Digitális könyvek
kategóriák

Környezetvédelem II.

Szerző: Berkó Rózsa - Farkas György - Ságiné Hende Adrienn
Ár: 2500 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 319 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-309-114-2
Kiadó: Herman Ottó Intézet NKft

Tartalomjegyzék:

I. KÖRNYEZETI ANALITIKA GYAKORLAT (Ságiné Hende Adrienn) 
1. MUNKA-, TŰZ- ÉS BALESETVÉDELEM 
1.1. Munkahelyek kialakításának általános szabályai
1.2. Tűzvédelem 
1.3. Balesetvédelem 
1.3.1. Gépek, berendezések munkabiztonsága 
1.3.2. Veszélyforrások terepi munkavégzéskor 
1.3.3. Veszélyforrások a laboratóriumokban 
1.3.4. Egyéni és kollektív védőeszközök 
1.3.5. Teendők sérülés, baleset esetén .
2. MINTAVÉTEL
2.1. Általános mintavételi alapelvek 
2.2. Minták kezelése 
2.3. Laboratóriumi elemzési minták készítése 
2.4. GYAKORLATI FELADAT: alajmintavétel, talajkivonatok készítése laboratóriumi vizsgálatokhoz
2.5. Ellenőrző kérdések
3. VÍZANALITIKAI VIZSGÁLATOK
3.1. Vízmintavétel 
3.2. Vízminták kezelése, tartósítása, tárolása 
3.2.1. GYAKORLATI FELADAT: vízminták gyűjtése és előkészítése biológiai vizsgálatra 
3.3. A térfogatos elemzés 
3.3.1. GYAKORLATI FELADAT: Sósav mérőoldat készítése és pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozás szilárd KHCO3-ra) 
3.3.2. Ellenőrző kérdések, feladatok 
3.4. GYAKORLATI FELADAT: vízminták p- és m-lúgosságának meghatározása 
3.5. Az összes, a karbonát- és a nem karbonát keménység meghatározása 
3.5.1. GYAKORLATI FELADAT: vízminta összes keménységének meghatározása komplexometriás titrálással 
3.6. Kalcium- és magnéziumionok meghatározása 
3.6.1. GYAKORLATI FELADAT: vízminta Ca2+-tartalmának meghatározása komplexometriás titrálással 
3.6.2. Magnéziumtartalom meghatározása 
3.7. PROJEKTFELADAT: Kazántápvíz keménységének meghatározása 
3.8. GYAKORLATI FELADAT: Ivóvíz összes vastartalmának meghatározása kolorimetriásan 
3.9. GYAKORLATI FELADAT: Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának meghatározása jodometriás módszerrel 
3.10. GYAKORLATI FELADAT: vízminta permanganátos kémiai oxigénigényének (KOIps) meghatározása 
4. TALAVIZSGÁLATOK 
4.1. Talajkivonat hidrolitos és kicserélődési aciditásának meghatározása 
4.1.1. GYAKORLATI FELADAT: Talajkivonat hidrolitos aciditásának meghatározása 
4.1.2. GYAKORLATI FELADAT: A talaj kicserélődési aciditásának meghatározása 
4.2. GYAKORLATI FELADAT: vizes talajkivonat kloridiontartalmának meghatározása csapadékos titrálással 
4.3. GYAKORLATI FELADAT: Talajkivonat keménységének, magnéziumion- és kalciumion-tartalmának meghatározása 
4.4. GYAKORLATI FELADAT: Talajvíz szulfáttartalmának meghatározása titrimetriásan 
4.5. Ellenőrző kérdések 
5. LEVEGŐVIZSGÁLATOK
5.1. Mintavétel 
5.1.1. Immissziómérés
5.1.2. Emisszió meghatározása 
5.2. Klasszikus analitikai módszerek a levegőminőség vizsgálatában
5.2.1. GYAKORLATI FELADAT: Ülepedő por meghatározása gravimetriásan 
5.2.2. GYAKORLATI FELADAT: Szálló por meghatározása gravimetriásan 
5.2.3. GYAKORLATI FELADAT: vízben elnyeletett kén-dioxid meghatározása permanganometriásan 
5.2.4. GYAKORLATI FELADAT: A levegő N-tartalmú légszennyezőinek – NH3, NOx – meghatározása titrimetriásan  
5.2.5. GYAKORLATI FELADAT: levegő szén-dioxid tartalmának meghatározása 
5.2.6. GYAKORLATI FELADAT: A levegő ózontartalmának meghatározása jodometriásan 
5.3. Ellenőrző kérdések 
6. HELYSZÍNI TANULMÁNYOK
6.1. Akkreditált laboratóriumok munkájának tanulmányozása 
6.1.1. Talajvédelmi laboratóriumok 
6.1.2. Komplex laborkaland 
6.2. Vízművek, szennyvíztisztító telepek tanulmányozása 
6.2.1. Vízművek 
6.2.2. A szennyvíztisztítás technológiája 
6.3. Hulladékgazdálkodási létesítmények tanulmányozása 
6.3.1. Hulladékkezelő-, hulladékválogató létesítmények
6.3.2. Hulladékudvarok 
6.3.4. Hulladéklerakók 
6.4. Monitoring rendszerek megfigyelése 
6.4.1. Talaj monitoring – A Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer 
6.4.2. Felszíni, felszín alatti vizek monitoringja 
6.4.3. Levegő monitoring 
II. Műszeres analItIka gyakorlat (Berkó Rózsa)
1. BEVEZETÉS
2. MÉRÉS DOKUMENTÁLÁSA, MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV KÉSZÍTÉSE
3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS MEGBÍZHATÓSÁGUK
3.1. Valódi és várható érték 
3.2. Mérési hibák 
3.2.1. Rendszeres hibák 
3.2.2. Véletlen hiba 
3.3. Precizitás, pontosság
3.4. A szórás 
3.5. Mérési eredmény megadása 
3.6. Kalibráció 
3.6.1. Kalibrációs görbe 
3.6.2. Addíciós módszer 
3.6.3. Belső standard 
3.7. Ellenőrző feladatok
4. MÉRÉSI ADATOK GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁSA ÉS KIÉRTÉKELÉSE
4.1. A grafikonkészítés alapelvei 
4.2. A mérési adatok grafikus kiértékelése 
4.3. Kalibrációs görbék és használatuk 
5. A NYOMANALITIKAI CÉLÚ MINTAVÉTEL ÉS MINTA ELŐKÉSZÍTÉS
5.1. Mintavétel és mintatartósítás 
5.2. Mintaelőkészítés 
6. ELEKTROANALITIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
6.1. Potenciometria 
6.1.1. Potenciometriás elektródok 
6.1.2. Potenciometriás módszerek
6.1.2.1. Direkt potenciometria 
6.1.2.2. Indirekt potenciometria (potenciometriás titrálások, titrálási görbék) 
6.1.2.3. Potenciometriás titrálások végpontjának meghatározása
6.2. Potenciometriás gyakorlati faladatok 
6.2.1. Direkt potenciometriás gyakorlati feladatok 
6.2.1.1. Talaj és hulladékkivonatok, csurgalékvíz pH-mérése 
6.2.1.2. Mérés ionszelektív elektróddal pCl mérés desztillált vizes hulladékkivonatból standard addíciós módszerrel 
6.2.1.3. KI koncentrációjának meghatározása ionszelektív elektróddal kis koncentráció tartományban 
6.2.2. Indirekt potenciometria - potenciometriás titrálások 
6.2.2.1. Sav-bázis titrálás: különböző erősségű savak meghatározása egymás jelenlétében potenciometriás titrálással 
6.2.2.2. Foszforsav tartalom meghatározása sav-bázis titrálással, potenciometrikus végpontjelzéssel 
6.2.2.3. Vas(II) ionok meghatározása potenciometriás titrálással
6.3. Konduktometria
6.3.1. Fajlagos vezetés 
6.3.2. Elektrolitok típusai 
6.3.3. Konduktometriás módszerek 
6.3.3.1. Közvetlen konduktometria 
6.3.3.2. Közvetett konduktometria (konduktometriás titrálás) 
6.4. Összefoglaló, ellenőrző kérdések 
6.5. Konduktometriás gyakorlati feladatok 
6.5.1. Direkt konduktometriás gyakorlati faladatok 
6.5.1.1. Vízminták tisztaságának ellenőrzése, NaCl oldat oldott sótartalmának meghatározása 
6.5.1.2. Szanilitás, összes ion tartalom, összes oldott anyag meghatározása elektromos vezetés (vezetőképesség) mérésével 
6.5.2. Indirekt konduktometria – konduktometriás titrálás 
6.5.2.1. Sósav meghatározása konduktometriás titrálással 
6.5.2.2. Kénsav tartalom meghatározása NaOH mérőoldattal, konduktometriásan 
6.5.2.3. Ammónium-klorid meghatározása kiszorításos titrálással 
6.5.2.4. Kloridionok meghatározása konduktometriás titrálással 
6.5.2.5. Szulfát tartalom meghatározása konduktometriás csapadékos titrálással 
6.6. Hitelesítő görbék számítógépes szerkesztése és kiértékelése, grafikonszerkesztés Excel program segítségével elektoanalitikai eljárásoknál 
6.7. Összefoglaló kérdések, feladatok 
7. OPTIKAI MÉRÉSI MÓDSZEREK 
7.1. Optikai mérések elméleti alapjai 
7.1.1. A fény fogalma, jellemzői 
7.1.2. Az anyag és elektromágneses sugárzás kölcsönhatása 
7.2. Refraktometria 
7.2.1. Az Abbe-féle refraktométer 
7.3. Polarimetria 
7.3.1. A fény tulajdonságai
7.3.2. Módszer elve 
7.3.3. Polariméter felépítése 
7.4. Spektrofotometria 
7.4.1. Fényabszorpciós elemzési módszerek elve 
7.4.1.1. Fényelnyelés törvényei 
7.4.1.3. Fotométerek, spektrofotométerek felépítése 
7.4.1.2. A mérés hullámhossza 
7.5. Összefoglaló, ellenőrző kérdések 
7.6. Optikai módszerek gyakorlati feladatai
7.6.1. Cukortartalom (szacharóz) meghatározása lippich-féle (félárnyék) polariméterrel 
7.6.2. Cukortartalom meghatározása refraktometriás módszerrel 
7.6.3. Oldott anyagtartalom meghatározás Abbe-féle refraktométerrel 
7.6.4. Hitelesítő görbék számítógépes szerkesztése és kiértékelése, grafikon szerkesztés Excel program segítségével optikai módszerekhez 
