Könyvek
kategóriák

Alternatív növények korszerű termesztése

Szerző: Dr. Radics László – Dr. Pusztai Péter
Ár: 4900 Ft Kiadói ár: 3920 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Az EU-csatlakozás után alapvetô változások történtek mezôgazdasági termelésünkben,
beleértve a növénytermesztést is. Régi, jól pénzelô termesztett növények
tûntek el, és kis jelentôségû növények kaptak meghatározó, illetve ún.
nagy növények új szerepet.
Ennek a változásnak, valamint az agrotechnika eredményeinek nyomon követéséhez
nyújt segítséget Alternatív növények korszerû termesztése címû öszszeállításunk.
Könyvünk igyekszik azt a megváltozott szemléletet közvetíteni
az olvasó felé, amelyet a környezetbarát, fenntartható szemlélet megkövetel.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 294 oldal
ISBN/ISSN: 9789639935747
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Bevezetés
Tönköly (Triticum spelta)
(Triticum aestivum L. em. Thell. ssp. spelta /L./ Thell.)
Rendszertani besorolás, tudományos név
Termesztéstörténet, felhasználás
Növénytani leírás
Beltartalmi mutatók
Fajták
Agrotechnika
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Betakarítás, tárolás, feldolgozás
Csicseriborsó (Cicer arietinum L.)
Termesztéstörténet, felhasználás
Növénytani leírás
Beltartalmi mutatók
Fajták
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkésztés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Betakarítás
Vetômagtermesztés
Sörárpa (Hordeum vulgare)
Termesztéstörténet
Legfontosabb életfolyamatok
Éghajlatigény
Fajtakövetelmények
Fajták
Elôvetemény-igény
Tápanyagellátás
Talaj-elôkészítés
Vetés
Ápolás
Betakarítás
Tritikále
Elnevezés
Termesztéstörténet
Növénytani leírás
Magyarországi köztermesztés
A termesztés biológiai alapja
Vetômagtermesztés
Termesztéstechnológia
Éghajlat- és talajigény
Elôvetemény-igény
Vetésidô, vetômagmennyiség
Tápanyagellátás
Ápolás
Termés, betakarítás
Tárolás
Biotermesztés
Len (Linum usitatissimum)
Termesztéstörténet
Növénytani leírás
Fajták, fajtakérdések
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás, gyomszabályozás
Betakarítás
Baltacím (Onobrychis viciifolia Scop.)
Termesztéstörténet
Növénytani leírás
Takarmányérték
Fajták, fajtakérdések
Termesztett fajták
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás, mûtrágyázás
Telepítés, vetés
Növényápolás, gyomszabályozás
Betakarítás
Vetômagtermesztés
Bíborhere (Trifolium incarnatum L.)
Termesztéstörténet
Növénytani leírás
Fajták, fajtakérdések
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Öntözés
Betakarítás
Legeltetés
Zöldtrágya
Talajtakarás
Bükköny (Vicia sativa, V. villosa, V. pannonica)
1. Tavaszi (takarmány) bükköny
Növénytani jellemzôi
Fajtakérdés
Éghajlat- és talaigény
Vetésforgó
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés-elôkészítés
Vetés
Növényápolás
Betakarítás
Használata keverékben
Betakarítás
2. Szöszös bükköny
Növénytani leírás
Fajtakérdés
Éghajlat- és talajigény
Vetésforgó
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Használata keverékekben
Betakarítás
3. Pannon bükköny
Növénytani leírás
Fajtakérdés
Éghajlat- és talajigény
Vetésforgó
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Használata keverékekben
Betakarítás
4. A bükkönyfajok növényvédelme
Köles (Panicum miliaceum L.)
Növénytani leírás
Fajták
Talajigény
Vetésforgó
Talaj-elôkészítés
Tápanyagfelvétel
Vetésápolás
Betakarítás, termés
Lencse (Lens culinaris)
Elnevezés
Termesztéstörténet
Növénytani leírás
Fajták, fajtakérdések
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Gyomszabályozás
Betegségek
Betakarítás
Tárolás
Vetômagtermesztés
Repce (Brassica napus var. oleifera)
Termesztéstörténet, felhasználás
Növénytani leírás
Fajták
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Növényápolás
Ipari feldolgozás
Kender (Cannabis sativa L.)
Termesztéstörténete
Felhasználás
Növénytani leírás
Fajták
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Kórokozók, betegségek
Károsítók
Betakarítás, tárolás
Minôsítés, minôség
Vetômagtermesztés
Szója (Glycine max (L.) Merrill)
Elnevezés
Származás
Termesztéstörténet
Termesztés
Felhasználás
Növénytani leírás
Növekedés, fejlôdés
Talajigény
Éghajlat-igény
Elôvetemény-igény, vetésforgó
Fajtahasználat
Talajmûvelés
Trágyázás
Oltás
Vetés
Tavaszi állapotminôsítés
Növényvédelem
Betegségek, kórokozók, kártevôk, stressz
Növényápolás
Betakarítás
Tárolás
Feldolgozás
Vetômagtermesztés
Étkezésiszója-termesztés
Tarlórépa (Brassica rapa L. convar. rapa)
Rendszertani besorolás, tudományos név
Növénytani leírás
Fajta
Talajigény
Éghajlatigény
Elôvetemény-igény
Talaj-elôkészítés
Tápanyagellátás
Vetés
Ápolás
Betakarítás, tárolás
Irodalom
11

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

A tönköly termesztése hazánkban nem ismeretlen, még ha nem is tekint vissza
olyan nagy múltra, mint Nyugat-Európában. Az elmúlt 100 évben azonban e
növényfaj fajtái hazánkban csaknem teljesen kiszorultak a köztermesztésbôl,
és legfeljebb csak génbanki mintaként maradtak fenn. Ezért a tönkölybúza termesztéstechnológiájának
komplex kialakítása csak az elmúlt évtizedben kezdett
nagyobb lendületet kapni, jobbára az ökológiai gazdálkodásban betöltött
nagyobb szerepe miatt. A mai technológia a hazai és a környezô országok irodalmában
fellelhetô forrásokon alapul, amit jobbára az 1900-as évek elejének
mezôgazdasági színvonalára és gépesítettségi helyzetére dolgoztak ki. A nemzetközi
források ugyan bôvebben tartalmaznak friss közleményeket, mint a
hazaiak, de ezek közvetlen átvétele az eltérô adottságok és a fajták változása
miatt gyakran nem lehetséges. Az átvett technológia akármennyire is komplex
és hosszú tudományos vizsgálatsoron alapul, annak hazai végrehajtása és elterjesztése
során a helyi viszonyokhoz kell alkalmazkodni. Magyarország termôhelyi
adottságainak sokrétûsége is indokolja a gondos elemzést, a hazai
vizsgálatok elvégzésének szükségességét. A termesztés alapja továbbá, hogy a
termelô tudja, mit akar elérni. Eltérô szempontként kell kezelni a vetômag-, az
árunövény-, illetve a takarmánytermelést. Az árutermesztés két iránya, a bio-,
illetve a konvencionális (hagyományos) termesztés is eltérô feltételrendszert
követel meg. Elsôsorban a termelôk körében tartja magát az a nézet, hogy a
tönköly termesztése minden termôhelyen jól megvalósítható és jól jövedelmezô,
különösebben gondos termesztési technikától függetlenül. Számos kedvezôtlen
tapasztalat mutat rá azonban arra, hogy a tönköly is csak akkor képes
megfelelô termésszintet és jó minôséget elérni, ha a környezeti feltételek és az
agrotechnika megfelelô, s ha alkalmazkodik a növény igényeihez és termesztési
célhoz az adott körzetben.
Megfelelô minôségû és mennyiségû termést csak akkor tud elérni a termelô,
ha a biológiai alapokra (fajta), az ökológiai és az agrotechnikai tényezôkre
egyaránt kellô gondot fordít. Az EU-csatlakozást követôen bôvült a termeszthetô
fajták száma, azonban a helyes választáskor mindig figyelembe kell venni
azt, hogy Magyarországon vizsgált és minôsített fajták esetében van csak
garancia arra, hogy a mi környezeti feltételeink között is megállják helyüket.
Egy németországi vagy svájci, vagy akár osztrák fajta választása esetében hiába
hozzuk be vele a hozzá fejlesztett technológiát, az ritkán állja meg helyét
a hazai éghajlati anomáliák között.

mutass többet mutass kevesebbet

A témához kapcsolódó további kiadványok

A kategória legkedveltebb kiadványai

Dinnye, uborka, tök

Dr. Nagy József Dinnye, uborka, tök

Ár: 1600 Ft Kiadói ár: 1280 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba
A zöldborsó

Nagy József A zöldborsó

Ár: 1700 Ft Kiadói ár: 1190 Ft Megtakarítás: 30 %
Bővebben Kosárba