Digitális könyvek
kategóriák

Mezőgazdasági számvitel és gazdasági elemzés

Szerző: Dr. Sutus Imre
Ár: 4400 Ft Kiadói ár: 3520 Ft Megtakarítás: 20 %
Kosárba
pénztárhoz

Digitális kiadvány
A szerző a kézikönyv elkészítésével segítséget kíván nyújtani mindazoknak a mezőgazdasági vállalkozásoknak, amelyek a mezőgazdasági alaptevékenység széles spektruma mellett az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb (például ipari, szállítási stb.) tevékenységet is folytatnak.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 307 oldal
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Bevezetés
I. fejezet. Mintapéldák
1. számú példa. Folyó évi növénytermelés költségeinek, hozamainak elszámolása
2. számú példa. Következô évek növénytermelési költségeinek és hozamainak elszámolása (Mezei leltár)
3. számú példa. Sertéstenyésztés és hízlalás költségeinek és hozamainak elszámolása
4. számú példa. Ültetvénytelepítés és ápolás elszámolása
5. számú példa. Az erdôtelepítés, fakitermelés könyvviteli elszámolása
6. számú példa. Az agrártámogatások könyvviteli elszámolása
7. számú példa. A környezet-kármentesítés költségeinek elszámolása
8. számú példa. Az általános forgalmi adórendszer alkalmazásának sajátos elszámolásai
II. fejezet. Esettanulmányok
1. számú esettanulmány. Húsmarhatartás költségeinek és hozamainak elszámolása
2. számú esettanulmány. Bérbevett állatállománnyal kapcsolatos könyvviteli elszámolások
3. számú esettanulmány. A húsfeldolgozó üzem költségeinek és hozamainak elszámolására
4. számú esettanulmány. A szőlő-bor vertikum költségeinek és hozamainak elszámolása
III. fejezet. Esettanulmányok az éves beszámoló elemzésébôl
1. számú esettanulmány. Befektetett eszközök elemzése az éves beszámoló mérlege alapján
2. számú esettanulmány. Forgóeszközök elemzése az éves beszámoló mérlege alapján
3. számú esettanulmány. A saját tôke változásának elemzése az éves beszámoló mérlege alapján
4. számú esettanulmány. Kötelezettségek elemzése az éves beszámoló mérlege alapján
5. számú esettanulmány. Idôbeli elhatárolások, céltartalékok elemzése az éves beszámoló mérlege alapján
6. számú esettanulmány. Az éves beszámoló eredménykimutatásának elemzése, a termelési költségek egyeztetése
IV. fejezet. Ajánlott utókalkulációs sémák a mezôgazdaságban, iparban, építôiparban, szállításban
Függelékek
1. számú függelék. Számlatükör részlet javaslat a mezôgazdasági tevékenység elszámolására 2011
2. számú függelék. A mezôgazdaságról szóló IAS 41. Nemzetközi Számviteli Standard
Irodalomjegyzék

mutass többet mutass kevesebbet

Olvasson bele:

2. számú példa
Következô évek növénytermelési költségeinek és hozamainak elszámolása (Mezei leltár)
A mezei leltár a növénytermelés befejezetlen termelése, amelyet közvetlen elôállítási költségen értékelünk, – a közvetlen költségek között nem szerepelhet fôágazati általános költség.
A mezei leltár költségei két fô csoportra oszthatók:
1. csak a következô évi termelés érdekében merült költségek, például ôszi vetések, ôszi mélyszántás, ôszi mûtrágyázás stb. költségei;
2. több évre ható költségek, például a szervestrágyázás költségei (a gyakorlatban 2, 3 vagy 4 évre felosztva arányosan vagy csökkenô arányban (4 év esetén 40 – 30 – 20 – 10% arányban)), az évelô pillangósok telepítési költségei (3 évre arányosan, lucerna esetében 34 – 33 – 33% arányban felosztva), legelôtelepítés költségei (10 év alatt egyenlô részletekben) kerülnek elszámolásra.
A mezei leltár könyvviteli elszámolása:
Az év végi könyvviteli zárlat során a tárgyévi mezei leltár értékének aktiválása (készletre vétele) a költségek választott elszámolási módja szerint
Elsôdleges költséghely-költségviselô, másodlagos költségnem elszámolás esetén
T 231. Mezei leltár
K 7918. Következô évek növénytermelésének hozamai
és
T 597. Saját termelésû készletek állományváltozása ellenszámla
K 581. Saját termelésû készletek állományváltozása
Költségek csak költségnemek szerinti elszámolása esetén
T 231. Mezei leltár
K 581. Saját termelésû készletek állományváltozása
A következô évi nyitás után a mezei leltár értékének felosztása és elszámolása az
érintett növénytermelési, kertészeti ágazatokra
Elsôdleges költséghely-költségviselô, másodlagos költségnem elszámolás esetén
T 71. Növénytermelés, kertészet költségei
K 231. Mezei leltár
és
T 581. Saját termelésû készletek állományváltozása
K 597. Saját termelésû készletek állományváltozása ellenszámla
Költségek csak költségnemek szerinti elszámolása esetén
T 581. Saját termelésû készletek állományváltozása
K 231. Mezei leltár
A felosztás után a 231 Mezei leltár számla egyenlege a tárgyévet követô évekkel kapcsolatos költségeket tartalmazza.
Egy mezôgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozás a következô év (évek) érdekében a növénytermelésben tárgyév ôszén az alábbi munkálatokat végezte:
1. ôszi búza vetés 85 hektáron, közvetlen költsége 42 880 Ft/ha
2. ôszi mélyszántás 80 hektáron, közvetlen költsége 9 054 Ft/ha
3. ôszi szervestrágyázás 95 hektáron
– trágya szállítási, rakodási, kiszórási költsége 15 980 Ft/ha × 95 = 1 518 eFt
– felhasznált trágya mennyisége 3 800 tonna,
– értéke: 3 800 x 1 000 Ft/tonna = 3 800 eFt
4. lucerna telepítés 30 hektáron, közvetlen költsége 42 150 Ft/ha
5. gyep telepítés 50 hektáron, közvetlen önköltsége 35 050 Ft/ha
További információk:
1. A 123 hektár felszántott területbôl a következô évben
60 hektáron kukoricát,
20 hektáron burgonyát
43 hektáron cukorrépát termelnek.
2. A szervestrágyázás értékét 4 éven keresztül számolják el költségként, évenként 40-30-20-10%-os arányban.
3. A lucerna telepítés értékét 3 éven keresztül számolják el költségként, évenként 34-33-33%-os arányban.
4. A gyeptelepítés értékét 10 éven keresztül évi 10-10%-os arányban számolják el.
5. Az ôszi búza vetésbôl tárgyévet követô év. év januárjában 10 hektár kifagyott.
A biztosító 340 eFt kártérítést fizetett.

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai