Könyvek
kategóriák

Kistérségi energiarendszerek

Szerző: Lukács Gergely Sándor
Ár: 5800 Ft Kiadói ár: 4640 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

"Hazánkban kiemelkedô jelentôsége van a leszakadt társadalmi csoportok, a
szegények és a többszörös hátránnyal sújtott térségek jövôje szempontjából annak,
hogy a megújuló energiák és fôként ezek közül a zöldenergia helyi termelése és
helyi hasznosítása döntô jelentôségre tehet szert a felemelkedésükben. Ezt az teszi
lehetôvé, hogy amíg a fosszilisenergia-rendszer túlkoncentrált és túlmonopolizált,
addig a zöldenergia termelése és hasznosítása jellegzetességeinél fogva alapvetôen
monopolizálatlan és dekoncentrált lehet.

Könyvemben bemutatom azt,
hogy a zöldenergia helyi termelése és (fôként) helyi hasznosítása alapvetô szerepet
kaphat a tartós foglalkoztatás révén a (mély)szegénység csökkentésében, de
csak abban az esetben, ha a termelés és a hasznosítás is a helyi lakosok bevételét
és hasznát növeli." Lukács Gergely Sándor

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 318 oldal
ISBN/ISSN: 9789639935785
Méret: B5
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

BEVEZETÉS
1. A TELEPÜLÉSI/KISTÉRSÉGI ENERGIAELLÁTÁS RENDSZEREI
1.1. Település
1.2. Kistérség
1.3. Energia
1.4. Települési/kistérségi energiatermelés és -hasznosítás
2. FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK A KISTÉRSÉGI
ENERGIAELLÁTÁSBAN
2.1. Világhelyzet
2.2. Globális tartalékok, források és kitermelés
2.3. A fosszilis energiahordozók eloszlása a földön
2.4. A szén
2.5. A kôolaj
2.6. A földgáz
2.7. Új szénkitermelési eljárások
3. NUKLEÁRIS ENERGIA
3.1. Jellemzôi
3.2. A fûtôanyagciklus elôkészítô fázisainak jellemzôi
és környezeti hatásai
3.3. Az atomerômûvek mûködése és környezeti hatása
4. A MEGÚJULÓ ENERGIÁK
4.1. Napenergia
4.2. A szélenergia
4.3. Vízenergia
4.4. Geotermikus energia
4.5. Zöldenergia (biomassza)
5. ELEKTROMOS ÁRAM A KISTÉRSÉGI/TELEPÜLÉSI
ENERGIAELLÁTÁSBAN
5.1. Az elektromos áram jellemzôi
5.2. Elektromosenergia-ellátás
5.3. Kooperáció
5.4. A kistérségi/települési elektromos energia tényezôi
6. ZÖLDENERGIA-HORDOZÓK A KISTÉRSÉGI/ TELEPÜLÉSI
ENERGIAELLÁTÁSBAN
6.1. Mezô- és erdôgazdasági melléktermékek és hulladékok
6.2. Fás szárúak
6.3. Lágyszárúak
6.5. Zöld (bio) üzemanyagok
7. MAGYARORSZÁG ENERGIATERMELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA
8. MEGÚJULÓ ENERGIA HELYI TERMELÉSE ÉS HELYI
HASZNOSÍTÁSA A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG MAGYARORSZÁGON
8.1. Kukoricaízik, -csuhé és -csutka tüzelôként való felhasználása
8.2. A szalma tüzelôként való felhasználása
9. KISTÉRSÉGI/TELEPÜLÉSI MEGÚJULÓENERGIARENDSZER
SZERVES FEJLÔDÉSE
9.1. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 1. változat
9.2. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 2. változat
9.3. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 3. változat
9.4. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 4. változat
9.5. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 5. változat
9.6. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 6. változat
9.7. A települési energiarendszer szerves fejlôdése – 7. változat
10. GAZDASÁGOS KISTÉRSÉGI/TELEPÜLÉSI
MEGÚJULÓENERGIA-RENDSZER
10.1. Modellszámítás adótartalom nélküli gázolajárral számolva
10.2. Modellszámítás kiskereskedelmi tûzifaárral számolva
10.3. Modellszámítás fosszilis energiahordozók
és energetikai biomassza árösszevetéssel
10.4. Modellszámítás kistérségi/települési fûtômûvek fûtôanyagaira
10.5. Modellszámítás épületfûtés zöldenergiára
(égetéses hasznosítású biomassza) való átállítására
10.6. Jászárokszállás önkormányzati intézményei energetikai
katasztere zöldenergiafa-alapú fûtômû(vek) létesítéséhez
11. APRÍTÉKOLÁS, BRIKETTÁLÁS, PELLETÁLÁS
11.1. Faapríték, aprítékolás
11.2. Biobrikett, brikettálás
11.3. Biopellet, pelletállás
12. NAPHÁZAK, ENERGIATAKARÉKOS ÉPÜLETEK
12.1. Épületek fenntartható energiahasználata
12.2. Háztartások energiafelhasználása
12.3. A fenntarthatóság és az építészet kapcsolata
12.4. Napházak
12.5. A hôszivattyú és a tartalékfûtés
12.6. Energiatudatos tervezési szempontok
12.7. Energiatakarékos épületek és települési fûtômû
13. A KISTÉRSÉGI/TELEPÜLÉSI ENERGIASTRATÉGIA TÉNYEZÔI
13.1. A kistérségi/települési energiastratégia tényezôi
13.2. A fajlagos energiafelhasználás csökkentése
13.3. A kistérségi/települési energiastratégia megalkotásának folyamata
14. KISTÉRSÉGI ENERGIARENDSZER – FÛTÔMÛ
14.1. Tûzifa a kistérségi energiarendszerben
14.2. A vágástéri hulladék/apadék a kistérségi energiarendszerben
14.3. Az energetikai faültetvény fája a kistérségi energiarendszerben
14.4. A gyümölcsfanyesedék és a szôlôvenyige a kistérségi
energiarendszerben
14.5. A faipari hulladék a kistérségi energiarendszerben
14.6. A szalma a kistérségi energiarendszerben
15. KISTÉRSÉGI ENERGIARENDSZER – VEGYES HASZNÚ
KISERÔMÛ
15.1. A tûzifa energetikai hasznosítása a kistérségi vegyes hasznú
kiserômûben
15.2. A vágástéri hulladék/apadék energetikai hasznosítása
a kistérségi vegyes hasznú kiserômûben
15.3. Az energetikai faültetvény fájának energetikai hasznosítása
a kistérségi vegyes hasznú kiserômûben
15.4. A gyümölcsfanyesedék és a szôlôvenyige energetikai
hasznosítása a kistérségi vegyes hasznú kiserômûben
15.5. A faipari hulladék energetikai hasznosítása a kistérségi
vegyes hasznú kiserômûben
15.6. A szalma energetikai hasznosítása a kistérségi
vegyes hasznú kiserômûben
16. PORNÓAPÁTI BIO-FALUFÛTÔMÛ
16.1. A biofalufûtômû létesítésének elôfeltételei
16.2. A pornóapáti bio-falufûtômû hatásai
17. SZAKOLYI FATÜZELÉSÛ ERÔMÛ – DBM DÉL-NYÍRSÉGI
BIOENERGIA MÛVEK ENERGIATERMELÔ ZRT
17.1. A szakolyi fatüzelésû erômû technológiája
18. INNOVÁCIÓ ÉS KISTÉRSÉGI ENERGIARENDSZER
18.1. Innováció és fenntarthatóság
18.2. A kistérségi energiarendszer innovációs kihívásai
19. AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV
19.1. Az Új Széchenyi Terv legfôbb céljai és felépítése
19.2. Zöld gazdaság
19.3. Otthonteremtés
19.4. Vállalkozásfejlesztés
19.5. Tudomány-innováció
19.6. Foglalkoztatás
19.7. Közlekedésfejlesztés
20. IRODALOMJEGYZÉK

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

15.2. A vágástéri hulladék/apadék energetikai hasznosítása
a kistérségi vegyes hasznú kiserômûben
A kitermelés után a vágásterületen maradt vágástéri hulladékot összegyûjtik, majd
egy mobil aprítógép segítségével felaprítják. Az aprítékot tehergépkocsira/traktorvontatású
pótkocsira terhelik, majd ezután megtörténik a faanyag közúton való elszállítása
a kistérségi faapríték-logisztikai központba. A kistérségi faaprítékközpontba
érkezett aprítékot leterhelik a tehergépkocsiról/traktorpótkocsiról és
deponálják. A tárolás halomban történik, nyílt területen. A tárolás során az apríték
veszít a nedvességtartalmából, ezáltal javul a fûtôértéke. A vágástéri hulladékból
készített apríték elosztása a kistérségi faapríték-logisztikai központból történik. A
már alacsonyabb nedvességtartalmú aprítékot tehergépkocsira/traktor pótkocsira
terhelik, majd elszállítják a felhasználókhoz. Itt a tüzelôanyagot leterhelik, fedett
aprítéktároló színbe helyezik, ahonnan a vegyes hasznú kiserômû kazánjába adagolják.
A vegyes hasznú kiserômûben termelt energiát az intézmények, a lakosság
és a vállalkozások fûtésre, technológiai célra, hûtésre, világításra, kinetikai célra
és elektromágneses sugárzásra használhatják fel. Az égetés során keletkezett fahamut
kijuttatják a termôterületre, így növelve a talaj tápanyag-ellátottságát.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai

A biogáz

Dr. Bai Attila (szerk.) A biogáz

Ár: 4500 Ft Kiadói ár: 3600 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba
Falufűtőmű

Lukács Gergely Sándor Falufűtőmű

Ár: 5000 Ft Kiadói ár: 4000 Ft Megtakarítás: 20 %
Bővebben Kosárba