Könyvek
kategóriák

Forgótőke-gazdálkodás

Szerző: Pupos Tibor
Ár: 4600 Ft Kiadói ár: 3680 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A könyv ismeretanyagának középpontjában a forgótőke és elemeinek
új megközelítésben való értelmezése áll. A kapcsolódó kérdések tárgyalása
rendszerszemléletű megközelítésben, a vállalati gazdálkodás, a vállalat és környezete
rendszerébe ágyazva történik, a vállalati stratégiai integrált felfogásban
való értelmezésének keretei között. Egyes kérdések tárgyalásánál – amelyeket
az új értelmezések nem módosítanak – csak utalás történik a szakirodalomban
fellelhetô módszerekre, tervezési algoritmusokra.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 271 oldal
ISBN/ISSN: 9789639935822
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Elôszó
1. A termelés mint rendszer és színterei
1.1. A termelési (értékteremtô) folyamat mint rendszer
1.2. A vállalat mint gazdasági rendszer
2. A forgótôke-gazdálkodás elméleti háttere, a tisztánlátás fontossága 19
2.1. A kapcsolódó fogalmak és kategóriák diagnózisa
2.2. Az ok-okozati összefüggések elméleti háttere
2.2.1. A termelési (értékteremtô) folyamat mint a forgóeszközök
körforgása
2.2.2. A gazdasági hatások és értelmezésük
2.2.3. A gazdasági hatások pénzügyi vetülete
2.2.4. A termelési (értékteremtô) folyamatok kölcsönhatásai,
vállalati szintû összefüggések
2.3. A kapcsolódó pénzügyi döntések és a finanszírozási stratégiák
2.3.1. Az idôbeliség elve mint a finanszírozás elméleti alapja
2.3.2. A pénzügyi döntések csoportosítása
2.3.3. A finanszírozási stratégiák és sajátosságaik
2.3.4. A folyamatos mûködés finanszírozási kérdései
2.3.5. A forrásigény és a forrásstruktúra: a vállalat pénzügyi
stratégiája
2.4. A forgótôke-gazdálkodás mint diszciplína
3. A forgóeszközökkel való gazdálkodás jelentôsége
3.1. A forgóeszközök mint forgótôkeelemek
3.2. A forgóeszközökkel való gazdálkodás fôbb összefüggései
3.3. A készletek mint forgótôkeelemek; a velük való gazdálkodás fôbb
összefüggései
3.3.1. A készletezés folyamata, kiemelt készletszintek
3.3.2. A készletezési politikák elméleti alapjai
3.3.3. Készletgazdálkodási modellek
3.3.4. Integrált rendszerek és termelési filozófiák
3.3.4.1. A vállalat logisztikai rendszere
3.3.4.2. A „Just in Time” fôbb sajátosságai
3.4. Gazdálkodás a vevôkkel
3.5. Gazdálkodás a pénzeszközökkel
3.5.1. Gazdálkodás a szabad pénzeszközökkel
3.5.2. A pénzállomány optimalizálása, a biztonsági pénzkészlet
4. A termelési folyamatok differenciáltsága, outputjai, fôbb sajátosságai 108
4.1. A differenciáltságot okozó fontosabb tényezôk és fôbb gazdasági
hatásaik
4.2. Az iparszerû termelés és fôbb sajátosságai
4.3. A szolgáltatás és fôbb sajátosságai
4.3.1. A szolgáltatások csoportosítása
4.3.2. A szolgáltatások árujellege
4.3.3. A szolgáltatástermék folyamatjellege
4.4. A mezôgazdasági termelés sajátosságai
4.4.1. A zárt ciklusú termelési folyamatok gazdasági vetületei
4.4.2. A nyílt ciklusú termelési folyamatok gazdasági vetületei
4.5. Termelési sajátosságok a számok tükrében
4.5.1. A vagyon struktúrája
4.5.2. A készletek struktúrája
4.5.3. A követelésállomány struktúrája
4.5.4. A pénzeszközök állományának alakulása
4.5.5. Az idényszerûen jelentkezô forgóeszközök, a forgótôke és
a nettó forgótôke
5. A tervezés célja és rendszere; készítésének folyamata, tartalmi
elemei
5.1. A tervezés célja és rendszere
5.2. Az üzleti terv helye a tervezés rendszerében
5.3. A tervezés fontos és tisztázandó kérdései
5.3.1. Aggregált tervezés vagy a terv aggregáltsági foka
5.3.2. A kapacitás és az erôforrás újszerû értelmezése
5.4. Az üzleti tevékenység tervezése, a tervkészítés folyamata,
módszerek és algoritmusok
5.4.1. Az értékesítési terv készítése és tartalma
5.4.2. A termelési terv készítése és tartalma
5.4.3. Az erôforrások tervezése
5.4.3.1. A kapacitással rendelkezô tárgyieszköz-szükséglet
tervezése
5.4.3.2. Az emberi erôforrások (munkaerô-szükséglet)
tervezése
5.4.3.3. Az anyagszükséglet tervezése
5.4.3.4. A forgótôkeelemek tervezése
5.4.4. A pénzügyi terv készítése
5.4.4.1. Az eredmény tervezése
5.4.4.2. A pénzforgalmi terv
5.4.4.3. A vagyonmérleg tételeinek tervezése
5.4.4.4. A cash flow tervezése
6. A kapcsolódó pénzügyi elemzés és mutatószámai
6.1. Likviditási ráták
6.2. Profitabilitási ráták
6.3. Adósság- és hitelképességi ráták
6.4. Hatékonysági ráták
7. A Modell Kft. üzleti tevékenységének tervezése
7.1. A Modell Kft.-re vonatkozó fôbb információk
7.2. Erôforrás- és forrásstruktúra; az induló vagyonmérleg tervezése
7.3. Az értékesítési és a termelési terv, valamint erôforrástételeinek
tervezése
7.3.1. A kritikus készletszintek tervezése
7.3.2. A készlettartási ráta értéke és az EOQ
7.4. A Modell Kft. pénzügyi terve
7.4.1. Az eredmény tervezése
7.4.2. A mûködés pénzáramai és a pénzforgalmi terv
7.4.3. A mérleg, a cash flow terv és a kapcsolódó pénzügyi
mutatók
Utószó
Forrásmunkák jegyzéke

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

3. A forgóeszközökkel való gazdálkodás
jelentôsége
3.1. A forgóeszközök mint forgótôkeelemek
A vállalatba beáramló inputokat (erôforrásokat) – ahogy ezt az elôzôekben láttuk
– abból a szempontból, hogy a termelés folyamatában milyen szerepet töltenek
be, két nagy csoportra oszthatjuk: (1.) a befektetett eszközökre és (2.) a
forgóeszközökre. A forgóeszközök a vállalat azon eszközei, amelyek a vállalkozási
tevékenységben (a termelési folyamatban) egy évnél rövidebb ideig
(nem tartósan), eredeti megjelenési formájukat elvesztve vagy megtartva azt,
vesznek részt. A termelési folyamat során értékük teljes egészében átmegy az új
termék értékébe.
A forgóeszközök csoportosítása több szempont alapján történhet. A kapcsolódó
kérdések elemzése céljából a forgóeszközök csoportosítását a következô
szempontok alapján végezzük el:
– a forgóeszköz termelésben betöltött szerepe, illetve
– a forgóeszköz megjelenési formája szerint.
A forgóeszközök termelésben betöltött szerepe alapján történô csoportosítás
– ahogy ezt az elôzôekben láttuk – képezi alapját a forgótôke és elemei értelmezésének,
azaz a forgótôke és az idényszerûen jelentkezô forgóeszközök definiálásának.
Az elméleti összefüggések tárgyalása kapcsán azonban nem foglalkoztunk
azzal, hogy a gyakorlati gazdálkodás során a forgóeszközök milyen megjelenési
formája fordul elô, hogy ezek a forgótôke vagy az idényszerûen jelentkezô
forgóeszközökhöz sorolhatók, hogy a hatályos számviteli törvény elôírásai,
hogy értelmezik az egyes forgóeszközféleségeket.
A forgóeszköz megjelenési formája alapján történô csoportosítás azonos a
Számviteli törvényben elôírtakkal. Ennek megfelelôen a vagyoni mérlegben
a következô csoportosítás szerepel:
1. Készletek
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
Növendék, hízó és egyéb állatok
Áruk
Készletre adott elôlegek
Késztermékek
2. Követelések
3. Értékpapírok
4. Pénzeszközök

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai