Digitális könyvek
kategóriák

Kutyakozmetika

Szerző: Dr. Szinák János, Bauman Anita, Dömötör Jenő, Bíró Ferencné
Ár: 4000 Ft
Kosárba
pénztárhoz

Jelenleg nem rendelhető
 Az összetett szakmai ismeretek tanulásához, tanításának megkönnyítéséhez neves szerzői gárda készítette el a kutyakozmetikával kapcsolatos minden lényeges kérdést felölelő komplex tankönyvet. A négy fő fejezet önálló szakterületeket ölel fel, melyek szerves egysége átfogja a kutyakozmetikusok mindennapi tevékenységéhez nélkülözhetetlen tudnivalókat.

mutass többet mutass kevesebbet
Terjedelem: 393 oldal
ISBN/ISSN: 978-963-309-086-2
Kiadó: Herman Ottó Intézet NKft

Tartalomjegyzék:

ELÕSZÓ
ÁLTALÁNOS KINOLÓGIA 
1. ANATÓMIAI ÉS ÉLETTANI ALAPISMERETEK
1.1. Mozgásszerve
1.1.1. A csontváz 
1.1.2. Az izomzat
1.2. Az emésztõrendszer 
1.3. A légzõkészülék 
1.4. A vér- és nyirokkeringés
1.5. A húgyszervek 
1.6. A nemi szervek 
1.7. Az idegrendszer 
1.7.1. Érzékelések
1.8. A belsõ elválasztású mirigyek
1.9. A köztakaró 
1.9.1. Szõrzet 
1.9.2. Vedlés 
1.9.3. Szõrzettípusok 
2. KÜLLEMTAN
2.1. Testtájak 
2.2. A küllem részletezõ leírása 
2.2.1. A fej és részei 
2.2.2. A szem 
2.2.3. A fogazat
2.2.4. A fül 
2.2.5. A nyak
2.2.6. A mar 
2.2.7. A hát
2.2.8. Az ágyék 
2.2.9. A far 
2.2.10. A farok
2.2.11. A mellkas 
2.2.12. A has 
2.2.13. Az ivarszervek 
2.2.14. A végtagok 
2.3. Küllembírálat 
3. ÁPOLÁS, GONDOZÁS
3.1. Fürdetés 
3.2. Szõrápolás 
3.3. Fültisztítás
3.4. Fogápolás 
3.5. Karomvágás 
3.6. Felfekvés 
3.7. Végbél környékének vizsgálata
4. EGÉSZSÉG – BETEGSÉG
4.1. Egészséges kutya
4.2. Beteg eb
4.3. Fertõzõ betegségek 
4.3.1. Gombák okozta betegségek
4.3.2. Baktériumok okozta fertõzõ betegségek
4.3.3. Vírusok okozta fertõzõ betegségek
4.4. Paraziták okozta betegségek 
4.4.1. Külsõ parazitás betegségek 
4.4.2. Belsõ parazitás betegségek 
5. TENYÉSZTÉS 
5.1. Tenyésztési alapfogalmak 
5.1.1. Faj és fajta 
5.1.2. Tenyészkiválasztás 
5.1.3. Ivarérettség 
5.1.4. Tenyészérettség 
5.2. Tenyésztési módszerek 
5.2.1. Fajtatiszta tenyésztés 
5.2.2. Rokontenyésztés 
5.2.3. Beltenyésztés 
5.2.4. Vonaltenyésztés 
5.2.5. Vérfrissítés
6. SZAPORODÁS 
6.1. Ivarzás 
6.1.1. Rendellenes ivarzás
6.2. Párzás 
6.2.1. Fogamzásgátlás 
6.3. Vemhesség 
6.3.1. Álvemhesség, álanyaság
6.3.2. Nem kívánt vemhesség megszüntetése 
6.4. Ellés 
6.4.1. A tökéletes alomszám
6.4.2. Nehéz ellés 
6.4.3. Vetélés, koraszülés 
6.5. Fialás után 
6.5.1. Szoptatási tetánia
6.5.2. Dajkaságba adás 
7. ÖREGEDÉS-ÖREGSÉG 
A KUTYAKOZMETIKA ALAPJAI 
1. A KOZMETIKA CÉLJA, KIALAKULÁSA, FEJLÕDÉSE
2. SZÕRZETTÍPUSOK FELOSZTÁSA 
3. A KUTYAKOZMETIKAI ESZKÖZÖK, SZERSZÁMOK ÉS ANYAGOK HASZNÁLATA 
3.1. Elektromos eszközök
3.2. Kézi szerszámok
3.3. Kutyára, macskára használt anyagok 
4. KUTYAKOZMETIKAI ALAPMÛVELETEK ÉS TECHNIKÁK
4.1. Bontás
4.2. Trimmelés 
4.3. Nyírás
4.4. Fürdetés 
4.5. Szárítás
4.6. A rövid szõr ápolása 
4.7. A nemezes szõr ápolása 
4.8. A bûzmirigy tisztítása
4.9. A karomvágás
4.10. A fültisztítás
4.11. A fertõtlenítés 
5. A FAJTÁK ÉS NYÍRÁSI MÓDJAIK 
5.1. A magyar fajták ápolása
5.2. Egyéb fajták ápolása
6. HASZNOS TIPPEK, TANÁCSOK ÉS TÁBLÁZATOK
7. A MACSKÁK KOZMETIKAI ELLÁTÁSA 
8. KIÁLLÍTÁSOK
9. FCI FAJTABEOSZTÁS 
10. SZÍNES KÉPMELLÉKLETEK 
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 
1. AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁS
1.1. A vállalkozások fogalma, célja, jellemzõi
1.2. Társas vállalkozási formák 
1.2.1. Betéti társaság 
1.2.2. Korlátolt felelõsségû társaság 
1.3. Az egyéni vállalkozás
1.3.1. A sikeres vállalkozóvá válás személyiségjegyei 
1.3.2. A vállalkozás megkezdésének jogi és adminisztratív feltételei 
1.4. A vállalkozás megszüntetése
2. MARKETINGSZEMLÉLET A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBEN 
2.1. A marketing fogalma, tartalma 
2.2. A marketing-mix 
2.3. A marketingkommunikáció és reklám 
2.4. A piackutatás
2.5. A vállalkozás eredménye és a marketing 
3. AZ ÜZLETI TERV KÉSZÍTÉSE 
4. SZÁMVITELI ALAPISMERETEK 
4.1. Számviteli bizonylatok 
4.1.1. A bizonylatok fogalma, alaki és tartalmi kellékei .
4.1.2. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 
4.1.3. A bizonylatok kezelésének szabályai, irattározás 
4.1.4. Számla, egyszerûsített számla, nyugta .
4.2. A vállalkozások könyvvezetése 
4.2.1. Egyszeres könyvvitel .
4.2.2. Kettõs könyvelés
4.2.3. Az egyéni vállalkozó adónyilvántartása 
4.3. A vállalkozás eredményét meghatározó tényezõk 
4.4. A vállalkozások árképzése 
4.5. Leltározás és a leltár 
5. ADÓZÁSI ALAPISMERETEK 
5.1. Az adó fogalma, csoportosítása 
5.2. A Vállalkozások adózása 
5.3. Az adózás rendje 
6. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ISMERETEK 
7. JOGI ALAPISMERETEK
7.1. Szerzõdéses jogviszonnyal kapcsolatos ismeretek 
7.1.1. A szerzõdés fogalma, a szerzõdéskötés szabályai 
7.1.2. A szerzõdés alaki és tartalmi elemei 
7.1.3. Fontosabb szerzõdéstípusok 
7.1.4. A szerzõdés érvénytelensége, szerzõdésszegés, szerzõdéses biztosítékok
7.2. Munkajogi ismeretek
7.2.1. A munkajog alapdokumentumai 
7.2.2. Munkaviszony létesítése, megszûnése 
7.2.3. Munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei, kártérítési felelõsség 
8. AZ ÜZLETI LEVELEZÉS 
9. MELLÉKLETEK 
MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ÁLLATVÉDELEM
1. MUNKAVÉDELEM 
1.1. Alapfogalmak 
2. A MUNKABIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM SZERVEZETI KERETEI, SZABÁLYOZÓI
2.1. A munkabiztonság szervezeti keretei
2.2. Kockázatértékelés 
2.3. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos dokumentáció
2.4. Szabványok, szabványosítás
3. BALESETVÉDELEM 
3.1. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 
3.2. Munkavédelmi oktatás, vizsga 
4. MUNKAEGÉSZSÉGTAN 
4.1. Általános munkaegészségtan szempontjai a kutyakozmetikai szalon létesítésekor 
4.1.1. Közmûellátottság 
4.1.2. A belsõ tér optimális elrendezése
4.1.3. Padozat, falak, nyílászárók kialakítása
4.1.4. Beltéri magasság
4.1.5. A berendezések elhelyezése, kialakítása 
4.2. Munka-egészségtani szempontok a kutyakozmetikai szalon mûködtetésével kapcsolatban
4.2.1. A munkahelyi klíma
4.2.2. Világítás
4.2.3. Színdinamika
4.2.4. Zaj- és rezgésvédelem 
4.2.5. Vegyi ártalmak, mérgezések
4.2.6. Kórokozók, fertõzések 
4.2.7. Munkaköri orvosi vizsgálatok
4.2.8. Egyéni védõeszköz, védõruházat 
5. AZ ELEKTROMOS ÁRAM BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
5.1. Az elektromos áram élettani hatása
5.2. Áramütéses balesetek megelõzésének lehetõségei 
5.3. Az elektromos gépekkel való munkavégzés szabályai 
5.4. Villamos berendezések ellenõrzése és karbantartása 
6. ERGONÓMIA 
7. MUNKALÉLEKTAN
7.1. A munkavégzést befolyásoló lelki jelenségek
7.2. A munkabalesetek keletkezésének lélektani okai
8. Elsõsegélynyújtás
8.1. Elsõsegély-nyújtási módok
8.1.1. Seb ellátása 
8.1.2. Rándulás, ficam
8.1.3. Veszélyes anyag szervezetbe jutása (mérgezéses tünetek) 
8.1.4. Áramütés
8.1.5. Égési sérülés 
9. Tûz- és robbanásvédelem
9.1. Az égés keletkezésének feltételei
9.2. A tûzvédelem és feladatai
9.3. A tûzvédelem szervezeti keretei 
9.4. Tûzvédelmi oktatás és vizsga
9.5. A tûzoltó anyagok, eszközök és berendezések 
9.6. A kézi tûzoltó készülékek használata
10. Környezetvédelem 
10.1. Alapfogalmak 
10.2. A környezetvédelmi szabályozás rendszere
10.3. Az 1995. évi LIII. sz. törvény 
10.4. A kutyakozmetikusi tevékenység környezetszennyezése
11. ÁLLATVÉDELEM 
11.1. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérõl és kíméletérõl 
11.2. A kutyakozmetikus szerepe az Állatvédelmi Törvény megvalósulásában
12. MELLÉKLETEK 

mutass többet mutass kevesebbet