7.6.5. Szalicilsav-tartalom meghatározása fotometriás módszerrel 
7.6.6. Vízben oldódó színezék abszorpciós maximumának és összetételének meghatározása spektrofotometriás módszerrel 
7.6.7. Vas meghatározása tiocianátos, spektrofotometriás módszerrel 
7.6.8. Nitrition meghatározása spektrofotometriás módszerrel 
7.6.9. Szulfátion meghatározása spektrofotometriás módszerrel 
7.6.10. Kémiai oxigénigény meghatározása fotometriásan 
7.6.11. Toxikus anyagok meghatározása környezeti mintákban uv és vIS tartományban 
7.6.11.1. Cr3+ és Cr6+ iontartalom meghatározása fotometriásan
7.6.11.2. Cu2+ ionok meghatározása fotometriásan.
7.6.11.3. Fe2+ ionok meghatározása spektrofotometriásan 
7.6.11.4. Mn2+ ion meghatározása 
III. GÉPÉSZET GYAKORLAT (Farkas György) 
1. GÉPELEMEK 
1.1. Mechanikus rendszerek, elemek 
1.1.1. Egyszerű gépek és használatuk a mindennapos gyakorlatban 
1.1.2. Kötőelemek 
1.1.3. Tengelyek, tengelykötések
1.1.4. Csapágyak 
1.1.5. Hajtások, közlőművek 
1.1.6. Csövek, csőszerelvények 
1.1.7. Ellenőrző kérdések 
1.2. Meghajtások 
1.2.1. Elektromos hajtások működése, jellemzői 
1.2.2. Belsőégésű (két- és négyütemű, dízel) motorok működése, jellemzői 
1.2.3. Pneumatikus és hidraulikus rendszerek működése, jellemzői 
1.2.4. Ellenőrző kérdések 
1.3. Automatizálás fogalma, elvei
1.3.1. Automatizálás módja, feltétele 
1.3.2. Automatizálás szintjei 
1.3.3. Ellenőrző kérdések
2. GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK
2.1. Irányítás, vezérlés 
2.1.1. Villamos irányítás 
2.1.2. Pneumatikus irányítás 
2.1.3. Hidraulikus irányítás 
2.1.4. Távvezérlés 
2.1.5. Ellenőrző kérdések 
2.2. Vízgépészeti berendezések 
2.2.1. Áramlástechnikai alapfogalmak
2.2.2. Szivattyúk típusai, működése 
2.2.3. Tartályok, adagolók, segédberendezések
2.2.4. Ellenőrző kérdések
2.3. Zöldfelület fenntartás és gépei 
2.3.1. Füves terület fenntartása és gépei 
2.3.2. Fás szárú növényzet fenntartása és gépei
2.3.3. Ellenőrző kérdések 
2.4. Burkolt felületek tisztántartása – köztisztasági gépek
2.4.1. Pormentesítés és gépei 
2.4.2. Síkosságmentesítés és gépei
2.4.3. Ellenőrző kérdések 
3. VÍZGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA
3.1. Vízgépek üzembe helyezése 
3.1.1. Üzembe helyezés előtti ellenőrzések 
3.1.2. Gép, gépcsoport indítása 
3.1.3. Ellenőrző kérdések
3.2. Üzembe helyezett gép ellenőrzése 
3.2.1. Üzemi paraméterek ellenőrzése 
3.2.2. Üzemelési mód ellenőrzése 
3.2.3. Ellenőrző kérdések 
3.3. Gépek, berendezések leállítása, karbantartása 
3.3.1. Leállítás üzemzavar esetén 
3.3.2. Leállítás normál üzemmódban 
3.3.3. Kötelező és időszakos karbantartás
3.3.4. Ellenőrző kérdések
4. TELEPÜLÉSI, ÜZEMI TERÜLETFENNTARTÁS GÉPEINEK ÜZEMELETÉSE
4.1. Füves területek fenntartási gépei 
4.1.1. Kézi szerszámok használata és ellenőrzése 
4.1.2. Önjáró berendezések használata és ellenőrzése
4.1.3. Önjáró öntözőgépek és permetező gépek
4.2. Fás szárú növényzet fenntartási gépei
4.2.1. Cserjék, bokrok fenntartó gépeinek használata és ellenőrzése 
4.2.2. Fák fenntartó gépeinek használata és ellenőrzése 
4.3. Lombgyűjtő, aprító gépek használata és ellenőrzése 
4.4. Burkolt felületek fenntartása: köztisztasági gépek használata és ellenőrzése 
4.4.1. Pormentesítő gépek 
4.4.2. Síkosság-mentesítő gépek használata és ellenőrzése 
4.5. Ellenőrző kérdések 
5. GÉPELEMEK ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKA A GYAKORLATBAN 
5.1. Villamos berendezések mérése 
5.1.1. Villamos mérőeszközök ismertetése, mérések 
5.1.2. Villamos motorral hajtott szivattyú paramétereinek mérése 
5.1.3. Ellenőrző kérdések 
5.2. Ábrázolási módok gyakorlati alkalmazása
5.2.1. Alapvető kapcsolások kiépítése 
5.2.2. Gyakorlati megoldások rajzainak elkészítése, elemzése 
5.2.3. Ellenőrző kérések 
5.3. Villamos irányítástechnika alapelemei 
5.3.1. Ellenőrző kérdések 
5.4. Belsőégésű motorok ellenőrzése. Hibakeresés, -elhárítás 
5.4.1. Mechanikai rendszer ellenőrzése; hibakeresés, -elhárítás 
5.4.2. Villamos rendszer ellenőrzése; hibakeresés, hibaelhárítás 
5.4.3. Ellenőrző kérdések 
FOGALOMTÁR
IRODALOMJEGYZÉK
ÁBRAJEGYZÉK 
TÁBLÁZATJEGYZÉK 

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai