2.9.4. Az átlátszóság vizsgálata 
2.9.5. pH vizsgálata 
2.9.6. Oldott oxigén-tartalom helyszíni mérése
2.9.7. A természetes vizek vezetőképességének helyszíni mérése
2.9.8. A természetes vizek oldottanyag-tartalmának vizsgálata fotometriás méréssel 
2.9.9. Biológiai vízvizsgálat a terepen BISEL-módszer szerint 
2.10. Kapcsolódó számítási feladatok 
3. A FÖLD, MINT KÖRNYEZETI ELEM (Válentiné Báldos Éva) 
3.1. Talajképző tényezők, a talajképződés folyamata 
3.2. Földtani tényezők 
3.3. Éghajlati tényezők 
3.4. Domborzati tényezők 
3.5. Biológiai tényezők
3.6. A talajok kora 
3.7. Talajképződés folyamata 
3.8. A talajok genetikai osztályozása 
3.8.1. Romtalajok 
3.8.2. Éghajlati hatásra képződött talajok 
3.8.3. Víz hatása alatt képződött talajok 
3.9. A talajban lejátszódó anyag- és energiaátalakítási folyamatok
3.10. A talajok tulajdonságai 
3.10.1. Talajok fizikai tulajdonságai 
3.10.2. Talajok kémiai tulajdonságai 
3.10.3. Talajok biológiai jellemzői 
3.10.4. Talajvédelem 
3.11. Talajszennyezés 
3.12. Kapcsolódó számítási feladatok 
4. TELEPÜLÉSI ALAPISMERETEK (Válentiné Báldos Éva) 
4.1. Település fogalma, típusai 
4.1.1. Települések alaprajzi elrendezése, funkcionális területi egységei
4.2. Urbanizáció és jellemzése
4.3. Infrastruktúra és jellemzése 
4.4. Településeket ellátó közművek 
4.4.1. Vízgazdálkodási közművek 
4.4.2. Energiaellátási közművek 
4.4.3. Távközlési közművek
4.5. Településrendezés eszközei 
4.6. Épített értékek védelme, műemlékvédelem 
5. A ZAJ (Válentiné Báldos Éva) 
5.1. Hangtani alapfogalmak
5.2. A zaj élettani hatásai 
5.3. Zajforrások és jellemzésük 
5.3.1. Közlekedési zajforrások 
5.3.2. Ipari zajforrások 
5.3.3. Szabadidős tevékenység zajforrásai 
5.4. Zajvédelem, zajvédő eszközök 
5.5. Kapcsolódó számítási feladatok 
6. SUGÁRVÉDELEM (Válentiné Báldos Éva) 
6.1. Radioaktivitás alapfogalmai 
6.2. Radioaktív izotópok alkalmazása 
6.2.1. Ipari felhasználás 
6.2.2. Egészségügyi felhasználás
6.3. Sugárvédelmi alapfogalmak 
6.4. Energiatermelés atomerőművekben
6.5. Radioaktív hulladékok
6.6. Kapcsolódó számítási feladatok 
7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (Válentiné Báldos Éva) 
7.1. Hulladék fogalma, csoportosítása, hulladékok környezetkárosító hatásai
7.2. Hulladékgazdálkodás fogalma, célkitűzései, hulladékhierarchia
7.3. Települési hulladék kezelésének folyamata a gyűjtéstől az ártalmatlanításig
7.4. Kapcsolódó számítási feladatok .
8. FÉNYSZENNYEZÉS (Válentiné Báldos Éva)
8.1. A fényszennyezés fogalma, forrásai 
8.2. A fényszennyezés hatásai 
9. MÉRÉSTECHNIKA GYAKORLAT (Konrád Elvira) 
9.1. Földméréstan 
9.1.1. A geodézia szerepe az információgyűjtésben 
9.1.2. Alapfogalmak 
9.1.3. Pontjelölések 
9.1.4.Vízszintes mérések 
9.1.5. Magassági mérések 
9.1.6. Mérési adatok feldolgozása 
9.1.7. Globális helymeghatározó rendszer 
10. ANALITIKA – MÉRÉSTECHNIKA GYAKORLAT (Fakla Ida) 
10.1. A minta 
10.1.1. A minta fogalma 
10.1.2. Mintavétel 
10.1.3. A helyszíni szemle jelentősége 
10.1.4. Minták tartósítása, előkészítése, tárolása 
10.2. Kémiai elemző módszerek 
10.2.1. Kémiai elemzés általános szabályai 
10.2.2. A mérések pontossága és precizitása 
10.2.3. Mérési jegyzőkönyv vezetése 
10.2.4. Mérési eredmények értékelése 
10.2.5. Mérési eredmények számítógépes kiértékelése 
10.3. Klasszikus analitikai módszerek
10.4. Vízminták laboratóriumi vizsgálata 
10.4.1. Térfogatos elemzésen alapuló gyakorlatok 
10.4.1.1. Sav-bázis titrálás 
10.4.1.2. Csapadékos titrálás 
10.4.1.3. Komplexometriás titrálás
10.4.1.4. Redoxi titrálás 
10.4.2. Tömegváltozáson alapuló, gravimetriás mérések 
10.5. Talajminták laboratóriumi vizsgálata 
10.5.1. Talajminta nedvességtartalmának meghatározása 
11. KÖRNYEZETTECHNIKAI ALAPISMERETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI ALAPOK  GYAKORLAT (Pataki Zsolt)
11.1. Fizikai műveletek, eljárások és berendezéseik 
11.1.1. A sűrűségkülönbség elvén alapuló eljárások 
11.1.1.1. Az ülepítés
11.1.1.2. A sűrítés
11.1.1.3. A felúsztatás 
11.1.1.4. A flotáció
11.1.1.5. A por leválasztása 
11.1.2. A méretkülönbség elvén alapuló eljárások 
11.1.2.1. A szűrés elméleti alapjai 
11.1.2.2. A szűrők csoportosítása, felépítése
11.1.2.2.1. A rácsok és típusai
11.1.3. Szűrés, szűrők vizsgálata
11.1.4. Egyéb fizikai eljárások 
11.1.4.1. Az adszorpció 
11.1.4.2.A levegőztetés és berendezéseik 
11.1.4.3. Sztrippelés – gázeltávolítás 
11.1.4.4. Centrifugálás 
11.1.4.5. Extrakció 
11.1.4.6. Hőkezelés
11.1.4.7. Szárítás 
11.1.4.8. Bepárlás 
11.1.4.9. Kondenzáció (füstgáztisztításban) 
11.1.4.10. Membráneljárások 
12. KÉMIAI ELJÁRÁSOK ÉS BERENDEZÉSEIK (Pataki Zsolt) 
12.1. A közömbösítés (semlegesítés) és berendezései
12.2. A csapadékképzéssel járó folyamatok és berendezéseik 
12.2.1. Vízkeménység fogalma, jelentősége, vízkeménységhez kapcsolódó számítások 
12.2.2. Vízlágyítási módok (hőkezelés, ionkicsapás, ioncsere) és berendezései 
12.2.3. Sómentesítés és berendezései 
12.3. Egyéb kémiai eljárások 
12.3.1. Oxidáció, redukció, gyakorlatban alkalmazott oxidáló- és redukáló szerek
12.3.2. Fertőtlenítés és berendezései 
12.3.3. Dehalogénezés jelentősége, módjai és berendezései 
12.3.4. Derítés. A derítés fizikai, kémiai alapjai 
12.3.5. A derítőberendezések (koagulálás, flokkulálás) főbb típusai, kialakításuk 
13. BIOLÓGIAI ELJÁRÁSOK ALAPJAI ÉS BERENDEZÉSEIK (Pataki Zsolt)
13.1. A mikrobiológiai folyamatok jellemzése 
13.1.1. Mikroorganizmusok fajtái, életműködése, anyagcseréje, szaporodási és biokémiai mechanizmusai 
13.1.2. A mikroorganizmusok energianyerésének alapvető folyamatai: fermentáció, aerob és anaerob légzés 
13.1.3. A mikroorganizmusok tápanyagszükséglete 
13.2. Aerob eljárások, biológiai szennyvíztisztítás 
13.2.1. Csepegtetőtestes szennyvíztisztítási eljárás 
13.2.2. Merülőtárcsás szennyvíztisztítási eljárás 
13.2.3. Eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás 
13.3. Anaerob eljárások 
13.3.1. Nitrogéneltávolítás biológiai eljárásai 
13.3.2. Foszforeltávolítás biológiai eljárásai 
13.3.3. Biogáz képződésnél lejátszódó folyamatok: a hidrolízisben, a savak keletkezésében és a metán képződésében szerepet játszó mikroorganizmusok
13.4. Iszaphasznosítás: komposztálás és feltételei 
ÁBRAJEGYZÉK 
TÁBLÁZATJEGYZÉK 
FELHASZNÁLT IRODALOM 

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai