Könyvek
kategóriák

Versenyképes sertéshizlalás

Szerző: Balogh Péter - Novotniné Dankó Gabriella (szerkesztők)
Ár: 13630 Ft Kiadói ár: 6815 Ft Megtakarítás: 50 %
Kosárba
pénztárhoz

Az elmúlt évtizedben a sertésállományban jelentős visszaesés volt tapasztalható, jelenleg 3 millió alatti az állomány létszáma. A sertéshizlalásunkra jellemző, hogy a termelés nem eléggé hatékony, a szervezettsége messze elmarad a nyugat-európai versenytársakétól, nem megfelelő a tartástechnológia színvonala, jellemzőek a méretgazdaságossági problémák és a takarmányozás technológiája sem kielégítő. A hazai gyakorlati és tudományos életben ismert szakemberek segítségévet összeállított
könyv a sertéshizlalás témakörében összefoglalja az elmúlt évtizedekben megjelent újabb kutatási eredmények ismeretanyagát a magyarországi tapasztalatokra alapozva. A szerzők véleménye szerint az ágazatban a hagyomány és a szaktudás megvan, de a mindennapi gyakorlatban hasznosítani is tudni kell ezeket. Ehhez nyújt segítséget ez a könyv, amely a hizlalási, tartástechnológiai részletek mellett az ökonómiai elemzéseket is bemutatja. A szerzők közös célja az, hogy a jövőben, a magyar sertéságazatban olyan minőséget állítsunk elő, amely a hazai és export piacokon is megállja a helyét. Könyvünket a jelenlegi és a jövőbeli sertéstenyésztő szakembereknek és az agrár-felsőoktatásban tanuló hallgatóknak ajánljuk.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 240 oldal
ISBN/ISSN: 9786155224430
Méret: A4
Kiadó: Szaktudás Kiadó Ház

Tartalomjegyzék:

Előszó9

1. A sertéshizlalás világ és nemzetgazdasági jelentősége11
(Dr. Popp József, Dr. Balogh Péter, Dr. Nábrádi András, Dr. Szűcs István)
1.1. A nemzetközi környezet jellemzése 11
1.2. A sertéshizlalás magyarországi helyzete20
1.2.1. A hazai ellátás vizsgálata21
1.2.2. A sertéshizlalás külpiaci lehetőségei26
1.3. A sertéshizlalás vállalatgazdasági jelentősége 28

2. A sertéshizlalásra történő berendezkedés33
(Dr. Balogh Péter, Dr. Nábrádi András, Rácz Tibor, Rozgonyi Géza, Dr. Szűcs István)
2.1. Üzemforma, szervezeti keretek, integráció33
2.2. Befektetett eszközök, föld34
2.2.1. Föld, illetve takarmánytermő területigény35
2.2.2. A sertéshizlalás épületei és üzemeltetésük36
2.3. Forgóeszköz szükséglet61
2.4. Munkaerő igény61
2.5. Üzemi, termelési méretek62

3. A hústermelést, húsminőséget meghatározó genetikai és környezeti tényezők65
(Novotniné Dr. Dankó Gabriella, Dr.Komlósi István)
3.1. Teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés és szelekció a sertéstenyésztésben65
3.2. A húsminőség értékmérői, a húsminőséget befolyásoló genetikai és környezeti tényezők74
3.2.1. Hízékonysági tulajdonságok74
3.2.2. Vágóérték76
3.3. A húsminőség értékmérői, a húsminőséget befolyásoló genetikai és környezeti tényezők78

4. Tartástechnológia és takarmányozás, mint technológiai elem a sertéshizlalásban85
(Novotniné Dr. Dankó Gabriella, Nagy Sándor, Rácz Tibor)
4.1. A hízósertések tartástechnológiája85
4.2. A hízósertések takarmányozása94
4.2.1. A hízósertések táplálóanyag igénye és takarmányszükséglete94
4.2.2. Fontosabb takarmányféleségek96
4.2.3. A tőkesertés hizlalás alatti takarmányozása100

5. A nagyüzemi sertéstartás környezeti kérdései 103
(Dr. Juhász Csaba, Dr. Nagy Attila)
5.1. A sertéstartás környezeti vonatkozásai 103
5.2. Hulladékgazdálkodás108
5.3 Talaj és vízminőség-védelem, 110
5.4. Trágya és hígtrágya gazdálkodás, hígtrágyatárolás szabályai111
5.5. Levegőtisztaság- és zajvédelem117
5.6. Állategészségügyi és járványvédelmi vonatkozások120
5.7. Környezetirányítás a sertéstelepen122
5.8. Környezeti monitoring123


6. A sertéstartás főbb állategészségügyi kérdései, hízóállományok egészségügyi
menedzsmentje125
(Prof. Dr. Egri Borisz)
6.1. Nem fertőző betegségek125
6.1.1. A nem megfelelő környezeti feltételek (stressz) ártalmai a sertéstartásban125
6.1.2. Takarmányozási hibákból adódó megbetegedések127
6.2. Baktériumos és vírus eredetű betegségek129
6.2.1. Baktérium okozta betegségek129
6.2.2. A sertések vírusos betegségei130
6.3. A sertés parazitás fertőzései131
6.4. A hízósertések légzőszervi betegségkomplexe (PRDC)132
6.5. A sertéshizlalás állategészségügyi követelményeiről 134

7. Termelési integrációk, termelői csoportok a sertéstartásban141
(Dr. Balogh Péter, Marczin Zsolt, Pocsai Krisztina)
7.1. Az integráció lehetőségei a magyar sertéságazatban141
7.2. A termelői csoportok helye és szerepe a magyar sertéságazatban146
7.3. Gyakorlati példa egy hizlalási integrációra (Bonafarm csoport)150
7.4. A vertikális integráció szerepe a mangalicaágazatban153

8. A sertéshizlalás jövedelmezőségére ható tényezők157
(Dr. Balogh Péter, Dr. Nábrádi András, Dr. Szűcs István)
8.1. Az ágazat hozamai és termelési értéke157
8.2. A termelési költségek és az önköltség struktúrája 160
8.2.1. Anyagköltség161
8.2.2. Személyi jellegű költségek163
8.2.3. Felosztott költségek164
8.2.4. Amortizáció és fenntartás költségei164
8.2.5. Egyéb közvetlen költségek164
8.2.6. Általános költségek164
8.3. A sertéshizlalás jövedelmezősége, hatékonysága165

9. A sertéshizlalás versenyképességét meghatározó tényezők hatásainak számszerűsítése167
(Béládi Katalin, Kertész Róbert)
9.1. A sertéshizlalás költség és jövedelemhelyzete167

10. A sertéshizlalás hatósági, jogszabályi keretei 171
(Dr. Metzger Szilvia)
10.1.A jogi szabályozás szintjei171
10.1.1. Nemzetközi jogi szabályozás171
10.1.2. Európai Uniós jogi szabályozás171
10.1.3. Hazai jogi szabályozás171
10.2. A sertéshizlalás állatjóléti szabályai 172
10.2.1. Az állatvédelmi szabályozás kezdetei177
10.2.2. Alapvető előírások az állatvédelmi törvényben180
10.2.3. A sertések hizlalására vonatkozó speciális állatvédelmi előírások180
10.3. A sertések szállítására vonatkozó előírások 182
10.3.1. Az állatok szállítására vonatkozó általános feltételek187
10.3.2. Állatokkal kapcsolatos általános előírások195
10.3.3. Szállítóeszközökkel kapcsolatos előírások196
10.3.4. Az állatok be- és kirakodása197
10.3.5. Sertések nagy távolságokon való szállítása198
10.3.6. A sertések szállításához szükséges dokumentáció199
10.3.7. Szállítmányozók, járművek200
10.3.8. Az állatszállítás hatósági ellenőrzése201
10.4. Állatvédelmi bírság202
10.5. A sertéshizlalással kapcsolatos egyéb jogszabályi előírások 203
10.5.1. A sertések jelölése203
10.5.2. Állatjóléti támogatás206
10.5.3. Állatbetegségek bejelentése206

11. A sertéshizlalás versenyképességét meghatározó tényezők hatásainak 208
számszerűsítése, modell-kalkulációk
(Dr. Balogh Péter, Pocsai Krisztina, Soltész Angéla, Dr. Szőllősi László)

MELLÉKLET237

mutass többet mutass kevesebbet

A kategória legkedveltebb kiadványai

A méhészmester könyve

Ruff János A méhészmester könyve

Ár: 2900 Ft Kiadói ár: 2610 Ft Megtakarítás: 10 %
Bővebben Kosárba