Könyvek
kategóriák

A precíziós növénytermelés közgazdasági összefüggései

Szerző: Takácsné György Katalin
Ár: 5900 Ft Kiadói ár: 4720 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

A könyv a fenntarthatóság ökonómiai
aspektusából kiindulva vizsgálja – a technológiai válaszok közül a precíziós
gazdálkodásra fókuszálva – a növénytermelés agrokémiai vonatkozásait a XXI. század
elején. A változó világban minden olyan gazdálkodási módnak helye és szerepe
van, amely elôsegíti az imént vázolt követelményeknek való megfelelést, és hozzájárul,
elôsegíti a helyes egyéni – termelôi – döntések meghozatalát. A precíziós növénytermelés
megfelel, illetve megfeleltethetô a fenntarthatóság követelményrendszerének.
A könyv felépítése és tartalma igazodik a felvázolt komplex kérdéskörhöz, foglalkozik
a fenntarthatóság kérdésével a növénytermelésben, rendszerezi a kemikáliacsökkentési
alternatívák gazdasági hatásának mérésére szolgáló módszereket – elsôdlegesen
üzemgazdasági szempontból –, részletesen értékeli a precíziós növénytermelés
közgazdasági értelemben vett alkalmazhatóságát, valamint kísérletet tesz
annak a mérésére, hogy a kemikáliák felhasználásának milyen mértékû csökkentése
lenne elérhetô a technológia minél szélesebb körû elterjesztésével.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 241 oldal
ISBN/ISSN: 9789639935761
Méret: A5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Köszönetnyilvánítás
1. Bevezetés
2. A precíziós növénytermelés és a fenntarthatóság összefüggései
2.1. A fenntarthatóság értelmezése a növénytermelésben
2.2. A környezetterhelés-csökkentés és a gazdaságos növénytermelés
összefüggése
2.3. A növénytermelésben felhasznált kemikália csökkentésének
lehetséges alternatívái; a termesztési technológiák, a rövid és
a hosszú távú célok összefüggései
3. A precíziós növénytermelés helye és helyzete a gyakorlatban
3.1. A precíziós növénytermelés gyakorlata és jelentôsége
3.2. Miért és miben jelent innovációt a mezôgazdaságban
a precíziós növénytermelés?
3.3. A precíziós növénytermelés gyakorlati megjelenése, tapasztalatai
Magyarországon
4. Miért van szükség a kemikáliahasználat és kemikáliacsökkentés
költség-haszon elemzésére?
4.1. Gazdasági hatások mérése
4.2. Növényvédelmi gazdasági döntések modellezése
4.3. GYOMINFO – internet alapú, számítógépes gyomszabályozási
tanácsadórendszer
5. A birtokstruktúra és a földhasználat alakulása Magyarországon
6. Méretgazdaságossági összefüggések, méretbefolyásoló tényezôk
7. Precíziós növénytermelés, üzemi méret (életképesség),
termelési szerkezet
7.1. Életképes fedezeti méret
7.2. A precíziós technológia okozta változások az optimális
termelésszerkezetben
Függelék
8. A precíziós növénytermelés gazdaságilag indokolt tartománya
8.1. A precíziós növénytermelés méret, tartomány, termelésszerkezet
szerinti vizsgálata
8.2. A precíziós növénytermelés közgazdasági értelmezése
kukorica esetében
Függelék
9. A precíziós növénytermelés szerepe a kemikáliafelhasználás
csökkentésében és racionalizálásában nemzetgazdasági szinten
9.1. A precíziós gazdálkodás kockázatának jellemzése
9.2. A precíziós növénytermelés szerepe a kemikáliafelhasználás
csökkentésében, racionalizálásában
10. Összegzés
11. Források
12. Mellékletek

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

A precíziós gazdálkodás eszközrendszere
A precíziós gazdálkodás mûszaki feltételrendszere a korszerû mezôgazdasági gépek
kiegészítésével, illetve továbbfejlesztésével alakítható ki. A korszerû erô- és munkagépeket
alkalmassá kell tenni egyrészt a megfelelô információk rögzítésére, továbbítására,
másrészt az információk alapján született döntések automatikus megvalósítására.
A precíziós növénytermelés akkor valósul meg teljes spektrumában, ha a következô
elemek mindegyike kiépül:
• a mûholdas navigációval támogatott talajmintavételre alapozott talajvizsgálat;
• a differenciált tápanyag-visszapótlás (változtatható mértékû) tápanyag-ellátottsági
térkép vagy N-szenzor segítségével;
• hozamtérképek készítése (ami egyrészt a korábbi idôszak eredményeit segít
meghatározni, másrészt pedig alapja lesz a következô idôszakok hozamszint-optimalizálásra
történô tápanyag-ellátás tervezésének);
• precíziós vetés;
• a differenciált növényvédelem (a növényvédô szer mennyiségének változtatása
a gyomborítottsági és/illetve más kártevô, károkozó szervezet elôfordulási térképe
alapján vagy szenzorok (pl. infrakamera, levélanalizátor stb.) segítségével.
A precíziós növénytermeléshez szükséges teljes géprendszernek a 8. táblázatban
jelzett alapelemeket szükséges magába foglalnia.
A rendszer üzemen belüli kiépítése több lépcsôben történhet. A gyakorlati tapasztalatok
azt mutatják, hogy elsô lépésként célszerû a differenciált tápanyag-kijuttatás
rendszerét kialakítani. Ehhez szükséges a differenciált mûtrágyaszóró beszerzése.
Egyes növények (elsôsorban búza) esetén a N-szenzor (5,5 M Ft) beruházása, a traktor
felszerelése GPS-vevôvel (referenciaszignállal), mely pontosságtól függôen eltérô
költséget jelent, válik szükségessé. Maga a differenciált mûtrágyaszóró önálló
egység, és nem kell hozzá N-szenzor. A N-szenzor alkalmazása kizárólag olyan növények
esetén bír jelentôséggel, amelyeknél fejtrágyázásra kerül sor, és a növény
nitrogénellátottságából indulnak ki a dózisok meghatározásánál. A tervezett VRA
(Variable Rate Application) tápanyag-utánpótlásnál ezzel ellentétben a talajadatok
alapján (talajkémiai vizsgálatok), valamint a megelôzô gazdálkodási év hozamadatai
alapján számítható a kijuttatandó mennyiség. A mûtrágyaszóró rendszer költsége
2–3 M Ft, de ez a nagyságrend függ attól is, hogy a többi rendszerelem már bent
van-e a traktorban, mert az olcsóbbá teheti a kiépítést.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai